Award pašizaugsmes programmas jauniešu apmācība darbam ar sociālā riska jauniešiem

Award pašizaugsmes programmas jauniešu apmācība darbam ar sociālā riska jauniešiem

No Comments on Award pašizaugsmes programmas jauniešu apmācība darbam ar sociālā riska jauniešiem

eek

29.-31.jūlijā 40 programmas Award dalībnieki no Valkas, Jaunjelgavas, Kokneses, Dobeles, Kandavas un Ludzas piedalījās seminārā Apšuciema skolā Nodibinājuma „Radošā Instance” seminārā „Award pašizaugsmes programmas jauniešu apmācība darbam ar sociālā riska jauniešiem”, kas tiek īstenots Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta 2009.-2013.gada perioda programmas „NVO fonda“ apakšprogrammas „NVO projektu programma” projekta Nr. 2012.EEZ./PP/1/MIC/049/002 „Sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācija Starptaustiskās pašizaugsmes programmas Award aktivitātēs” ietvaros.

Jaunieši tika sagatavoti komunikācijai ar dažādām sociālajām grupām un paši izstrādāja semināru programmu jauniešiem savās pilsētās ar mērķiem: iepazīstināt viņus ar programmu Award, apmācīt labā darba veikšanai vasaras nometnē, kas notiks 26.-31.augustā. Programmas Award zelta līmeņa dalībnieki paši izstrādās un īstenos nometnes programmu, kas viņiem tiks ieskaitīts kā Award zelta projekts. Nometnes laikā jaunieši ne tikai darīs brīvprātīgo darbu un iesaistīsies citās programmas Award aktivitātēs (fiziskā sagatavotība, jaunas prasmes, ekspedīcija), bet arī izplānos interesantus veidus, kā informēt pēc iespējas vairāk jauniešus par programmu Award, programmas aktivitātēm un mērķiem.

About the author:

Tags:

Back to Top