Sasniegumu un Latvijas valsts simtgadei veltīto labo darbu svētki

Sasniegumu un Latvijas valsts simtgadei veltīto labo darbu svētki

Sasniegumu un Latvijas valsts simtgadei veltīto labo darbu svētki

Comments Off on Sasniegumu un Latvijas valsts simtgadei veltīto labo darbu svētki

2018. gada 30.novembrī Rīgas Tehniskās universitātes Lielajā aulā notika Valsts izglītības satura centra organizētais Latvijas valsts simtgadei veltītais pasākums “Award vienību labo darbu festivāls”. Pasākuma ietvaros 62 jaunieši no 16 dažādām Latvijas “Award” vienībām saņēma Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu.

Pirms apbalvojumu pasniegšanas Award vienības ar izstādi “Award vienību Labie darbi” uzskatāmi parādīja, kas paveikts 2018.gadā. Gatavošanās izstādei reizē bija gan pārdomu laiks, kad var atskatīties uz savu ieguldījumu mūsu valsts izaugsmē, gan brīdis, kad sākt domāt par jaunām iniciatīvām. Pati izstāde atklāja, ka jaunieši var lepoties ar paveikto un iedvesmot citus.

Šogad bronzas, sudraba un zelta līmeņa Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu saņēma programmas “Award” dalībnieki no Annenieku pamatskolas, Auces vidusskolas, Babītes vidusskolas, biedrības “Suitu kultūras mantojums”, Bikstu pamatskolas, Daugavpils 11.pamatskolas, Jaunjelgavas vidusskolas, Kandavas Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Nagla”, Lejasciema jauniešu centra “Pulss”, Lielvārdes pamatskolas, Mežinieku pamatskolas, Rēzeknes 5.vidusskolas, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma, Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas, Smiltenes vidusskolas un Ulbrokas vidusskolas. Apbalvojumus saņēma tie jaunieši, kuri pilnībā pabeiguši pašu izstrādātās bronzas, sudraba vai zelta individuālās izaugsmes programmas un tādējādi sasnieguši individuālos mērķus. Visi programmā iesaistītie jaunieši veikuši brīvprātīgo darbu, apguvuši vai pilnveidojuši kādu prasmi, veltījuši laiku fizikām aktivitātēm un devušies pašu organizētā vairāku dienu piedzīvojumu ceļojumā.

Pateicības apliecinājumus saņēma visi Award vadītāji, kuru jaunieši šogad saņēma apbalvojumus. Sarkanās Award vadītāju nozīmītes saņēma tie vadītāji, kuri pēc veiksmīgas jauno Award vadītāju kursu apguves šogad ir uzsākuši aktīvās gaitas. Īpašu pateicību par ilgstošo darbu saņēma Mežinieku pamatskolas Award vienības vadītāja Ineta Legzdiņa, kura saņēma titulu “desmitgades cilvēks” un Jaunjelgavas vidusskolas Award vienības vadītāja Sandra Rizga – “piecgades cilvēks”.

Award Latvia nacionālā patronese Dr. Vaira Vīķe-Freiberga pasākuma dalībniekus uzrunāja ar video starpniecību. Tajā viņa uzsvēra to, kā tieši ikviens no programmas “Award” dalībniekiem veido Latviju: “Katrs pats izvēlas savu programmu, kur viena daļa no šādas pašizaugsmes ceļa gājiena ir jāveltī arī savām sabiedriskām atbildībām un saistībām. Te nu mēs redzam šīs programmas īpašo priekšrocību – katram jaunietim ir iespējams mēģināt sevī atklāt tādas intereses un tādus talantus, kādus varbūt viņš iepriekš nebūtu iedomājies sevī saredzēt. Paplašināt savus garīgos un fiziskos apvāršņus, uzlabot savu veselību, savu sportisko gatavību, bet galvenokārt, domāt par savu nākotni un saprast to, ka katra izvēlētais ceļš un viņa sasniegumi ir tas, kas veido mūsu mīļās Latvijas kopējos sasniegumus un kopējo tēlu. Katrs no jums ir Latvija. Mēs katrs esam Latvija. Es novēlu katram no jums būt lepniem par to, ko jūs varat, spējat un darīsiet vēl nākotnē. Un lūdzu jūs atcerēties, lai viss, ko jūs darāt, nestu arī kopējo labumu Latvijas valstij, tautai un zemei!”

Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu pasniedza un apsveikuma runas teica VISC Neformālās izglītības departamenta direktore, Award Latvia nacionālā direktore Agra Bērziņa, Lielbritānijas vēstnieks Latvijā Kīts Šenons, Rīgas maratona organizators Aigars Nords, grāmatas “#Fudzi161km” autors Mārtiņš Zvīdriņš, bez-atrunu telpas “SPIIKIIZI” izveidotājs Āris Birze, “X Faktora” mūziķis Roberts Memmēns un dziedātāja Olga Rajecka.

Award Latvia nacionālā direktore Agra Bērziņa savā uzrunā sveica visus jauniešus, kuriem bija spēks un uzņēmība paveikt iecerētu, teica paldies Award vadītājiem, vecākiem un atbalstītājiem. A.Bērziņa atgādināja, kādēļ 2018.gads ir bijis īpašs. Valsts izglītības satura centrs gada pirmajā pusē ieguva programmas “Award” īstenošanas tiesību pagarinājumu. Oktobrī Latvijā viesojās Veseksas grāfs princis Edvards, kurš kopā ar Latvijas zelta apbalvojumu ieguvējiem iepazīstināja darba devējus ar programmu “Award” un to, kādēļ un cik tā ir noderīga tālākajās darba gaitās. Par īpašu šo gadu padarīja Award vienību labie darbi, tostarp valsts jubilejai veltītā 10.Award rudens talka Likteņdārzā. Kā arī pirmoreiz iespēja zelta līmeņa apbalvojuma saņēmējiem pirms svinīgās ceremonijas piedalīties īpašā pieņemšanā Lielbritānijas vēstniecībā Latvijā.

Uzrunājot apbalvojumu saņēmējus un visus pasākuma viesus, Lielbritānijas vēstnieks Kīts Šenonons atklāja programmas starptautisko perspektīvi, pateicās Award īstenotājiem un atbalstītājiem un mudināja apbalvojumu saņēmējus dalīties ar saviem stāstiem. “Programma “Award” dibināta pirms 60 gadiem, un šobrīd tā aptver 130 pasaules valstis. Pasaulē ir vairāk nekā 1.3 miljoni Award dalībnieku, un katru dienu šo ceļu uzsāk 1800 jaunieši. Lielbritānijas vēstniecībai Latvijā un British Council Latvia ir prieks sadarboties ar Valsts izglītības satura centru – Nacionālo Award autoritāti Latvijā.  Daudzi mani kolēģi ir šī apbalvojuma saņēmēji, tādēļ viņi labi zina, cik daudz Award devis viņu personīgajā attīstībā un viņu brīvprātīgais darbs – sabiedrībai. [..]Es vēlos aicināt visus šīs dienas apbalvojuma saņēmējus stāstīt citiem par šo programmu. Kļūstiet par programmas vēstniekiem!”

***

Informāciju sagatavoja: Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas nodaļas vecākā referente Katrīna Sprudzāne, tālrunis: 67350959, e-pasts: katrina.sprudzane@visc.gov.lv.

About the author:

Back to Top