Recepte: kā kopā mācīties

Recepte: kā kopā mācīties

Recepte: kā kopā mācīties

Comments Off on Recepte: kā kopā mācīties

Raksta autore: Linda Vežuka, Auces vidusskolas Award vienības vadītāja

Auces un Dobeles novadu Award vienības cieši sadarbojas jau otro gadu. Rīkojam jauniešu tikšanās reizes un iepazīstam cits citu. Katrā tikšanās reizē vadāmies pēc vienota principa –  ir pasākuma dalībnieku saliedēšanas spēles, kurām seko aktivitātēs, kas saistītas ar programmas Award jomām, respektīvi, mūsu pasākumos ir fiziskās aktivitātes, jaunu prasmju apguve, labo darbu veikšana un gatavošanās piedzīvojumu ceļojumam. Tā veidojas jaunas draudzības, pieredzes apmaiņas, labas idejas un nostiprinās pārliecība, ka tas, ko mēs – Award vadītāji – darām, ir jauniešiem interesanti un noderīgi. Tas ir svarīgi arī tādēļ, ka bieži attiecīgā līmeņa (bronzas, sudraba vai zelta) piedzīvojumu ceļojuma grupas izveidei no vienas Award vienības ir nepietiekošs dalībnieku skaits, tādēļ šādi pasākumi lieliski noder tam, lai jaunieši sāktu kooperēties.

Gatavojoties ikvasaras piedzīvojumu ceļojumam, šogad apmācības 28.-29.aprīlī uzsākām Auces vidusskolā ar projektu “Satikšanās Aucē”, kuram pati personīgi rakstīju projekta pieteikumu pašvaldības izsludinātajam konkursam. Finansējumu projektam piešķīra gan Auces novada pašvaldība, gan dažādi uzņēmēji.

Pirmo dienu sākām ar iepazīšanos un labo darbu, kurš tika apvienots ar jauno prasmi. Iesniedzot pašvaldībai projektu šim pasākumam, kā pievienoto vērtību norādījām “Zaļās klases” izveidi pie Auces vidusskolas. Tās izveidei bija nepieciešamas koka paletes, kuras laipni uzdāvināja SIA “EK AUCE” un krāsas, kuras bijām kā dāvinājumu saņēmuši no sadraudzības skolas Norvēģijā. Atlika izdomāt un saplānot darbus. Līdz tikšanās reizei tapa skices par mēbeļu izskatu un ar skolas skolēnu palīdzību paletes tika nokrāsotas. Zēnu mājturības skolotājs atbildīgos darbus un skrūvmašīnas uzticēja Henrikam (sudraba līmeņa programmas dalībniekam no Auces vidusskolas) un mēs bijām gatavi darbam. Visiem projekta dalībniekiem bija iespēja pirmo reizi mūžā iemēģināt roku darbā ar skrūvmašīnu. Šo iespēju izmantoja gandrīz visi!

Iestājoties krēslai, jauniešus salozējām komandās un sākās komandu saliedēšanas akcija “Foto orientēšanās – ekspedīcija” pa Auci. Šo aktivitāti organizēja Tāla un Iluta (sudraba līmeņa programmas dalībnieces no Auces vidusskolas). Jāsaka, ka šī aktivitāte ieguva vislielāko atzinību!

Tad jau klāt arī nakts un vēl dažas sporta aktivitātes, spēles, sarunas… Un nakts miers mācību klasēs uz līdzi paņemtiem matracīšiem un guļammaisiem.

Rīts vienmēr atnāk ar rīta vingrošanu. Par to rūpējās Anna (bronzas līmeņa dalībniece) un Baiba (sudraba līmeņa dalībniece). Jāizkustās bija, jo sekoja atbildīga nodarbība – pirmās palīdzības apmācības.  Šoreiz mums prasmes apgūt palīdzēja Ātrās neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta medmāsa I.Jakuboviča. Te bija daudz noderīga un interesanta. Pat skolotāji, kuriem jau šķiet, ka it kā visu jau zina, atkārtoja  un nostiprināja vērtīgās zināšanas.

Pēcpusdienā vēl nodarbības par ceļojuma kultūru, mugursomu kārtošanu un pirmās iestrādes piedzīvojumu ceļojumu komandu komplektēšanā, kā arī mērķu un maršrutu plānošanā.

Renāte Jāzepa, Bikstu pamatskolas Award vienības vadītāja: “Ļoti vērtīga bija pirmās palīdzības nodarbība, kuru vadīja Ātrās neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta medmāsa. Tika sniegta ļoti konkrēta, īsa, jauniešiem saprotamā formā informācija, kā rīkoties dažādās situācijās, īpaši akcentējot tos gadījumus, kuri var notikt ekspedīcijas laikā brīvā dabā. Jaunieši praktiski izmēģināja pirmās palīdzības iemaņas, demonstrējot, kā rīkotos konkrētās situācijās.

Runājot par tādiem jautājumiem kā nepieciešamais ekipējums, kā to izmantot, par meistarību, darbojoties nometnē, tehniskās ceļošanas prasmes, tika akcentēta iepriekšējā piedzīvojumu ceļojumu pieredze, tā jauniešiem liekot saprast, kas patiešām ir svarīgs, gatavojoties piedzīvojumu ceļojumam. Mācoties no savām kļūdām un ieklausoties citu iepriekšējo grupu pieredzē, var veiksmīgāk sagatavoties nākamajam ceļojumam,  jo, kamēr cilvēks īsti nav nonācis kādā problemātiskā situācijā, viņš īsti neapzinās tās svarīgumu.”

***

Piedzīvojumu ceļojumu apmācību otro daļu “uz sevi ņēma” Ineta, Award vadītāja Mežinieku pamatskolā. Lai iegūtu finansējumu 28.jūnija nodarbībām Tērvetē, viņa uzrakstīja projektu un iesniedza tto Dobeles novada izglītības pārvaldei.

Tērvetes dabas parkā jaunieši satiekoties atkal izspēlēja dažādas sevis un citu iepazīšanas spēles. Tad sekoja navigācijas prasmju apgūšana un  draudzīga orientēšanās Tērvetes “Mammadaba dēkā”, izvēloties vidējo vai garo trasi.  Diena bija kā radīta skriešanai pa mežu un kontrolpunktu meklēšanai.

Pēc pašgatavotām pusdienām uz dzīvas uguns, sākās maršrutu plānošana. Noskaidrojās, ka sudrabs šogad būs viena, jaukta, grupa. Ar šādu priekšlikumu pie vadītājām vērsās paši jaunieši, jo Krista no Bikstiem jau pagājušajā gadā esot aizrunājusi vietu pie Auceniekiem…

Maršruta plānošana un laiku rēķināšana prasīja vairāk laika kā domāts un tika nolemts, ka jāturpina Aucē, skolā.

Renāte: “Otrajā apmācību posmā jaunieši jau konkrēti veidoja komandas, mācījās sastādīt maršrutu, apguva novērošanas un reģistrēšanas prasmes. Daudz laika tika pavadīts, pētot kartes, skaitot kilometrus, meklējot atbilstošākās nakšņošanas vietas.

Lai saliedētos, kopīgi tika izieta orientēšanās trasīte, kuru bija sagatavojis profesionāls orientierists. Viņa sastādītā  karte ar topogrāfiskajiem apzīmējumiem ļāva praktiski pārbaudīt teorētiskās zināšanas par navigācijas jautājumiem. Šeit svarīgs bija ne tikai kāju ātrums un fiziskā izturība, kura piedzīvojuma ceļojumā arī nav mazsvarīga, bet arī prasme saprast informāciju kartē, prasme, kā veiksmīgāk un saprātīgāk nonākt attiecīgajos kontrolpunktos, arī zināšanas par dabas jautājumiem.

Pēc  orientēšanās mežā jaunieši pa grupām gatavoja maltītes. Īpaši bronzas grupas dalībniekiem bija svarīgi saprast, ar ko gatavošana dabā atšķiras no gatavošanas mājās virtuvē. Iepriekšējo grupu pieredze,  idejas palīdzēja pareizi iekurt ugunskuru, taupīt resursus, enerģiju, tā ātrāk pagatavojot maltīti.

Noslēgumā jauniešiem bija iespēja iziet Tērvetes dabas parka gaisa trasi, kurā varēja nostiprināt savu fizisko izturību, gribasspēku, lai izietu trasi līdz galam, pārvarēt bailes un grūtības dažādu šķēršļu priekšā. Tas ir kā rūdījums  pārvarēt grūtības un šķēršļus, kuri var gadīties piedzīvojuma ceļojuma laikā.”

Turpinājums bija ne mazāk aizraujošs – gaisa takas… Brīžiem skats bija kā Avatara filmā – pilni koki ar jauniešiem un sakliegšanās…

Diena beidzās ap 17.00 un ceļš mājup jau pilns pārdomu un rūpju.

Kā jau minēju – ekspedīcijas plānošana turpinājās vēl nākamajās dienās skolā. Tad vēl izmēģinājuma ceļojumi un tikai tad, jaunieši bija pilnībā gatavi savam šīs vasaras izaicinājumam.

Receptes pirmsākumi

Ineta Legzdiņa, Mežinieku pamatskolas Award vienības vadītāja: “2010. gada rudenī Mežinieku pamatskolā notika pirmais AWARD pasākums, uz kuru, interesantus piedzīvojumus meklējot un neko nezinot par AWARD programmu, kopā ar savām skolotājām Renāti, Mariku un Aļonu ieradās jauniešu grupas no Dobeles rajona Bikstu un Lejasstrazdu pamatskolām un Jelgavas rajona Aizupes pamatskolas. Visas skolotājas, kuras piedalījās pasākumā, vēlāk kļuva par Award vadītājām. 2010.gada pasākums uzskatāms par Dobeles novada awardiešu sadarbības sākumu. Tolaik ieviesās arī paredzamā kopīgo pasākumu kārtība – darīt kaut ko no katras Award jomas.

Pirmie divi kopīgie pasākumi Mežinieku pamatskolā pazīstami ar nosaukumu “Nāc AWARD pulkā!” un notika ar pašu jauniešu dalības maksu ēšanas nodrošināšanai. Kad jaunizveidotā Dobeles novada pašvaldība 2014. gadā pieņēma nolikumu „Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību jauniešu un jaunatnes biedrību projektu programmā” (izsludina divas reizes gadā – pavasarī un rudenī), tapa pirmais projekta pieteikums “AWARD mūs vieno” Mežinieku pamatskolā. Guvām cerēto finansiālo atbalstu, un turpmāk projektus rakstījām visas Dobeles novada Award vadītājas pēc kārtas: Renāte Jāzepa (Award vadītāja Bikstu pamatskolā) – “Award prieks Bikstos” un “Dalies mīlestībā”, Ineta – “Award piedzīvojumu ceļā”, vēlāk pievienojās Annenieku jaunieši un Laila Dambe (Award vadītāja Annenieku pamatskolā) ar “Visi kopā ar AWARD”.

Pirmās vasaras ekspedīcijas apmācības dažādu Award vienību dalībniekiem arī notika Mežiniekos – Award dienas nometnes ietvaros 2014. gadā, kad uz ceļojuma sadaļu pieaicinājām biksteniekus, jo bija labi vietējie resursi – medmāsa, orientēšanās speciālists. Iesākto turpinājām arī divās nākamajās vasarās.

2016.gadā sākās starpnovadu Award vienību sadarbība, kad jaunieši no Auces un trim Dobeles novada Award vienībām  kopīgi apguva piedzīvojumu ceļojumu plānošanai un īstenošanai nepieciešamās prasmes.

Kā tradīcija iedibināti “Award vasaras ekspedīciju stāsti” rudens pasākumos – ekspedīciju grupas atrāda savas prezentācijas un stāsta par piedzīvoto, izdara secinājumus un dalās pieredzē. Arī ekspedīciju uzraugi un novērtētāji piedalās šajās sarunās, analizējot vasarā redzēto.

Šogad ekspedīcijām sākām gatavoties jau laicīgi, turklāt apmācības organizējām vairākos piegājienos. “Stafeti” pārņēma Linda Vežuka, kura rūpējās par 28.-29.aprīļa posmu, par 28.jūnija posmu gādāju es, bet rudens pasākumam projektu gatavojas rakstīt Laura Janševska (Award vadītāja Mežinieku pamatskolā). 2018.gadā par projektu un jaunām idejām ekspedīcijas prasmju apmācībām domāšot Renāte.”

Award vadītāju kopfoto. No kreisās: Linda, Renāte, Laura, Ineta un Laila

About the author:

Back to Top