Iespēja Award vadītājiem piedalīties starptautiskā projektā

Iespēja Award vadītājiem piedalīties starptautiskā projektā

Iespēja Award vadītājiem piedalīties starptautiskā projektā

Comments Off on Iespēja Award vadītājiem piedalīties starptautiskā projektā

Starptautiskā Edinburgas hercoga jauniešu pašizaugsmes programma Award Lietuvā īsteno projektu „Quality in outdoors”, kura mērķi ir izglītot programmas Award piedzīvojumu ceļojumu uzraugus un novērtētājus un sniegt iespēju jauniešiem īstenot starptautisku sudraba līmeņa piedzīvojumu ceļojumu. Projektu īsteno Award nacionālais operators Lietuvā, ciešā sadarbībā ar Award nacionālo operatoru Latvijā un Čehijā.

„Quality in outdoors” aktivitātes sastāv no trim secīgiem posmiem. Pirmā posma laikā, kurš noritēs no 15. – 20. martam Bebrūsų dvaras (Lietuvā), notiks 12 programmas Award vadītāju apmācības, kā rezultātā viņi kļūs par sertificētiem prorgammas Award piedzīvojumu ceļojumu uzraugiem un novērtētājiem. Apmācību darba valoda ir angļu. Pirmā posma dalības maksa – 175 eiro; ceļa un uzturēšanās izdevumi tiks segti no projekta budžeta līdzekļiem.

Šajā projekta posmā ir aicināti piedalīties četri programmas Award vadītāji. Pieteikties dalībai kursos iespējams līdz 28.janvārim, nosūtot e-vēstuli programmas Award nacionālajai koordinatorei Katrīnai Sprudzānei uz e-pasta adresi katrina.sprudzane@visc.gov.lv 28.un 29.janvārī notiks dalībnieku oficiālā atlase, kuras laikā nacionālā koordinatore telefonsarunas laikā intervēs katru Award vadītāju, kurš izteicis vēlmi piedalīties projektā.

Otrajā projekta posmā 14.-17.jūnijā, viens Award vadītājs, kurš izgājis pirmā posma apmācības, un jauniešu grupas, kura gatavojas iziet Lietuvā sudraba līmeņa piedzīvojumu ceļojumu, pārstāvis piedalīsies Iepriekšējās plānošanas vizītē. Paredzēts, ka vizītes laikā tiks apspriestas ar piedzīvojumu ceļojuma īstenošanu saistītās lietas.

1.-10.jūlijā Lietuvā norisināsies trešais projekta posms, tā laikā 7 jauniešiem no Latvijas būs iespēja realizēt savu sudraba līmeņa piedzīvojumu ceļojumu, bet iepriekš apmācītajam Award vadītājam tā būs reize, kad varēs pārbaudīt piedzīvojumu ceļojuma uzrauga un novērtētāja iemaņas. Dalības maksa: 149 eiro (Award vadītājam – bez maksas). Ceļa izdevumi tiks segti.

EU flag-Erasmus+_vect_POS

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

About the author:

Saņem jaunākās Award ziņas:

Back to Top