Mērķis: AWARD katrā Latvijas pašvaldībā

Mērķis: AWARD katrā Latvijas pašvaldībā

Comments Off on Mērķis: AWARD katrā Latvijas pašvaldībā

Valsts izglītības satura centrs no 2006.gada 6.jūlija dod iespēju iestādēm un organizācijām, kuru mērķauditorijā ietilpst jaunieši vecumā no 14 līdz 24 gadiem, ikdienas darbā izmantot Edinburgas hercoga starptautisko jauniešu pašaudzināšanas programmu Award – neformālās izglītības rīku, kas palīdz jauniešiem sagatavoties patstāvīgai dzīvei un darbam. Pirmajā desmitgadē sasniegtie rezultāti, Award pieejamība Latvijā un arvien jauni apkārtējās pasaules radītie izaicinājumi, ar kuriem saskaras sabiedrība, liecināja par to, ka otrajā gadu desmitā arvien biežāk jāizskan Award vārdam, arvien vairāk pieaugušajiem vajadzētu apzināties šī rīka izmantošanas iespējas un arvien vairāk jauniešiem būtu jābūt iespējai veidot un pildīt pašu interesēm un spējām atbilstošas izaugsmes programmas.

Pateicoties British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstam 2016.gada izskaņā VISC uzsāka Award attīstības veicināšanas projekta īstenošanu.

Projekta pirmā posma ietvaros Award attīstības projektu vadītāja Līvija Uskale darbojās trīs jomās: Award atpazīstamības veicināšana jauniešu un potenciālo īstenotāju vidū, informatīvo materiālu izveide un atbalstītāju/sponsoru piesaiste. Laika posmā no 2016.gada novembra līdz 2017.gada maijam:

Pirmie informatīvie pasākumi par AWARD Rīgā un Vidzemē.

#AWARDskrien komanda skrējiena dienā

Otrajā projekta posmā, no 2017.gada jūnija līdz 2018.gada aprīlim, notika virkne klātienes informatīvo pasākumu Latgales, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģionā, turpinātas atbalstītāju/ziedotāju piesaistes aktivitātes, kā arī izveidots video materiāls, kurā tiek stāstīts par to, kas ir Award un kādēļ jauniešiem ir vērts iesaistīties.

  • Šķērsoti vairāk nekā 4500 kilometri, lai iepazīstinātu 200+ jauniešu centru darbiniekus, jaunatnes lietu speciālistus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus un izglītības iestāžu personālu 30 Latvijas pašvaldībās. Līdzās informācijai par Award un to, kas ir jāizdara, lai iestāde vai organizācija varētu saņemt tiesības īstenot Award, Award vadītāji dalījās ar saviem pieredzes stāstiem.

Ko par šiem pasākumiem saka apmeklētāji?

  • “Paldies par šo pasākumu! Award ir izaicinājums arī man pašai. Ceru, ka palīdzēšu jauniešiem sasniegt viņu mērķus!” (Preiļi)
  • “Interesanti, iespējami. Prieks, ka Award ienāk arī laukos.” (Vārkava)
  • “Paldies par parādīto iespēju, kā palīdzēt jaunietim realizēt savas ieceres.” (Ilūkste)
  • “Prieks par to, ka jauniešiem tiek mācīts izvirzīt un sasniegt savus mērķus.” (Ludza)
  • “Ļoti interesanta un aizraujoša programma. Paldies, ka devāt iespēju uzzināt par to!” (Zilupe

Award vēstneši dalās ar informāciju un pieredzes stāstiem

  • #AWARDvizītkarte – 12 Latvijā dzīvojošu jauniešu stāsts par to, kas ir Edinburgas hercoga starptautiskā jauniešu pašaudzināšanas programma Award, un to, kādēļ jauniešiem ir vērts tajā iesaistīties.
  • Nokomplektā #AWARDskrien komanda. gada maijā 27.Rīgas maratonā piedalīsies 87 skrējēji no 9 Award vienībām.

Projekta aktivitātes notikušas British Council pārstāvniecības Latvijā finansētā projekta ietvaros

About the author:

Back to Top