Aktualitātes

 • Notiks “Award” jauno vadītāju kursi
  Comments Off on Notiks “Award” jauno vadītāju kursi

  Valsts izglītības satura centrs 2019.gada 29.-30.janvārī organizē profesionālās kompetences pilnveides kursus “The Duke of Edinburgh’s International Award – iespēja jauniešu izaugsmei”, kuru ietvaros tiks apmācīti un darbam ar jauniešiem sagatavoti The Duke of Edinburgh’s International Award Latvia jaunie vadītāji. Kursi notiks Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4, Rīgā.

  “The Duke of Edinburgh’s International Award” jeb Edinburgas hercoga starptautiskais apbalvojums ir pasaulē vadošais jauniešu izaugsmes apbalvojums, ko iegūst tie jaunieši, kas izveidojuši individuālu “Award” programmu un tās ietvaros sasnieguši pašu izvirzītos mērķus. Jaunietim, kas vēlas kļūt par programmas “Award” dalībnieku, ir jāatrod “Award” vadītājs (jauniešu centra darbinieks, karjeras konsultants, pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pilngadīgs nevalstiskās organizācijas pārstāvis u.c.), kas var palīdzēt jaunietim izveidot individuālo izaugsmes programmu un atbalstīt tās izpildes gaitā.

  16 stundu kursu programmas tēmas: “Award”, tā vēsture, individuālās programmas struktūra, īstenošanas principi, programmas līmeņi un jomas – brīvprātīgais darbs, fiziskā sagatavotība, prasmes, piedzīvojumu ceļojums un projekts, jauniešu individuālās pašizaugsmes programmas izstrādes principi, mērķu un uzdevumu izvirzīšana, laika plānošana, sasniegumu izvērtēšana, rezultātu dokumentēšana.

  Pieteikšanās līdz 2019.gada 20.janvārim, nosūtot aizpildīto, parakstīto un ieskenēto pieteikuma anketu uz e-pasta adresi: katrina.sprudzane@visc.gov.lv .

  Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr.851 „Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādis” dalības maksa vienai personai – 26,88 eiro. Informācija par dalības maksas pārskaitīšanu tiks nosūtīta dalībai kursos apstiprinātajām personām pēc grupas nokomplektēšanas.

  Kontaktpersona: Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente, Award Latvia nacionālā koordinatore Katrīna Sprudzāne, tālr. 67350959; e-pasts: katrina.sprudzane@visc.gov.lv.

  Kursu programma
  Pieteikuma anketa

  Saite uz šo ziņu..
 • Sasniegumu un Latvijas valsts simtgadei veltīto labo darbu svētki
  Sasniegumu un Latvijas valsts simtgadei veltīto labo darbu svētki
  Comments Off on Sasniegumu un Latvijas valsts simtgadei veltīto labo darbu svētki

  2018. gada 30.novembrī Rīgas Tehniskās universitātes Lielajā aulā notika Valsts izglītības satura centra organizētais Latvijas valsts simtgadei veltītais pasākums “Award vienību labo darbu festivāls”. Pasākuma ietvaros 62 jaunieši no 16 dažādām Latvijas “Award” vienībām saņēma Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu.

  Pirms apbalvojumu pasniegšanas Award vienības ar izstādi “Award vienību Labie darbi” uzskatāmi parādīja, kas paveikts 2018.gadā. Gatavošanās izstādei reizē bija gan pārdomu laiks, kad var atskatīties uz savu ieguldījumu mūsu valsts izaugsmē, gan brīdis, kad sākt domāt par jaunām iniciatīvām. Pati izstāde atklāja, ka jaunieši var lepoties ar paveikto un iedvesmot citus.

  Šogad bronzas, sudraba un zelta līmeņa Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu saņēma programmas “Award” dalībnieki no Annenieku pamatskolas, Auces vidusskolas, Babītes vidusskolas, biedrības “Suitu kultūras mantojums”, Bikstu pamatskolas, Daugavpils 11.pamatskolas, Jaunjelgavas vidusskolas, Kandavas Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Nagla”, Lejasciema jauniešu centra “Pulss”, Lielvārdes pamatskolas, Mežinieku pamatskolas, Rēzeknes 5.vidusskolas, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma, Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas, Smiltenes vidusskolas un Ulbrokas vidusskolas. Apbalvojumus saņēma tie jaunieši, kuri pilnībā pabeiguši pašu izstrādātās bronzas, sudraba vai zelta individuālās izaugsmes programmas un tādējādi sasnieguši individuālos mērķus. Visi programmā iesaistītie jaunieši veikuši brīvprātīgo darbu, apguvuši vai pilnveidojuši kādu prasmi, veltījuši laiku fizikām aktivitātēm un devušies pašu organizētā vairāku dienu piedzīvojumu ceļojumā.

  Pateicības apliecinājumus saņēma visi Award vadītāji, kuru jaunieši šogad saņēma apbalvojumus. Sarkanās Award vadītāju nozīmītes saņēma tie vadītāji, kuri pēc veiksmīgas jauno Award vadītāju kursu apguves šogad ir uzsākuši aktīvās gaitas. Īpašu pateicību par ilgstošo darbu saņēma Mežinieku pamatskolas Award vienības vadītāja Ineta Legzdiņa, kura saņēma titulu “desmitgades cilvēks” un Jaunjelgavas vidusskolas Award vienības vadītāja Sandra Rizga – “piecgades cilvēks”.

  Award Latvia nacionālā patronese Dr. Vaira Vīķe-Freiberga pasākuma dalībniekus uzrunāja ar video starpniecību. Tajā viņa uzsvēra to, kā tieši ikviens no programmas “Award” dalībniekiem veido Latviju: “Katrs pats izvēlas savu programmu, kur viena daļa no šādas pašizaugsmes ceļa gājiena ir jāveltī arī savām sabiedriskām atbildībām un saistībām. Te nu mēs redzam šīs programmas īpašo priekšrocību – katram jaunietim ir iespējams mēģināt sevī atklāt tādas intereses un tādus talantus, kādus varbūt viņš iepriekš nebūtu iedomājies sevī saredzēt. Paplašināt savus garīgos un fiziskos apvāršņus, uzlabot savu veselību, savu sportisko gatavību, bet galvenokārt, domāt par savu nākotni un saprast to, ka katra izvēlētais ceļš un viņa sasniegumi ir tas, kas veido mūsu mīļās Latvijas kopējos sasniegumus un kopējo tēlu. Katrs no jums ir Latvija. Mēs katrs esam Latvija. Es novēlu katram no jums būt lepniem par to, ko jūs varat, spējat un darīsiet vēl nākotnē. Un lūdzu jūs atcerēties, lai viss, ko jūs darāt, nestu arī kopējo labumu Latvijas valstij, tautai un zemei!”

  Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu pasniedza un apsveikuma runas teica VISC Neformālās izglītības departamenta direktore, Award Latvia nacionālā direktore Agra Bērziņa, Lielbritānijas vēstnieks Latvijā Kīts Šenons, Rīgas maratona organizators Aigars Nords, grāmatas “#Fudzi161km” autors Mārtiņš Zvīdriņš, bez-atrunu telpas “SPIIKIIZI” izveidotājs Āris Birze, “X Faktora” mūziķis Roberts Memmēns un dziedātāja Olga Rajecka.

  Award Latvia nacionālā direktore Agra Bērziņa savā uzrunā sveica visus jauniešus, kuriem bija spēks un uzņēmība paveikt iecerētu, teica paldies Award vadītājiem, vecākiem un atbalstītājiem. A.Bērziņa atgādināja, kādēļ 2018.gads ir bijis īpašs. Valsts izglītības satura centrs gada pirmajā pusē ieguva programmas “Award” īstenošanas tiesību pagarinājumu. Oktobrī Latvijā viesojās Veseksas grāfs princis Edvards, kurš kopā ar Latvijas zelta apbalvojumu ieguvējiem iepazīstināja darba devējus ar programmu “Award” un to, kādēļ un cik tā ir noderīga tālākajās darba gaitās. Par īpašu šo gadu padarīja Award vienību labie darbi, tostarp valsts jubilejai veltītā 10.Award rudens talka Likteņdārzā. Kā arī pirmoreiz iespēja zelta līmeņa apbalvojuma saņēmējiem pirms svinīgās ceremonijas piedalīties īpašā pieņemšanā Lielbritānijas vēstniecībā Latvijā.

  Uzrunājot apbalvojumu saņēmējus un visus pasākuma viesus, Lielbritānijas vēstnieks Kīts Šenonons atklāja programmas starptautisko perspektīvi, pateicās Award īstenotājiem un atbalstītājiem un mudināja apbalvojumu saņēmējus dalīties ar saviem stāstiem. “Programma “Award” dibināta pirms 60 gadiem, un šobrīd tā aptver 130 pasaules valstis. Pasaulē ir vairāk nekā 1.3 miljoni Award dalībnieku, un katru dienu šo ceļu uzsāk 1800 jaunieši. Lielbritānijas vēstniecībai Latvijā un British Council Latvia ir prieks sadarboties ar Valsts izglītības satura centru – Nacionālo Award autoritāti Latvijā.  Daudzi mani kolēģi ir šī apbalvojuma saņēmēji, tādēļ viņi labi zina, cik daudz Award devis viņu personīgajā attīstībā un viņu brīvprātīgais darbs – sabiedrībai. [..]Es vēlos aicināt visus šīs dienas apbalvojuma saņēmējus stāstīt citiem par šo programmu. Kļūstiet par programmas vēstniekiem!”

  ***

  Informāciju sagatavoja: Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas nodaļas vecākā referente Katrīna Sprudzāne, tālrunis: 67350959, e-pasts: katrina.sprudzane@visc.gov.lv.

  Saite uz šo ziņu..
 • 12. APBALVOŠANAS CEREMONIJA
  Comments Off on 12. APBALVOŠANAS CEREMONIJA

  2018. gada 30. novembrī Rīgas Tehniskās universitātes Lielajā aulā notiks 12. Edinburgas hercoga starptautiskā apbalvojuma pasniegšanas pasākums un Latvijas simtgadei veltīta izstāde.

  Apbalvošanas pasākumā, ko organizē Valsts izglītības satura centrs, tiks godināti tie 62 jaunieši, kuri pilnībā pabeiguši pašu izstrādātās “Award” programmas un tādējādi sasnieguši individuālos mērķus. Bronzas, sudraba un zelta apbalvojuma saņēmēju vidū ir programmas “Award” dalībnieki no Annenieku pamatskolas, Auces vidusskolas, biedrības “Suitu kultūras mantojums”, Babītes vidusskolas, Bikstu pamatskolas, Daugavpils 11.pamatskolas, Jaunjelgavas vidusskolas, Kandavas multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Nagla”, Lejasciema jauniešu centra “Pulss”, Lielvārdes pamatskolas, Mežinieku pamatskolas, Rēzeknes 5.vidusskolas, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma, Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas, Smiltenes vidusskolas un Ulbrokas vidusskolas.

  Pirms svinīgās ceremonijas no plkst.13.30 RTU Lielās aulas vestibilā apskatāma Latvijas valsts simtgadei veltītā izstāde “Award vienību Labie darbi”.

  Saite uz šo ziņu..
 • Veseksas grāfs un Award Latvia tiekas ar darba devējiem
  Veseksas grāfs un Award Latvia tiekas ar darba devējiem
  Comments Off on Veseksas grāfs un Award Latvia tiekas ar darba devējiem

  2018.gada 9.oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika pasākums “#ievēroAWARD”, kura mērķis bija iepazīstināt darba devējus ar The Duke of Edinburgh’s International Award un aicināt viņus darbinieku atlases procesā īpašu vērību pievērst tiem kandidātiem, kuru CV ir norādīts apbalvojuma saņemšanas fakts.

  Savas Latvijas vizītes ietvaros Veseksas grāfs princis Edvards veltīja laiku, lai kopā ar Award Latvia pārstāvjiem – apbalvojuma nacionālo patronesi Dr.Vairu Vīķi-Freibergu, Valsts izglītības satura centra atbildīgajām personām un bronzas, sudraba un zelta apbalvojuma ieguvējiem – vēstītu, kā individuālās Award programmas pildīšana palīdz jauniešiem sagatavoties gan patstāvīgai dzīvei, gan darbam.

  “Tie, kas meklē darbiniekus, kuri ir atbildīgi, godīgi, entuziastiski un ambiciozi, starp šiem jaunajiem cilvēkiem atradīs spožus kandidātus jebkurai pozīcijai,” uzrunā klātesošajiem teica programmas patronese Vaira Vīķe-Freiberga. Viņa arī norādīja, ka, tiecoties kļūt par labākiem cilvēkiem, šie jaunieši reizē kļūst par labākiem pilsoņiem un darba ņēmējiem.

  Ar savu pieredzes stāstu dalījās visu trīs līmeņu apbalvojumu ieguvēja Dārta Ošeniece. Savā runā viņa atklāja: “Mans un citu apbalvojumu ieguvēju stāsts par to, kā dalība programmā Award ir palīdzējusi atrast “aicinājumu”, izvēlēties karjeru un veidot ieradumu nepārtraukti veltīt laiku pašattīstībai, ir diezgan līdzīgs. Kas gan cits varētu būt sagaidāms, ja ir tik pozitīva vide, kurā tu esi uzmanības centrā, kurā tevi iedrošina pieņemt lēmumus – ko, kā, kad, kur, ar ko un kādēļ kaut ko darīt. Tādēļ ir vienkāršāk izdibināt, kas tu esi, un attiecīgi izmantot un pareizi likt lietā savu potenciālu.”

  Lielbritānijas Tirdzniecības kameras valdes loceklis Saimons Bodijs (Simon Boddy) mudināja klātesošos darba devējus investēt Latvijas jaunatnē ar šīs visā pasaulē pieejamās apbalvojuma programmas palīdzību, kā arī veicināt Award atpazīstamību, tādējādi panākot multiplicējošu efektu: “Sākumā jūsu ietekme un ieguldījums dos iespēju apmācīt vairāk entuziastisku Award vadītāju visā Latvijā, tādējādi nodrošinot to, ka arvien vairāk jauniešiem ir iespēja iegūt šo starptautisko apbalvojumu. Šie jaunieši gūs pieredzi un pilnveidos tās iezīmes, kuras novērtē Latvijas darba devēji, – līderību, komandas darbu, komunikāciju, pārliecību, motivāciju un prasmi mācīties. Un drīz personāla nodaļas labprāt saskatīs ierakstu “pabeidzu Award programmu “, kas arvien biežāk tiks uzrādīts CV.”

  Veseksas grāfs princis Edvards, kurš iepriekš Latvijā viesojās 2016. gadā un ar zelta līmeņa The Duke of Edinburgh’s International Award apbalvoja 12 Latvijas jauniešus, bija gandarīts, uzzinot, ka Award Latvia turpina augt. Viņš mudināja apbalvojumu ieguvējus ikdienā lepoties ar saviem sasniegumiem, saņemto godalgu nēsājot ne tikai īpašos gadījumos, bet arī ikdienā, tādā veidā pievēršot uzmanību un rosinot citus, tajā skaitā arī darba devējus, uz sarunu par Award.

  Award Latvia visiem pasākuma dalībniekiem dāvināja simbolisku dāvanu – palielināmo stiklu, kas turpmāk darba devējiem var noderēt, lai kandidātu CV un rekomendācijas vēstulēs saskatītu ierakstu par apbalvojuma saņemšanu.

  Kopš apbalvojuma izveidošanas 1956. gadā Lielbritānijā, 130 pasaules valstīs savas individuālās programmas izveidojuši un veiksmīgi pabeiguši miljoniem jauniešu. Iespēja pretendēt uz šī starptautiskā apbalvojuma saņemšanu Latvijā dzīvojošiem jauniešiem tiek sniegta no 2006. gada. 

  Award Latvia īsteno Valsts izglītības satura centra licencētās skolas, jauniešu centri, pašvaldību struktūrvienības un biedrības. Ikvienam jaunietim (vecumā no 14 – 24 gadiem), kurš vēlas iegūt Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu, ir jāizveido individuāla izaugsmes programma, kuru veido četras jomas – brīvprātīgais darbs, fiziskā sagatavotība, prasmes un piedzīvojumu ceļojums -, bet zelta līmenī papildus četrām pamatjomām ir jāizstrādā un jārealizē projekts. Bronzas, sudraba vai zelta Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu īpašā apbalvošanas pasākumā saņem tie, kas ir sasnieguši visus pašu izvirzītos mērķus.

  *Pasākuma dalībnieku kopfoto. Fotogrāfe Evija Trifanova, LETA

   

  Saite uz šo ziņu..
 • Notiks Award jauno vadītāju apmācības
  Comments Off on Notiks Award jauno vadītāju apmācības

  Valsts izglītības satura centrs 2018.gada 27.-28. septembrī organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus „Jauniešu pašizaugsmes un profesionālo un sociālo prasmju pilnveidošanas sekmēšana”, kuros vienlaikus tiks apmācīti The Duke of Edinburgh’s International Award Latvia (turpmāk – Award) jaunie vadītāji.

  Award ir rīks, ko izmanto, lai palīdzētu 14 līdz 24 gadus veciem jauniešiem sagatavoties patstāvīgai dzīvei un darbam. The Duke of Edinburgh’s International Award jeb Edinburgas hercoga starptautiskais apbalvojums ir pasaulē vadošais jauniešu izaugsmes apbalvojums, ko iegūst tie jaunieši, kas izveidojuši individuālu Award programmu un tās ietvaros sasnieguši pašu izvirzītos mērķus. Jaunietim, kas vēlas piedalīties Award, ir jāatrod Award vadītājs – persona, kas parasti ir pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, jaunatnes darbinieks, pilngadīgs nevalstiskās organizācijas (biedrības un nodibinājuma) pārstāvis utml., kas var palīdzēt jaunietim izveidot individuālo izaugsmes programmu un atbalstīt tās izpildes gaitā.

  16 stundu kursu programmas tēmas: Award, tā vēsture, individuālās programmas struktūra, īstenošanas principi, programmas līmeņi un jomas – brīvprātīgais darbs, fiziskā sagatavotība, prasmes, piedzīvojumu ceļojums un projekts, jauniešu individuālās pašizaugsmes programmas izstrādes principi, mērķu un uzdevumu izvirzīšana, laika plānošana, sasniegumu izvērtēšana, rezultātu dokumentēšana.

  Apmācības 2018.gada 27.-28.septembrī notiks Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4, Rīgā. Apmācību grupa tiek komplektēta līdz 17.septembra plkst.17.00.

  Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr.851 „Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādis” dalības maksa vienai personai – 26,88 eiro. Informācija par dalības maksas pārskaitīšanu tiks nosūtīta apmācību dalībniekiem pēc grupu nokomplektēšanas.

  Kontaktpersona: Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente, Award Latvia nacionālā koordinatore Katrīna Sprudzāne, tālr. 67350959; e-pasts: katrina.sprudzane@visc.gov.lv.

  Kursu programma
  Pieteikuma anketa

  Saite uz šo ziņu..
 • Notiks 10. Award talka
  Comments Off on Notiks 10. Award talka

  Valsts izglītības satura centrs 8. septembrī jau desmito reizi organizē Award talku Likteņdārzā, uz kuru aicināti The Duke of Edinburgh’s International Award Latvia vienību pārstāvji – jaunieši, kuri pilda savas individuālās izaugsmes programmas un tiecas uz pašu izvirzīto mērķu sasniegšanu, un viņu Award vadītāji.

  Šogad Latvijas simtgades svinību kalendārā iekļautās Award talkas dalībnieki sagatavos ziemas miegam Likteņdārza kokus un darbosies Kokneses fonda organizētās Ābolu balles ietvaros, kur palīdzēs vārīt ābolu ievārījumu un spiest sulu.

  Award talka Likteņdārzā sasaucas ar vienu no Award jomām – brīvprātīgo darbu. Šis rudens pasākums ir iespēja jauniešiem un Award īstenotājiem no dažādām Latvijas vietām atrauties no individuālo programmu izpildes, lai satiktos, savstarpēji iepazītos un vienotos kopīgā darbā.

  Ineta Legzdiņa, Award vadītāja Mežinieku pamatskolā: “2008. gadā es piedalījos pirmajā Award rudens talkā. Šogad šī būs jau sestā talka, kurā es un jaunieši no Dobeles piedalāmies. Kādēļ mēs piedalāmies? Jo Mežinieku pamatskola veido Latviju, Award veido Latviju, un Likteņdārzs ir mūsu kopīga dāvana Latvijai. Vienmēr aicinu jauniešus, jo talka Likteņdārzā tā ir iespēja veikt brīvprātīgo darbu un gūt no tā gandarījumu, iepazīt vēsturi, kultūru un dabu.”

   

  The Duke of Edinburgh’s International Award Latvia īsteno Valsts izglītības satura centra licencētās skolas, jauniešu centri, novadu domes un biedrības. Ikvienam jaunietim (vecumā no 14 – 24 gadiem), kurš vēlas iegūt The Duke of Edinburgh’s International Award (Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu), ir jāizveido individuāla izaugsmes programma, kuru veido četras jomas – brīvprātīgais darbs, fiziskā sagatavotība, prasmes un piedzīvojumu ceļojums -, bet zelta līmenī papildus četrām pamatjomām ir jāizstrādā un jarealizē projekts. Bronzas, sudraba vai zelta Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu īpašā apbalvošanas pasākumā saņem tie, kas ir sasnieguši visus pašu izvirzītos mērķus.

  Informāciju sagatavoja:

  Katrīna Sprudzāne

  Valsts izglītības satura centra vecākā referente

  Tālr.: 67350959, e-pasts: katrina.sprudzane@visc.gov.lv

  Saite uz šo ziņu..
 • Vējš burās!
  Vējš burās!
  Comments Off on Vējš burās!

  2018.gada 11.-17.augustā Salacgrīvas novadā notika The Duke of Edinburgh’s International Award Latvia nometne jauniešiem “Vējš burās!”. Nometnē piedalījās 52 jaunieši no dažādām Latvijas vietām, Lielbritānijas, Maltas, Nīderlandes, Somijas un Turcijas. Dalībnieku vidū: Award dalībnieki un jaunieši, kuri par Award iepriekš zināja pavisam maz vai neko.

  Valsts izglītības satura centra organizētās nometnes programma tika veidota, balstoties uz Award struktūru un principiem. Katra nometnes diena tika saistīta ar kādu no Award jomām – fizisko sagatavotību, prasmēm, brīvprātīgo darbu vai piedzīvojumu ceļojumu. Visas jauniešu aktivitātes bija kā izaicinājums, kuru pieņemot varēja gan iegūt jaunus draugus, gan kļūt drosmīgākam, pašpārliecinātākam, zinošākam, atvērtākam pret citiem un, protams, izdzīvot jaunu pieredzi.

  Pēc atraktīvas savstarpējās iepazīšanās nometnes pirmajā dienā, 12. augusts tika veltīts jaunizveidoto komandu saliedēšanai un fiziskām aktivitātēm. Nometnes satura vadītāja Una Dreiblate stāsta: “Otrajā nometnes dienā jaunieši spēlēja spēli “Airis – Bura – Spara rats”, kas iekļāva 9 interesantus komandu saliedēšanas uzdevumus dažādos sarežģītības līmeņos. Uzdevumi blokā “Airis” bija saistīti ar sadarbību un komandas garu, “Bura” – gudriem lēmumiem, stratēģisku rīcību un prātīgu uzvedību, savukārt “Spara rats”- izveicību, drosmi un kārtīgu darba dunu. Otrajā spēles līmenī varēja tikt tikai tās komandas, kuras bija veiksmīgi izpildījušas vismaz divus pirmā līmeņa uzdevumus, bet trešajā – tikai tās komandas, kuras tika galā ar vismaz diviem otrā līmeņa uzdevumiem.” Spilgts dienas notikums bija arī pašdarināto kartona laivu parāde.

  Zelta līmeņa Award dalībnieku komanda pilda uzdevumu “TOPS”

  Trešās nometnes dienas programma bija veltīta 21. gadsimta prasmju un zināšanu apguvei un pilnveidei. Teorētiski – praktiskajās nodarbībās dalībnieki kopā ar iedvesmojošiem pasniedzējiem uzzināja ko vairāk par digitālo rīku izmantošanu, videi draudzīgu resursu izmantošanu, kā arī debatēm un improvizāciju. “Jaunieši mācījās efektīvi izmantot digitālos rīkus sociālajā vidē, kā arī analizēja to, vai tas, ko viņi publicē internetā, ir drošs viņu nākotnei. Nodarbībā par “Zero Waste” principiem jauniešiem bija iespēja uzzināt un pašiem veidot idejas par to, kā samazināt cilvēku radīto ietekmi uz apkārtējo vidi. Improvizācijas teātra nodarbībā jaunieši caur spēlēm un dažādām aktivitātēm mācījās prasmes, kas viņiem noderēs, uzstājoties publikas priekšā. Debašu nodarbības laikā viņi saprata kā ātri un efektīvi reaģēt stresa situācijās un kā formulēt un pamatot savu viedokli,” stāsta nometnes grupas līdere Ligita Millere.

  Prasmju dienas nodarbība “Improvizācija”

  Dienas noslēgumā zelta līmeņa dalībnieki no dažādām valstīm bija sagatavojuši kultūru vakara aktivitātes, kur jaunieši varēja iepazīties ar britu, nīderlandiešu, maltiešu, somu un turku kultūru.

  “Nometnes ceturtās dienas rīta pusē jaunieši gatavojās savam pārgājienam no Vecmuižas uz Veczemju klintīm. Pieaicināto ekspertu vadībā tika apgūtas āra dzīvei nepieciešamās prasmes un zināšanas, piemēram, kartes un kompasa izmantošana, līdzi ņemamā ekipējuma izvēle, ugunskura kurināšana, maltīšu plānošana un pirmās palīdzības sniegšana. Pēcpusdienā jauniešu komandas devās uz jūru, mērojot aptuveni 13 kilometrus garu maršrutu caur mežu. Pa ceļam bija izvietoti kontrolpunkti, kuros bija iespēja pārbaudīt iepriekš gūtās zināšanas,” atklāj nometnes grupas līdere Ineta Legzdiņa.

  Devāmies pārgājienā “Vecmuiža – Veczemju klintis – Vecmuiža”

  Vakarā katra komanda gatavoja vakariņas un klausījās zelta līmeņa dalībnieku Award ceļojumu stāstos. Lietainā nakts tika pārlaista teltīs. Nākamajā dienā, atgriežoties viesu namā “Vecmuiža”, dalībniekiem bija iespēja dalīties ar savu pārgājiena pieredzi un analizēt to.

  15. augustā nometnes dalībniekiem bija iespēja piedalīties nodarbībā par pašmotivāciju. Vieslektors Āris Birze caur savu dzīves gājumu un dažādiem praktiskiem uzdevumiem jauniešiem izklāstīja to, kā domas, sajūtas, rīcība un rezultāts ir savstarpēji saistīti, un norādīja uz vides, uzvedības, prasmju, pārliecību un “es” mijiedarbību.

  Nodarbībā par pašmotivāciju, mācījāmies lepoties ar sevi

  “Brīvprātīgā darba dienā visi jaunieši devās uz Tūju un Salacgrīvu, kur veica dažādus labos darbus. Dalībnieki apciemoja veco ļaužu pansionātu, stādīja puķes un krūmus, sakopa jūras piekrasti un apkopa kuģi,” par 16. augusta nometnes aktivitātēm stāsta nometnes grupas līderis Kaspars Bulindžs.

  Mērķu plānošanas nodarbība

  Pēc praktiskās iepazīšanās ar visām četrām Award jomām jauniešiem tika piedāvāta nodarbība par mērķu plānošanu, un uzreiz pēc tās viņi tika aicināti uz individuālām konsultācijām. To laikā Award vadītāji, pieaugušie, kuriem ir attiecīgs sertifikāts, palīdzēja jauniešiem saprast, ko viņi labprāt vēlētos darīt katrā no Award jomām un kādus individuālos mērķus sasniegt.

   

  JAUNIEŠU ATSAUKSMES

  Nadīna, Award bronzas līmeņa dalībniece no Alsungas: “Pēc šīs nometnes atmiņā palika jauniegūtie draugi, interesantās un jautās nodarbības, pozitīvais nometnes personāls un piedzīvojumu ceļojums. Iegūtie draugi – ļoti atvērti un izpalīdzīgi, tādēļ joprojām uzturu ar viņiem kontaktu. Nodarbībās varēja uzzināt daudz jauna, varēja izpausties un izteikt savu viedokli. Nometnes personāls, tāpat kā nometnes draugi, bija atvērti un draudzīgi.

  Vērtīga likās lekcija, ko vadīja Āris Birze. Viņš bija pārliecināts par sevi, stāstīja notikumus no savas dzīves, runāja par tēmu, kas pašam ir sāpīga, bija patiess un ieteica daudz noderīga.”

  Reinis, Award bronzas līmeņa dalībnieks no Alsungas: “Visspilgtāk atmiņā man palicis kāpiens ”Topā”, jo man vajadzēja uzticēties pārējiem, kuri ar striķiem turēja stabu un platformu, uz kuras man bija jāuzrāpjas un jānostājas. Tas tiešām bija pārbaudījums, jo es nevienu tur vēl nepazinu! Atceros momentu no pārgājiena, kad pēc apmaldīšanās beidzot kartē sapratām, kur esam un uz kuru pusi jādodas. Tad komandas biedri uzreiz atslāba un kļuva runīgāki. Vēl man patika vieslektori, kuri mums klāstīja par viņu profesijām. Viņu stāstījumi mani reāli iedvesmoja.”

  Barbara, Award bronzas līmeņa dalībniece no Daugavpils: “Šī nometne bija pirmā, kurā es piedalījos, tādēļ atmiņā palika iepazīšanās diena ar nodarbībām, kuras veicināja nometnes dalībnieku savstarpējo komunicēšanu.

  Pārgājiens man bija izaicinājums. Es cīnījos ar nogurumu, sāpēm mugurā un kājās. Tikai mājās sapratu, ka nākošreiz jāpiedomā pie apģērba un apaviem. Papildu tam – gadījums, kad mūsu komandas biedram mežā iedzēla lapsenes. Bija grūti sniegt pirmo medicīnisko palīdzību, kad cietušais atrodas izmisumā un krīt panikā.

  Visas nometnes aktivitātes man bija vērtīgas. Es esmu/biju tas cilvēks, kurš prot plānot dienai nelielu skaitu aktivitāšu. Nometne deva man pieredzi, jo dienas saturs prasīja ilglaicīgu uzmanību, darbību un aktivitāti. Grūtāk klājās no rītiem! Domāju, ka dienas, nedēļas, mēneša u.t.t. satura plānojums ir ļoti svarīgs manā turpmākajā dzīvē, jo domāju par studijām Latvijas augstskolā.“

  Katrīna, Award sudraba līmeņa dalībniece no Dobeles novada: “Saistībā ar šo nometni atmiņā noteikti paliks aktivitāte ar nosaukumu “TOPS”. Pirms kāpšanas nelielajā tornī, kuru noturēja taisni mani komandas biedri, man bija nelielas bailes tajā kāpt, bet es uzkāpu, sasniedzu torņa galu un pārvarēju savas bailes!

  Šobrīd vērtīgākais, ko esmu ieguvusi no nometnes laikā notikušajām nodarbībām, ir individuālā nodarbība ar vienu no Award vadītājām, ar kuru es runāju par savām interesēm. Viņa man palīdzēja izvēlēties Award zelta līmeņa jomas mērķus.”

  Agnese Keita, Award bronzas līmeņa dalībniece no Gulbenes: “Protams, ka atmiņā palika ekskluzīvais pārgājiens, kas ļāva saprast, kā ir ar visu tikt galā pašiem un cik liela  nozīme ir komandas saliedētībai. Spilgti atceros spēli, kuras laikā pārbaudījām katrs sevi un mūsu komandu. Spēle lika saprast, ka katrs mazais sasniegums vedīs tevi augstāk kalnā! Tāpat atmiņā noteikti paliks iepazītie cilvēki. It īpaši mana māju grupa – viņi bija un ir īpaši!

  Liels ieguvums no dalības šajā nometnē priekš manis noteikti ir iegūtā informācija  no Āra Birzes lekcijas par sevis motivēšanu un novērtēšanu, jo, manuprāt, šīs prasmes noder visur, kā ikdienā, tā mācībās. Āra ieteiktās grāmatas noteikti meklēšu un lasīšu.
  Vēl ieguvums ir prasme strādāt komandā un spēja vienoties dažādos jautājumos. Šīs prasmes man īsti nebija, bet tagad varu teikt, ka tas ir mainījies!”

  Aivis, nometnes dalībnieks no Lielvārdes: “Trīs lietas, kas palikušas no šīs nometnes: pirmkārt, aktivitātes, kurās vajadzēja strādāt komandā. Otrkārt, atceros pārgājienu, kurā es noberzu kājas. Nepadevos un gāju tālāk līdz finišam! Treškārt, veicot brīvprātīgo darbu, ieraudzīju, ka mežā ir tik daudz atkritumu. Nekad nepadomātu, ka to tur var būt tik daudz.

  Uzskatu, ka pagaidām vērtīgākais, ko guvu no dalības nometnē, ir tieši darbs komandā. Tas man parādīja, ka ir cilvēki, kuri var man palīdzēt.”

  Sandis, nometnes dalībnieks no Rēzeknes: “Trīs lietas, kas man paliks atmiņā no šīs nometnes: pirmkārt, tie ir brīži ar jauniegūtajiem draugiem. Otrkārt, vakara dejas un laiks kopā ar ārzemniekiem. Mēs latvieši ārzemniekiem mācījām latviešu tautas dejas kā, piemēram, “Cūkas driķos” un “Ābrama polka”. Kopā ne tikai dejojām, bet arī dziedājām un spēlējām dažādas spēles. Treškārt, spēle “Airis. Bura. Spara rats”. Pateicoties šai spēlei, tika saliedēta mūsu komanda. Spēle atmiņā palika kā ļoti interesanta un aizraujoša.

  Jāatzīst, ka nebiju domājis, ka lekcijas būs tik interesantas! Parasti pēc tādiem pasākumiem cilvēki sūdzas, cik bija garlaicīgi, bet man tās patiešām patika. Visvairāk atmiņā palika Āra Birzes lekcija par pašmotivāciju. Pēc šīm nodarbībām es uz konkrētām situācijām un vispār dzīvi kopumā skatos pavisam citām acīm un daru lietas citādāk nekā biju darījis iepriekš.”

  Ieva, Award bronzas līmeņa dalībniece no Stopiņu novada: “Vienas no spilgtākajām atmiņām saistās ar piedzīvojuma pārgājienu, super labu pieredzi, jautrību, kā arī manām emocijām tā laikā. Man ļoti patika “māju” un “krāsu” grupu nodarbības un kopīgi padarītie darbi. Tie deva man sapratni, kā veidot komandas darbus, prezentācijas, smelties daudz dažādas idejas vienam no otra, analizēt notiekošo, kā arī sadarboties kā komandai un uzklausīt citu padomus.

  Nometnes laikā es ieguvu pašus jautrākos, labākos un brīnišķīgākos draugus! Šajā nometnē bija paši labākie līderi un nometnes vadītāji. Nekad līdz šim neesmu bijusi tik foršā, jautrā nometnē kā šī!”

  Nometne tika īstenota pateicoties Valsts izglītības satura centra, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam līdzekļiem, British Council pārstāvniecības Latvijā piešķirtajam mērķfinansējumam, privātam S.Boddy ziedojumam un dalībnieku līdzdalības maksai.

  Informāciju sagatavoja: Katrīna Sprudzāne, Valsts izglītības satura centra vecākā referente Tālr.: 67350959, e-pasts: katrina.sprudzane@visc.gov.lv.

  Saite uz šo ziņu..
 • Piesakies starptautiskajai Award nometnei
  Piesakies starptautiskajai Award nometnei
  Comments Off on Piesakies starptautiskajai Award nometnei

  2018. gada 11. – 17. augustā viesu namā “Vecmuiža” (Salacgrīvas novadā) notiks The Duke of Edinburgh’s International Award Latvia nometne jauniešiem “Vējš burās!”.

  Jauni draugi un paziņas, daudzveidīga un piesātināta programma, izaicinājumi, komforta robežu paplašināšana, iedvesma – tie ir tikai daži vārdi, kas raksturo šo nometni.

  Nometnes programma

  Vai arī tu vēlies būt starp tiem 50 jauniešiem, kas šo visu piedzīvos? Vēlies? – Tad līdz 20.jūlijam piesakies, aizpildot anketu: ej.uz/VejsBuraas

  Mērķgrupa: jaunieši vecumā no 14 līdz 18 gadiem.

  Nometni organizē: The Duke of Edinburgh’s International Award Latvia (Valsts izglītības satura centrs) sadarbībā ar Starptautiskās programmas Award Zelta biedrību

  Nometne tapusi pateicoties Izglītības un zinātnes ministrijas un British Council Latvia atbalstam.

   

  Informācija atjaunināta 10.07.2018

   

  Saite uz šo ziņu..
 • Mērķis: AWARD katrā Latvijas pašvaldībā
  Comments Off on Mērķis: AWARD katrā Latvijas pašvaldībā

  Valsts izglītības satura centrs no 2006.gada 6.jūlija dod iespēju iestādēm un organizācijām, kuru mērķauditorijā ietilpst jaunieši vecumā no 14 līdz 24 gadiem, ikdienas darbā izmantot Edinburgas hercoga starptautisko jauniešu pašaudzināšanas programmu Award – neformālās izglītības rīku, kas palīdz jauniešiem sagatavoties patstāvīgai dzīvei un darbam. Pirmajā desmitgadē sasniegtie rezultāti, Award pieejamība Latvijā un arvien jauni apkārtējās pasaules radītie izaicinājumi, ar kuriem saskaras sabiedrība, liecināja par to, ka otrajā gadu desmitā arvien biežāk jāizskan Award vārdam, arvien vairāk pieaugušajiem vajadzētu apzināties šī rīka izmantošanas iespējas un arvien vairāk jauniešiem būtu jābūt iespējai veidot un pildīt pašu interesēm un spējām atbilstošas izaugsmes programmas.

  Pateicoties British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstam 2016.gada izskaņā VISC uzsāka Award attīstības veicināšanas projekta īstenošanu.

  Projekta pirmā posma ietvaros Award attīstības projektu vadītāja Līvija Uskale darbojās trīs jomās: Award atpazīstamības veicināšana jauniešu un potenciālo īstenotāju vidū, informatīvo materiālu izveide un atbalstītāju/sponsoru piesaiste. Laika posmā no 2016.gada novembra līdz 2017.gada maijam:

  Pirmie informatīvie pasākumi par AWARD Rīgā un Vidzemē.

  #AWARDskrien komanda skrējiena dienā

  Otrajā projekta posmā, no 2017.gada jūnija līdz 2018.gada aprīlim, notika virkne klātienes informatīvo pasākumu Latgales, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģionā, turpinātas atbalstītāju/ziedotāju piesaistes aktivitātes, kā arī izveidots video materiāls, kurā tiek stāstīts par to, kas ir Award un kādēļ jauniešiem ir vērts iesaistīties.

  • Šķērsoti vairāk nekā 4500 kilometri, lai iepazīstinātu 200+ jauniešu centru darbiniekus, jaunatnes lietu speciālistus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus un izglītības iestāžu personālu 30 Latvijas pašvaldībās. Līdzās informācijai par Award un to, kas ir jāizdara, lai iestāde vai organizācija varētu saņemt tiesības īstenot Award, Award vadītāji dalījās ar saviem pieredzes stāstiem.

  Ko par šiem pasākumiem saka apmeklētāji?

  • “Paldies par šo pasākumu! Award ir izaicinājums arī man pašai. Ceru, ka palīdzēšu jauniešiem sasniegt viņu mērķus!” (Preiļi)
  • “Interesanti, iespējami. Prieks, ka Award ienāk arī laukos.” (Vārkava)
  • “Paldies par parādīto iespēju, kā palīdzēt jaunietim realizēt savas ieceres.” (Ilūkste)
  • “Prieks par to, ka jauniešiem tiek mācīts izvirzīt un sasniegt savus mērķus.” (Ludza)
  • “Ļoti interesanta un aizraujoša programma. Paldies, ka devāt iespēju uzzināt par to!” (Zilupe

  Award vēstneši dalās ar informāciju un pieredzes stāstiem

  • #AWARDvizītkarte – 12 Latvijā dzīvojošu jauniešu stāsts par to, kas ir Edinburgas hercoga starptautiskā jauniešu pašaudzināšanas programma Award, un to, kādēļ jauniešiem ir vērts tajā iesaistīties.
  • Nokomplektā #AWARDskrien komanda. gada maijā 27.Rīgas maratonā piedalīsies 87 skrējēji no 9 Award vienībām.

  Projekta aktivitātes notikušas British Council pārstāvniecības Latvijā finansētā projekta ietvaros

  Saite uz šo ziņu..
 • #AWARDvizītkarte
  Comments Off on #AWARDvizītkarte

  Vēlies uzzināt, kas ir Award programma? Tevi interesē tas, ko citi jaunieši dara, lai saņemtu Edinburgas hercoga starptautisko bronzas, sudraba vai zelta apbalvojumu? Domā par to, kādēļ ir vērts kļūt par Award dalībnieku, un ko var iegūt pateicoties dalībai Award?

  Tad skaties video, kurā 12 Latvijā dzīvojoši jaunieši sniegs atbildes uz šiem jautājumiem!

  Lai redzētais un dzirdētais iedvesmo izaicināt uz savu mērķu izvirzīšanu un sasniegšanu! Gaidām Award pulkā!

   

  PALDIES awardiešiem – Kitijai Bergholdei, Artūram Borovojam, Kārlim Štameram, Amandai Bizauskai, Gunai Unai Jāzepai, Henrikam Bērmanim, Selīnai Bogdanovai, Beātei Fabjančikai, Renātei Burakai, Anetei Piļkai, Barbarai Bērziņai un Sintijai Zaičenkovai – par to, ka dalījāties ar saviem Award stāstiem!

  PALDIES British Council Latvia par šīs ieceres finansiālu atbalstīšanu!

  PALDIES Young Media Sharks par vizītkartes veidošanu!

  Saite uz šo ziņu..
 • 2018. gada informatīvais seminārs Nr.1
  Comments Off on 2018. gada informatīvais seminārs Nr.1

  12.martā Valsts izglītības satura centrā notika Informatīvs seminārs Award vadītājiem. Tā ietvaros semināra dalībnieki iepazinās ar Valsts izglītības satura centra veidoto 2018.gada Award pasākumu plānu, atskatījās uz 2017.gadu caur Award vienību un Award dalībnieku prizmu, guva priekšstatu par Tiešsaistes sasniegumu grāmatu, apsprieda Award zīmola lietošanas iespējas un apsprieda sev aktuālos jautājumus, kas saistīti ar Award īstenošanu.

  2018. gada pasākumu plāns

  2017. gada pārskats

  Tiešsaistes Sasniegumu grāmata

  AWARD zīmols un video par AWARD

  Saite uz šo ziņu..
 • Iespēja pieteikties dalībai piedzīvojumu ceļojumu apmācību nometnē
  Iespēja pieteikties dalībai piedzīvojumu ceļojumu apmācību nometnē
  Comments Off on Iespēja pieteikties dalībai piedzīvojumu ceļojumu apmācību nometnē

  2018.gada 28.aprīlī – 1.maijā Valsts izglītības satura centrs Ulbrokas vidusskolā (Vālodzes, Stopiņu novads) organizē Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award piedzīvojumu ceļojumu apmācību nometni. Kopumā 40 jauniešiem – esošajiem programmas Award bronzas, sudraba vai zelta līmeņa dalībniekiem – tiks dota iespēja piedalīties četru dienu nometnē, kuras ietvaros varēs gūt zināšanas un prasmes, kas turpmāk noderēs ieskaites piedzīvojumu ceļojumu plānošanai un drošai laika pavadīšanai brīvā dabā.

  Apmācību nometnes programma

  Lai nometnes dalībnieki gūtu pieredzi, kas līdzīga nakšņošanai teltī, gultasvietas netiek nodrošinātas, tādēļ nometnes dalībnieki un viņu vecāki tiek aicināti savlaicīgi parūpēties par matračiem, guļammaisiem un citām komforta lietām, kas padarīs gulēšu uz grīdas ērtāku.

  Pieturēsimies pie pārliecības, ka vislabāk ir mācīties caur aktīvu darbošanos, tādēļ trešās apmācību dienas lielāko daļu pavadīsim svaigā gaisā. Šajā dienā katram apmācību dalībniekam savā mugursomā būs jāņem lietas, kas būs vajadzīgas pārgājiena laikā gan individuālām, gan grupas vajadzībām. Atšķirībā no pārējām dienām, kad ēdināšanu nodrošinās ēdināšanas uzņēmums, trešās dienas pusdienas katra grupa gatavos pati. Ja uzskatāt par vajadzīgu, lūdzam, savlaicīgi veikt poti pret ērču encefalītu.

  Dalības maksa: 80 eiro (šajā summā nav iekļauti dalībnieka transporta izdevumi!)

  Līgums un tā pielikumi – nometnes programma, līdzi ņemamo lietu saraksts, kārtības noteikumi, likumisko pārstāvju aptaujas lapa un apliecinājums par apdrošināšanu-, kas jānoslēdz ar Valsts izglītības satura centru, vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem vai pilngadīgiem programmas dalībniekiem tiks nosūtīts pēc 2018.gada 9.aprīļa. Informācija par apmaksas kārtību būs atrodama līgumā.

  Lai pieteiktos dalībai apmācību nometnē, līdz 2018.gada 3.aprīlim jāaizpilda un jāiesniedz elektroniskā veidlapa: https://goo.gl/forms/b17rO5cN4vWzrA9B3

  Saite uz šo ziņu..
 • Piedzīvojumu ceļojumu uzraugu un novērtētāju apmācības
  Piedzīvojumu ceļojumu uzraugu un novērtētāju apmācības
  Comments Off on Piedzīvojumu ceļojumu uzraugu un novērtētāju apmācības

  2018.gada 14.-17.martā Kandavas multifunkcionālajā jauniešu iniciatīvu centrā “Nagla” (Kandavā, Zīļu ielā 2) notiks Valsts izglītības satura centra organizētie profesionālās kompetences pilnveides kursi „Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award piedzīvojumu ceļojumu uzraudzīšana un novērtēšana” (28 stundas).

  Mērķauditorija: Award vadītāji. Apmācību ietvaros dalībnieki gūs padziļinātu priekšstatu par programmas Award piedzīvojumu ceļojumu un uzrauga un novērtētāja lomu tajā, kā arī gūs zināšanas un prasmes, kas vajadzīgas darbam ar jauniešu grupu, paredzētas personām, paredzētas personām.

  Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr.851 „Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādis” dalības maksa vienai personai – 47,04 eiro.

  Kursu dalībniekiem tiek nodrošināta nakšņošana Kandavas jauniešu centra “Nagla” hostelī un ēdināšana. Visas attiecīgās izmaksas iekļautas dalības maksā.

  Pieteikšanās: līdz 2018.gada 5.martam sūtot aizpildīto pieteikuma anketu uz e-pastu: katrina.sprudzane@visc.gov.lv

  Pieteikuma anketa
  Apmācību programma

  Saite uz šo ziņu..
 • Notiks Award jauno vadītāju apmācības
  Comments Off on Notiks Award jauno vadītāju apmācības

  Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Starptautiskās programmas Award zelta biedrību 2018.gada 30.-31.janvārī un 2018.gada 27.-28.februārī organizē Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award jauno vadītāju apmācības.

  Mērķauditorija: izglītības iestāžu darbinieki (pedagogi, psihologi, karjeras konsultanti, sociālie pedagogi utt.), jauniešu centru darbinieki, jaunatnes lietu speciālisti, pilngadīgie nevalstisko organizāciju (biedrību un nodibinājumu) pārstāvji un personas, kas saņēmušas bronzas, sudraba vai zelta Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu.

  Par piedalīšanos apmācībās tiks izsniegts starptautiskais Award vadītāja sertifikāts un Valsts izglītības satura centra apliecība par pedagogu profesionālās pilnveides programmas „Jauniešu pašizaugsmes un profesionālo un sociālo prasmju pilnveidošanas sekmēšana” (16 stundas) apgūšanu.

  Norises vieta:

  • Apmācības 2018.gada 30.-31.janvārī notiks Rēzeknes 5.vidusskolā, Rūpnīcas ielā 11.
  • Apmācības 2018.gada 27.-28.februārī notiks Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4, Rīgā.

  Darba valoda: latviešu

  Dalības maksa: Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr.851 „Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādis” dalības maksa vienai personai – 26,88 eiro. Informācija par dalības maksas pārskaitīšanu tiks nosūtīta apmācību dalībniekiem pēc grupu nokomplektēšanas. Dalības maksā nav iekļauti dalībnieku transporta, ēdināšanas un nakšņošanas izdevumi!

  Pieteikšanās:

  • Janvāra apmācību grupa tiek komplektēta līdz 19.janvāra plkst.17.00.
  • Februāra apmācību grupa tiek komplektēta līdz 16.februāra plkst.17.00.

  Kontaktpersona: Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā eksperte Katrīna Sprudzāne: katrina.sprudzane@visc.gov.lv

  Apmācību programma
  Pieteikuma anketa

  Saite uz šo ziņu..
 • #apbalvošana2017
  #apbalvošana2017
  Comments Off on #apbalvošana2017

  2017 gada 1. decembrī atjaunotās VEF Kultūras pils Kamerzālē jau 11. reizi Latvijā notika Valsts izglītības satura centra organizētā Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award apbalvojumu pasniegšanas ceremonija.

  Šogad Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu saņēma 53 jaunieši no dažādām Latvijas vietām – Rīgas, Aknīstes, Auces, Dobeles, Gulbenes, Kandavas, Lielvārdes, Ogres, Rojas un Valkas novada. Tie ir jaunieši, kuri pilnībā pabeiguši pašu izstrādātās bronzas, sudraba vai zelta individuālās izaugsmes programmas un tādējādi sasnieguši individuālos mērķus. Visi programmā iesaistītie jaunieši veikuši brīvprātīgo darbu, apguvuši vai pilnveidojuši kādu prasmi, veltījuši laiku fizikām aktivitātēm un devušies pašu organizētā vairāku dienu pārgājienā.

  Programmas Award apbalvojumu pasniegšanas ceremonijā svētku uzrunas teica un balvas aktīvajiem un zinātkārajiem jauniešiem pasniedza Neformālās izglītības departamenta direktore, programmas Award nacionālā direktore Agra Bērziņa, Lielbritānijas vēstnieks Latvijā Kīts Šenons, Kokneses fonda valdes priekšsēdētāja Valda Auziņa, Rīgas “Lattelecom” maratona  organizators Aigars Nords, ceļotājs Kārlis Bardelis, kā arī grupa “Ārzemnieki”. Ar video sveicienu apbalvojumu saņēmējus un viņu Award vadītājus sveica 1.decembra gaviļniece, programmas Award Latvija aizbildne dr.Vaira Vīķe-Freiberga.

  A.Nords, kurš šopavasar bija vadījis iesildīšanās treniņu apvienotajai programmas Award un  Lielbritānijas vēstniecības Latvijā skrējēju komandai, savā uzrunā jauniešiem atklāja formulu, ko izmantot, izvirzot jaunus mērķus: “Pareiziniet savu sākotnējo mērķi ar divi, un jūs iegūsiet īsto mērķi, uz kuru tiekties.” K.Bardelis, ar kuru jaunieši satikās piedzīvojumu ceļojumu apmācību nometnē Lielvārdē, atgādināja: “Nekādu atrunu! Seko savam sapnim!”

  Pasākuma apmeklētājus ar saviem priekšnesumiem iepriecināja un pārsteidza iluzionisti Edžus un Ieva, ielu vingrotāju priekšnesumu komanda “Street Warriors” un deju studija “Gemstones”.

  Pasākuma foto apskatāmi šeit: https://www.facebook.com/pg/awardLATVIA/photos/?tab=album&album_id=1727656517296734

  Saite uz šo ziņu..
 • 11. APBALVOŠANAS CEREMONIJA
  Comments Off on 11. APBALVOŠANAS CEREMONIJA

  2017. gada 1. decembrī plkst. 14.00 atjaunotās VEF Kultūras pils Kamerzālē jau 11. reizi Latvijā notiks Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award apbalvojumu pasniegšanas ceremonija, ko rīko Valsts izglītības satura centrs (VISC).

  Šogad programmas Award apbalvojumu saņems 53 jaunieši no dažādām Latvijas vietām – Rīgas, Aknīstes, Auces, Dobeles, Gulbenes, Kandavas, Lielvārdes, Ogres, Rojas un Valkas novada. Tie ir jaunieši, kuri pilnībā pabeiguši pašu izstrādātās bronzas, sudraba vai zelta individuālās izaugsmes programmas un tādējādi sasnieguši individuālos mērķus. Visi programmā iesaistītie jaunieši veikuši brīvprātīgo darbu, veltījuši laiku fiziskām aktivitātēm, apguvuši vai pilnveidojuši kādu prasmi, kā arī devušies piedzīvojumu ceļojumā.

  Uz apbalvošanas pasākumu ir aicināti apbalvojumu saņēmēju tuvinieki un labvēļi, izglītības iestāžu un jauniešu centru, kuros tiek īstenota programma Award, kā arī personas, kuras ir apmeklējušas Award jauno vadītāju apmācības.

  Ierašanās un reģistrēšanās no plkst. 13:30 līdz 13:50

  Pasākuma svinīgā daļa sāksies plkst. 14:00

  Saite uz šo ziņu..
 • Notiks Award jauno vadītāju apmācības
  Comments Off on Notiks Award jauno vadītāju apmācības

  2017. gada 21. -22. novembrī notiks Valsts izglītības satura centra un Starptautiskās programmas Award zelta biedrības organizētās Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award jauno vadītāju apmācības.

  Mērķauditorija: izglītības iestāžu darbinieki, jauniešu centru darbinieki, jaunatnes lietu speciālisti, pilngadīgie nevalstisko organizāciju pārstāvji un personas, kas saņēmušas bronzas, sudraba vai zelta Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu.
  Par piedalīšanos apmācībās tiks izsniegts starptautiskais Award vadītāja sertifikāts un Valsts izglītības satura centra apliecība par pedagogu profesionālās pilnveides programmas „Jauniešu pašizaugsmes un profesionālo un sociālo prasmju pilnveidošanas sekmēšana” (16 stundas) apgūšanu.
  Norises vieta: Valsts izglītības satura centrs (Strūgu iela 4, Rīga)

  Darba valoda: latviešu

  Dalības maksa: 15 eiro (Dalības maksā nav iekļauti dalībnieku transporta, ēdināšanas un nakšņošanas izdevumi!)

  Pieteikšanās: līdz 13. novembrim

  Grupas lielums: 8 – 16 personas

  Kontaktpersona: Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā eksperte Katrīna Sprudzāne: katrina.sprudzane@visc.gov.lv

  Apmācību programma
  Pieteikuma anketa

  Saite uz šo ziņu..
 • Notiks Award jauno vadītāju apmācības
  Comments Off on Notiks Award jauno vadītāju apmācības

  2017. gada 2. – 3. novembrī notiks Valsts izglītības satura centra un Starptautiskās programmas Award zelta biedrības organizētās Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award jauno vadītāju apmācības.

  Mērķauditorija: izglītības iestāžu darbinieki, jauniešu centru darbinieki, jaunatnes lietu speciālisti, pilngadīgie nevalstisko organizāciju pārstāvji un personas, kas saņēmušas bronzas, sudraba vai zelta Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu.

  Par piedalīšanos apmācībās tiks izsniegts starptautiskais Award vadītāja sertifikāts un Valsts izglītības satura centra apliecība par pedagogu profesionālās pilnveides programmas „Jauniešu pašizaugsmes un profesionālo un sociālo prasmju pilnveidošanas sekmēšana” (16 stundas) apgūšanu.

  Norises vieta: Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centrs “Jaunība” (Tautas iela 7, Daugavpils)

  Darba valoda: latviešu

  Dalības maksa:   15 eiro (Dalības maksā nav iekļauti dalībnieku transporta, ēdināšanas un nakšņošanas izdevumi!)

  Pieteikšanās: līdz 23. oktobrim

  Grupas lielums: 8 – 16 personas

  Kontaktpersona: Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā eksperte Katrīna Sprudzāne: katrina.sprudzane@visc.gov.lv

  Apmācību programma

  Pieteikuma anketa

  Saite uz šo ziņu..
 • Notiks informatīvs seminārs Award vadītājiem
  Notiks informatīvs seminārs Award vadītājiem
  Comments Off on Notiks informatīvs seminārs Award vadītājiem

  2017. gada 23. oktobrī Valsts izglītības satura centrā (Rīgā, Strūgu ielā 4) notiks informatīvs seminārs Award vadītājiem. Piedalīties seminārā aicināti gan praktizējošie Award vadītāji, gan tādi, kas vēl gatavojas uzsākt aktīva Award vadītāja gaitas.

  Semināra darba kārtība:

  9.30 – 10.00 Reģistrēšanās
  10.00 – 10.20 Ievadvārdi, iepazīšanās
  10.20 – 11.00 Pārskats par programmas Award 2017.gada 2.un 3.ceturkšņa aktivitātēm
  11.00 – 12.00 Programmas Award pasākumi 2017.gada 4.ceturksnī un 2018.gadā
  12.00 – 12.30 Jauniešu pieteikšana apbalvojumu saņemšanai
  12.30 – 13.10 Pusdienu pārtraukums
  13.10 – 13.45 Atskats uz starptautisko jauniešu Erasmus+ projektu “SloAdventure2017”
  13.45 – 14.15 Award vienību aktivitātes 2017./2018.m.g.
  14.15 – 15.15 Award vienībām aktuālo jautājumu apspriešana
  15.15 – 16.00 Individuālās konsultācijas

  Saite uz šo ziņu..
 • A-B-A: “Grūtā dzīve”
  Comments Off on A-B-A: “Grūtā dzīve”

  Apvienotā Auces-Bikstu-Annenieku “Award” sudraba līmeņa komanda – Henriks Bērmanis, Sintija Studente, Iluta Marija Vidiņa, Krista Ivanovska un Toms Eglītis – devās ceļā 11. jūlijā ar mērķi apskatīt un iemūžināt ceļojuma maršrutā sastapto ezeru skaistumu .Ceļojums ilga trīs dienas, kuru laikā mēs izpētījām Ružas ezeru, Vipēdes ezeru un Sesavas ezeru.

  Pirmā diena sākās ar komandas dziļāku iepazīšanu, par kuru Iluta saka: “Lai arī šie cilvēki jau nometnēs tika iepazīti, tomēr ceļojuma laikā atklājās daudz kas jauns.” Drīz pēc tam sekoja Ružas ezers. Tas mūs pārsteidza ar savu vēsturisko apkārtni, uzbūvēto laipiņu, kā arī, neskatoties uz tā nelielo izmēru salīdzinājumā ar citiem ezeriem, tā lielo ūdensputnu daudzveidību. Dienas beigas vainagojās ar iespēju izpētīt Kristas mīļāko ūdenstilpni – Vipēdes ezeru. Krista stāsta: “Manuprāt, visskaistākais bija Vipēdes ezers. Vipēdis ir garens, tīrs un skaists un tā apkārtne ir sakopta. Ezeru iecienījuši makšķernieki, par ko liecināja laivas, kuras bija apkārt ezeram.” Vipēdes ezers bija arī pirmās dienas galapunkts un nakšņošanas vieta. Ezera izpētes laikā veiksmīgi tika atrasta dzīva gliemene, kura tika atlaista atpakaļ, taču bija spilgts piemērs tam, ka Vipēdes ezers ir pilns ar dzīvību.

  Pēc jauki gulētas nakts sekoja otrā diena, kuras maršrutā ietilpa mūsu trešais apskatītais un izpētītais Sesavas ezers. Šis ezers bija īpašs ar tā sakopto vidi un labi konstruēto laipu un atpūtas vietu netālu no ezera. Sesavas, tāpat kā Vipēdes ezers, ir iegarens, taču Ziemeļu virzienā un arī pilns ar dzīvību, par ko liecināja uznirstošo zivju muguras. Apskatījuši ezeru devāmies tālāk, un otro dienu noslēdzām Bēnē.

  Trešā diena – 13.jūlijs – pēc daudzu dalībnieku viedokļiem bija visgrūtākā,  jo “laikapstākļi parūpējās par to, ka labās domas ātri vien mainās”, taču pat tas mūs neapstādināja un mēs ar liekām mantām, sāpošām kājām, trijām tulznām uz pēdām, labu kompāniju un pozitīvām emocijām, ar lielu gribasspēku un smaidu sejā pieveicām ekspedīciju, un par to mēs sakām paldies skolotājām, Lindai Vežukai , Lailai Dambei un Renātei Jāzepai.

  Saite uz šo ziņu..

Saņem jaunākās Award ziņas:

Back to Top