“Award piecīši” darbībā

“Award piecīši” darbībā

“Award piecīši” darbībā

Comments Off on “Award piecīši” darbībā

Mēs, pieci Lielvārdes pamatskolas absolventi – AWARD vienības dalībnieki, 2016.gada vasarā no 10. līdz 14.jūlijam, pavadījām “Saulgriežu Vasaras vidusskolā”, kur īstenojām programmas Award zelta  līmeņa projektu. Šī projekta mērķis bija stiprināt mūsu organizatoriskās prasmes. Darbošanos skolēnu nometnē piedāvāja mūsu Award vadītāja Inga Blumfelde, jo vairākos projektos viņa ir sadarbojusies ar Saulgriežu Vasaras vidusskolas direktori.

Kā mums pastāstīja nometnes direktore Ilze Kreišmane, Saulgriežu Vasaras vidusskola (SVV) darbojas kopš 1993.gada. Katru vasaru nometne tiek rīkota kādā citā Latvijas vietā. Šajā vasarā – Smiltenes novada Variņu pamatskolas telpās. Ilze Kreišmane bija ieinteresēta par mūsu iesaistīšanos un līdzdalību nometnes aktivitāšu organizēšanā, plānošanā un vadīšanā. Šī sadarbības pieredze bija jauna un interesanta gan mums, gan nometnes vadītājiem, gan arī nometnes dalībniekiem.

swings

Gatavojamies

Kad bija nolemts, ka Zelta projektu īstenosim SVV, sākām domāt un izstrādāt dažādas idejas. Tā kā nometne darbojas jau vairāk nekā 20 gadus, tad tas mums bija pamatīgs izaicinājums. Vispirms saņēmām nometnes plānu un dienas kārtību. Iepazināmies ar mācību programmu un SVV noteikumiem. Vairākas reizes tikāmies pie mūsu Award vadītājas, lai saplānotu iecerētos darbus.

10.jūlija rīta agrumā pulcējāmies, lai dotos garajā ceļā ar divām automašīnām. Mūsu šoferīši Kates tētis un mūsu Award vadītāja. Traucāmies pretī piedzīvojumiem un atbildības pilnām dienām.

karte

Pēc divām stundām ieradāmies Variņu pamatskolā. Nometnes vietu atrast bija viegli, jo mūs sagaidīja vairākas ceļa norādes uz SVV. Mūs atsaucīgi sagaidīja vairāki nometnes darbinieki. Iekārtojāmies klasēs uz matračiem, apskatījām telpas, iepazināmies ar skolas apkārtni un  ķērāmies pie darba. Laika vēl bija daudz, jo nometnes dalībnieki sabrauca tikai krietni vēlā pēcpusdienā. Veicām vairākus sagatavošanās darbus – iekārtojām dalībnieku dienasgrāmatas, izveidojām pirmā vakara afišu, sakārtojām informācijas stendu. Vakarā – nometnes atklāšanas pasākums.zaale

Nometnes atklāšana. Zilajos krekliņos – nometnes darbinieki un mēs

Mūsu izjūtas pirmās dienas beigās

 • Vajadzēja daudz laika, lai iejustos un saprastu, ko darīt.
 • Bija nedroši, jo nezināju, kā viss notiks, kādas attiecības būs ar nometnes dalībniekiem.
 • Biju gatavs palīdzēt dažādos saimnieciskos un organizatoriskos darbos.
 • Neziņa, vēlme ātrāk visu uzsākt un palīdzēt.
 • Biju gatava aktīvi palīdzēt SVV darbiniekiem. Gaidīju daudz darba un pienākumu.

 

Saulgriežu Vasaras vidusskola ir latviskuma un latvietības nometne. Trīs nedēļas katru vasaru aptuveni 45 jaunieši vecumā no 13 līdz 17 gadiem pavada iepazīstot kādu Latvijas nostūri un reizē iepazīstot sevi un savus līdz šim neatklātos talantus kā arī izkopjot savas jau atpazītās dotības.

Nometnes laikā piedāvājām un izstrādājām idejas dažādu aktivitāšu īstenošanai, sadarbojāmies ar nometnes vadītājiem un audzinātājiem, piedalījāmies nometnes rīta apspriedēs pie galvenā audzinātāja, sagatavojām un sakārtojām nometnes darba materiālus, izgatavojām uzskates līdzekļus, vadījām spēles, līdzdarbojāmies sporta spēļu un citu aktivitāšu organizēšanā, veicām saimnieciskos darbus, veicām sava darba analīzi.

group-work

Laiks “piecīšu” aktivitātēm!

Pēdējā dienas izjūtas

 • Daudzi jau bija iepazīti, tāpēc jutos droši.
 • Bija mazliet bēdīgi, ka jābrauc prom. Ir satikti daudzi jauni, draudzīgi un jautri cilvēki.
 • Gandarījums par paveikto.
 • Biju priecīga par paveiktajiem darbiem.
 • Guvu interesantu, nekad nepiedzīvotu pieredzi.

feast

Saimniekošana virtuvē

Mums patika

 • Oriģinālās aktivitātes, atvērtie dalībnieki un vadītāji. Patika dziedāt korī un ievērot SVV tradīcijas un censties ieviest jaunas idejas.
 • Draudzīgais dalībnieku un darbinieku kolektīvs.
 • Vakara pasākumi.
 • Nodarbības, plakātu veidošana, cilvēki nometnē.
 • Palīdzēt organizēt, izteikt savas domas. Bija prieks, ja kaut kas no mūsu ieteikuma noderēja.

candles

Gatavošanās tematiskajam vakaram

Lielākais izaicinājums

 • Pirmā diena un visas šīs dienas notikumi.
 • Pastāstīt nometnes dalībniekiem, kas ir Award.
 • Stāšanās publikas priekšā un rādīt prezentāciju par mūsu programmu.
 • Lielākais izaicinājums bija izdomāt nebijušas aktivitātes, jo nometne notiek jau daudzus gadus.
 • Būt kopā ar nepazīstamiem cilvēkiem un piedāvāt idejas.

screen

Programmas Award prezentēšana

Personīgais ieguvums

 • Komunikācija ar tikko iepazītiem cilvēkiem.
 • Likt lietā savas zīmēšanas prasmes.
 • Pieredze, jauni draugi, jaunas idejas, tikt galā ar izaicinājumu – dalību projektā.
 • Dalība dažādās jautrās aktivitātēs un iepazīšanās ar atraktīviem cilvēkiem.
 • Uzzināju daudz jauna par SVV, sapazinos ar daudziem cilvēkiem.

needle

Vizuālā māksla, rokdarbi un glītrakstīšana

Pateicība SVV:

 • Paldies par laipno un draudzīgo uzņemšanu.
 • Paldies par jauki pavadītajām dienām ļoti draudzīgā atmosfērā.
 • Paldies par atsaucību un uzņemšanu, par interesantajām dienām.
 • Paldies par laipno uzņemšanu, par lielisko pieredzi, par iespēju darboties idejām bagātā vidē.
 • Pateicos par uzņemšanu, kur varējām radoši un interesanti darboties.

Zelta projekta dalībniekiem bija iespēja sasniegt izvirzīto mērķi – pilnveidot plānošanas, vadīšanas, saimniekošanas, sadarbības, organizatoriskās prasmes skolēnu vasaras nometnē.

Dalībnieku secinājumi – lai veiktu šādu projektu:

 • Jāpārvar šķēršļi un grūtības, jāprot ātri reaģēt uz izmaiņām dienas plānojumā.
 • Jābūt gatavam darboties jaunā, nepazīstamā vidē, jāprot pielāgoties situācijai.
 • Vajadzīgas daudzas, jaunas, interesantas idejas un vēlme visur iesaistīties.
 • Jābūt gatavam, ka nometnē būs ļoti dažādi cilvēki, ka būs jāpiedalās aktivitāšu plānošanā un vadīšanā.
 • Jāprot palīdzēt pat tad, kad neviens to nelūdz, jāprot kvalitatīvi novadīt kādus dienas daļu ar savām idejām.

victory

Nometnes direktore I.Kreišmane: “Paldies par sadarbību!”

Paldies atbalstītājiem – mūsu Award vadītājai Ingai Blumfeldei, mūsu vecākiem, Lielvārdes pamatskolas direktoram Andim Pētersonam, par finansiālo atbalstu paldies Lielvārdes novada pašvaldībai.

Izsakām pateicību par iespēju dažas dienas būt SVV pulkā, par draudzīgo pieņemšanu, par ļaušanos ierastās kārtības pielāgošanā, par sniegto pieredzi Award jauniešu radošajā darbībā. Paldies personīgi Ilzei Kreišmanei un VISAI SVV saimei.

Lielvārdes pamatskolas Award vienības zelta līmeņa projekta dalībnieki: Kate Strazda, Madara Lipiņa, Aiga Bernāne, Agris Lapiņš, Niks Blumfelds

 

About the author:

Tags:

Back to Top