Nometnes 4.diena

Nometnes 4.diena

Nometnes 4.diena

No Comments on Nometnes 4.diena

eek

Nometnes dalībnieki šodien turpināja labos darbus Apšuciemā un Engurē. Apšuciemā jaunieši strādāja mājās „Caunes” un „Veckalniņi”. Engurē jaunieši palīdzēja senioriem, daudzbērnu ģimenēm un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Darbi notika Bērzu ielā 13, Dārzniecības ielā 8, Ostas ielā 18a, Skolas 9 un jūras piekrastē. Tika pļauta zāle, griezti nokaltušie zari, labiekārtoti celiņi, uzrakti dārzi, līdzināta zeme, apcirpti krūmi un novākta plūmju raža. Visi saimnieki bija ļoti pateicīgi par paveiktajiem darbiem. Māju „Caunes” saimnieks Ivars Mūrnieks atzīst, ka to darbu, ko jaunieši paveica divās dienās, viņam būtu jāveic veselu gadu. Visu savu mūžu viņš ir nostrādājis Engures un Apšuciema skolās kā sporta skolotājs un treneris, tāpēc saprašanās ar jauniešiem viņam nav sveša, viņš veikli ierādīja darāmos darbus. Viņš priecājas, ka jauniešiem tiek dota iespēja mācīties strādāt, saprast darba nozīmi un aizdomāties par savām vecumdienām, kad arī pašiem būs vajadzīga palīdzība. Esot prieks, ka jaunieši audzina raksturu! Gandarījums par paveikto ir gan saimniekam, gan pašiem jauniešiem.

Paši jaunieši pēc labā darba veikšanas saka:

Leonīds: „Jūtos labi, jo palīdzēju veciem cilvēkiem, padarot darbus, kurus viņi nespēj vairs veikt: nesu aļģes, zāģēju krūmus. Prieks par izdarīto!”
Krista: „Par spīti tam, ka darbs bija grūts un pēc padarītā darba sāpēja visas maliņas, bija gandarījums un patiess prieks par to, ka varēju kādam palīdzēt.”
Roberts: „Priecājos, ka vecie cilvēki novērtēja mūsu palīdzību!”

Award zelta līmeņa dalībnieces otrajā dienas daļā mācīja jaunajiem awardiešiem ekspedīcijas prasmes un dalījās pieredzē. Stāsta Roberta un Alīna: „Sagatavošanās posmā mēs nometnes dalībniekiem izskaidrojām pašus pamatus, kas ir jāzina, lai dotos piedzīvojumu ekspedīcijā, pēc tam sekoja komandas saliedēšanas un sadarbības veicināšanas spēles. Kad prasmes bija apgūtas, devāmies piedzīvojumu trasītē uz mežu un ar spēles palīdzību mēs pārbaudījām, vai grupiņas spēj sadarboties, izdomāt rīcības plānu un orientēties mežā. Projekta īstenošanas laikā iepazināmies ar jauniem, mērķtiecīgiem awardiešiem, kuriem arī novēlam nokļūt līdz zeltam un atcerēties, ka galvenais ir nevis nozīmīmītes iegūšana, bet gan ceļā satiktie cilvēki un piedzīvotās emocijas.”.

About the author:

Tags:

Back to Top