Aktualitātes

 • Notiks Award jauno vadītāju apmācības
  Notiks Award jauno vadītāju apmācības
  Comments Off on Notiks Award jauno vadītāju apmācības

  2017. gada 5.-6. oktobrī notiks Valsts izglītības satura centra un Starptautiskās programmas Award zelta biedrības organizētās Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award jauno vadītāju apmācības.

  Mērķauditorija: izglītības iestāžu darbinieki, jauniešu centru darbinieki, jaunatnes lietu speciālisti, pilngadīgie nevalstisko organizāciju pārstāvji un personas, kas saņēmušas bronzas, sudraba vai zelta Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu.

  Par piedalīšanos apmācībās tiks izsniegts starptautiskais Award vadītāja sertifikāts un Valsts izglītības satura centra apliecība par pedagogu profesionālās pilnveides programmas „Jauniešu pašizaugsmes un profesionālo un sociālo prasmju pilnveidošanas sekmēšana” (16 stundas) apgūšanu.

  Norises vieta: Valsts izglītības satura centrs (Strūgu iela 4, Rīga)

  Darba valoda: latviešu

  Dalības maksa:   15 eiro (Dalības maksā nav iekļauti dalībnieku transporta, ēdināšanas un nakšņošanas izdevumi!)

  Pieteikšanās: līdz 25. septembrim

  Grupas lielums: 8 – 16 personas

  Kontaktpersona: Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā eksperte Katrīna Sprudzāne: katrina.sprudzane@visc.gov.lv

  Apmācību programma

  Pieteikuma anketa

  Saite uz šo ziņu..
 • 9. Award rudens talka Likteņdārzā
  9. Award rudens talka Likteņdārzā
  Comments Off on 9. Award rudens talka Likteņdārzā

  Rudens talku sezonā Valsts izglītības satura centrs aicina visus Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award dalībniekus un viņu ģimenes, Award vadītājus un citus labvēļus atlicināt laiku, lai 9. septembrī piedalītos par tradīciju kļuvušajā Award talkā Likteņdārzā. Čakli strādāsim, kopā atvilksim elpu un izmantosim iespēju kopā iepazīties ar Likteņdārzu un tā stāstu.

  Pasākuma programma tiks izziņota septembra pirmajās dienās.

  Saite uz šo ziņu..
 • Recepte: kā kopā mācīties
  Recepte: kā kopā mācīties
  Comments Off on Recepte: kā kopā mācīties

  Raksta autore: Linda Vežuka, Auces vidusskolas Award vienības vadītāja

  Auces un Dobeles novadu Award vienības cieši sadarbojas jau otro gadu. Rīkojam jauniešu tikšanās reizes un iepazīstam cits citu. Katrā tikšanās reizē vadāmies pēc vienota principa –  ir pasākuma dalībnieku saliedēšanas spēles, kurām seko aktivitātēs, kas saistītas ar programmas Award jomām, respektīvi, mūsu pasākumos ir fiziskās aktivitātes, jaunu prasmju apguve, labo darbu veikšana un gatavošanās piedzīvojumu ceļojumam. Tā veidojas jaunas draudzības, pieredzes apmaiņas, labas idejas un nostiprinās pārliecība, ka tas, ko mēs – Award vadītāji – darām, ir jauniešiem interesanti un noderīgi. Tas ir svarīgi arī tādēļ, ka bieži attiecīgā līmeņa (bronzas, sudraba vai zelta) piedzīvojumu ceļojuma grupas izveidei no vienas Award vienības ir nepietiekošs dalībnieku skaits, tādēļ šādi pasākumi lieliski noder tam, lai jaunieši sāktu kooperēties.

  Gatavojoties ikvasaras piedzīvojumu ceļojumam, šogad apmācības 28.-29.aprīlī uzsākām Auces vidusskolā ar projektu “Satikšanās Aucē”, kuram pati personīgi rakstīju projekta pieteikumu pašvaldības izsludinātajam konkursam. Finansējumu projektam piešķīra gan Auces novada pašvaldība, gan dažādi uzņēmēji.

  Pirmo dienu sākām ar iepazīšanos un labo darbu, kurš tika apvienots ar jauno prasmi. Iesniedzot pašvaldībai projektu šim pasākumam, kā pievienoto vērtību norādījām “Zaļās klases” izveidi pie Auces vidusskolas. Tās izveidei bija nepieciešamas koka paletes, kuras laipni uzdāvināja SIA “EK AUCE” un krāsas, kuras bijām kā dāvinājumu saņēmuši no sadraudzības skolas Norvēģijā. Atlika izdomāt un saplānot darbus. Līdz tikšanās reizei tapa skices par mēbeļu izskatu un ar skolas skolēnu palīdzību paletes tika nokrāsotas. Zēnu mājturības skolotājs atbildīgos darbus un skrūvmašīnas uzticēja Henrikam (sudraba līmeņa programmas dalībniekam no Auces vidusskolas) un mēs bijām gatavi darbam. Visiem projekta dalībniekiem bija iespēja pirmo reizi mūžā iemēģināt roku darbā ar skrūvmašīnu. Šo iespēju izmantoja gandrīz visi!

  Iestājoties krēslai, jauniešus salozējām komandās un sākās komandu saliedēšanas akcija “Foto orientēšanās – ekspedīcija” pa Auci. Šo aktivitāti organizēja Tāla un Iluta (sudraba līmeņa programmas dalībnieces no Auces vidusskolas). Jāsaka, ka šī aktivitāte ieguva vislielāko atzinību!

  Tad jau klāt arī nakts un vēl dažas sporta aktivitātes, spēles, sarunas… Un nakts miers mācību klasēs uz līdzi paņemtiem matracīšiem un guļammaisiem.

  Rīts vienmēr atnāk ar rīta vingrošanu. Par to rūpējās Anna (bronzas līmeņa dalībniece) un Baiba (sudraba līmeņa dalībniece). Jāizkustās bija, jo sekoja atbildīga nodarbība – pirmās palīdzības apmācības.  Šoreiz mums prasmes apgūt palīdzēja Ātrās neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta medmāsa I.Jakuboviča. Te bija daudz noderīga un interesanta. Pat skolotāji, kuriem jau šķiet, ka it kā visu jau zina, atkārtoja  un nostiprināja vērtīgās zināšanas.

  Pēcpusdienā vēl nodarbības par ceļojuma kultūru, mugursomu kārtošanu un pirmās iestrādes piedzīvojumu ceļojumu komandu komplektēšanā, kā arī mērķu un maršrutu plānošanā.

  Renāte Jāzepa, Bikstu pamatskolas Award vienības vadītāja: “Ļoti vērtīga bija pirmās palīdzības nodarbība, kuru vadīja Ātrās neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta medmāsa. Tika sniegta ļoti konkrēta, īsa, jauniešiem saprotamā formā informācija, kā rīkoties dažādās situācijās, īpaši akcentējot tos gadījumus, kuri var notikt ekspedīcijas laikā brīvā dabā. Jaunieši praktiski izmēģināja pirmās palīdzības iemaņas, demonstrējot, kā rīkotos konkrētās situācijās.

  Runājot par tādiem jautājumiem kā nepieciešamais ekipējums, kā to izmantot, par meistarību, darbojoties nometnē, tehniskās ceļošanas prasmes, tika akcentēta iepriekšējā piedzīvojumu ceļojumu pieredze, tā jauniešiem liekot saprast, kas patiešām ir svarīgs, gatavojoties piedzīvojumu ceļojumam. Mācoties no savām kļūdām un ieklausoties citu iepriekšējo grupu pieredzē, var veiksmīgāk sagatavoties nākamajam ceļojumam,  jo, kamēr cilvēks īsti nav nonācis kādā problemātiskā situācijā, viņš īsti neapzinās tās svarīgumu.”

  ***

  Piedzīvojumu ceļojumu apmācību otro daļu “uz sevi ņēma” Ineta, Award vadītāja Mežinieku pamatskolā. Lai iegūtu finansējumu 28.jūnija nodarbībām Tērvetē, viņa uzrakstīja projektu un iesniedza tto Dobeles novada izglītības pārvaldei.

  Tērvetes dabas parkā jaunieši satiekoties atkal izspēlēja dažādas sevis un citu iepazīšanas spēles. Tad sekoja navigācijas prasmju apgūšana un  draudzīga orientēšanās Tērvetes “Mammadaba dēkā”, izvēloties vidējo vai garo trasi.  Diena bija kā radīta skriešanai pa mežu un kontrolpunktu meklēšanai.

  Pēc pašgatavotām pusdienām uz dzīvas uguns, sākās maršrutu plānošana. Noskaidrojās, ka sudrabs šogad būs viena, jaukta, grupa. Ar šādu priekšlikumu pie vadītājām vērsās paši jaunieši, jo Krista no Bikstiem jau pagājušajā gadā esot aizrunājusi vietu pie Auceniekiem…

  Maršruta plānošana un laiku rēķināšana prasīja vairāk laika kā domāts un tika nolemts, ka jāturpina Aucē, skolā.

  Renāte: “Otrajā apmācību posmā jaunieši jau konkrēti veidoja komandas, mācījās sastādīt maršrutu, apguva novērošanas un reģistrēšanas prasmes. Daudz laika tika pavadīts, pētot kartes, skaitot kilometrus, meklējot atbilstošākās nakšņošanas vietas.

  Lai saliedētos, kopīgi tika izieta orientēšanās trasīte, kuru bija sagatavojis profesionāls orientierists. Viņa sastādītā  karte ar topogrāfiskajiem apzīmējumiem ļāva praktiski pārbaudīt teorētiskās zināšanas par navigācijas jautājumiem. Šeit svarīgs bija ne tikai kāju ātrums un fiziskā izturība, kura piedzīvojuma ceļojumā arī nav mazsvarīga, bet arī prasme saprast informāciju kartē, prasme, kā veiksmīgāk un saprātīgāk nonākt attiecīgajos kontrolpunktos, arī zināšanas par dabas jautājumiem.

  Pēc  orientēšanās mežā jaunieši pa grupām gatavoja maltītes. Īpaši bronzas grupas dalībniekiem bija svarīgi saprast, ar ko gatavošana dabā atšķiras no gatavošanas mājās virtuvē. Iepriekšējo grupu pieredze,  idejas palīdzēja pareizi iekurt ugunskuru, taupīt resursus, enerģiju, tā ātrāk pagatavojot maltīti.

  Noslēgumā jauniešiem bija iespēja iziet Tērvetes dabas parka gaisa trasi, kurā varēja nostiprināt savu fizisko izturību, gribasspēku, lai izietu trasi līdz galam, pārvarēt bailes un grūtības dažādu šķēršļu priekšā. Tas ir kā rūdījums  pārvarēt grūtības un šķēršļus, kuri var gadīties piedzīvojuma ceļojuma laikā.”

  Turpinājums bija ne mazāk aizraujošs – gaisa takas… Brīžiem skats bija kā Avatara filmā – pilni koki ar jauniešiem un sakliegšanās…

  Diena beidzās ap 17.00 un ceļš mājup jau pilns pārdomu un rūpju.

  Kā jau minēju – ekspedīcijas plānošana turpinājās vēl nākamajās dienās skolā. Tad vēl izmēģinājuma ceļojumi un tikai tad, jaunieši bija pilnībā gatavi savam šīs vasaras izaicinājumam.

  Receptes pirmsākumi

  Ineta Legzdiņa, Mežinieku pamatskolas Award vienības vadītāja: “2010. gada rudenī Mežinieku pamatskolā notika pirmais AWARD pasākums, uz kuru, interesantus piedzīvojumus meklējot un neko nezinot par AWARD programmu, kopā ar savām skolotājām Renāti, Mariku un Aļonu ieradās jauniešu grupas no Dobeles rajona Bikstu un Lejasstrazdu pamatskolām un Jelgavas rajona Aizupes pamatskolas. Visas skolotājas, kuras piedalījās pasākumā, vēlāk kļuva par Award vadītājām. 2010.gada pasākums uzskatāms par Dobeles novada awardiešu sadarbības sākumu. Tolaik ieviesās arī paredzamā kopīgo pasākumu kārtība – darīt kaut ko no katras Award jomas.

  Pirmie divi kopīgie pasākumi Mežinieku pamatskolā pazīstami ar nosaukumu “Nāc AWARD pulkā!” un notika ar pašu jauniešu dalības maksu ēšanas nodrošināšanai. Kad jaunizveidotā Dobeles novada pašvaldība 2014. gadā pieņēma nolikumu „Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību jauniešu un jaunatnes biedrību projektu programmā” (izsludina divas reizes gadā – pavasarī un rudenī), tapa pirmais projekta pieteikums “AWARD mūs vieno” Mežinieku pamatskolā. Guvām cerēto finansiālo atbalstu, un turpmāk projektus rakstījām visas Dobeles novada Award vadītājas pēc kārtas: Renāte Jāzepa (Award vadītāja Bikstu pamatskolā) – “Award prieks Bikstos” un “Dalies mīlestībā”, Ineta – “Award piedzīvojumu ceļā”, vēlāk pievienojās Annenieku jaunieši un Laila Dambe (Award vadītāja Annenieku pamatskolā) ar “Visi kopā ar AWARD”.

  Pirmās vasaras ekspedīcijas apmācības dažādu Award vienību dalībniekiem arī notika Mežiniekos – Award dienas nometnes ietvaros 2014. gadā, kad uz ceļojuma sadaļu pieaicinājām biksteniekus, jo bija labi vietējie resursi – medmāsa, orientēšanās speciālists. Iesākto turpinājām arī divās nākamajās vasarās.

  2016.gadā sākās starpnovadu Award vienību sadarbība, kad jaunieši no Auces un trim Dobeles novada Award vienībām  kopīgi apguva piedzīvojumu ceļojumu plānošanai un īstenošanai nepieciešamās prasmes.

  Kā tradīcija iedibināti “Award vasaras ekspedīciju stāsti” rudens pasākumos – ekspedīciju grupas atrāda savas prezentācijas un stāsta par piedzīvoto, izdara secinājumus un dalās pieredzē. Arī ekspedīciju uzraugi un novērtētāji piedalās šajās sarunās, analizējot vasarā redzēto.

  Šogad ekspedīcijām sākām gatavoties jau laicīgi, turklāt apmācības organizējām vairākos piegājienos. “Stafeti” pārņēma Linda Vežuka, kura rūpējās par 28.-29.aprīļa posmu, par 28.jūnija posmu gādāju es, bet rudens pasākumam projektu gatavojas rakstīt Laura Janševska (Award vadītāja Mežinieku pamatskolā). 2018.gadā par projektu un jaunām idejām ekspedīcijas prasmju apmācībām domāšot Renāte.”

  Award vadītāju kopfoto. No kreisās: Linda, Renāte, Laura, Ineta un Laila

  Saite uz šo ziņu..
 • Pirmā pieredze
  Pirmā pieredze
  Comments Off on Pirmā pieredze

  Rīgas Ostvalda vidusskolas programmas Award zelta līmeņa dalībniece Diāna Bondareva: “Uzsākot pedagoģes gaitas, vēlējos pamēģināt darbu vasaras nometnē, un šovasar mans sapnis piepildījās! Sava zelta projekta ietvaros 1.-8.jūlijā deju treneres lomā piedalījos vasaras sporta nometnē “Esperansa”. Mana projekta mērķis – iepazīstināt nometnes dalībniekus ar sociālo deju. Engurē pasniedzu nosacīti jauno virzienu sociālajās dejās – Zouk (Zuks).

  Zouk ir skaists, mūsdienīgs brazīliešu dejas stils, kas cēlies no Lambadas un radies 1990. gados Dienvidamerikā. Tā ir lēna un jutekliska deja, ar daudziem soļiem un pagriezieniem, kura spēj uzlabot stāju, nostiprināt muskuļus, attīstīt ķermeņa plastiskumu un elastību. Zouk deja ir īpaša ar to, ka to var dejot ar partneri pie jebkuras mūzikas un tā dod pārsteidzošu brīvību mūzikas un kustību interpretācijai, salīdzinot ar citām pāru dejām.

  Novadīju 5 nodarbības. Sākām ar teoriju, ritma izprašanu, bāzes soļiem un beidzām ar Zouk nodarbībām pāros, kuru laikā mēs mēģinājām salikt kopā visus iemācītos soļus un figūras. Nodarbības sastāvēja no vairākiem posmiem: iesildīšanās, strečings, bāzes soļi, iepriekšējā materiāla atkārtošana, jauna materiāla apgūšana un minitrenings. Nodarbības ilga 1,5-2 stundas.

  Gatavojos un plānoju deju nodarbību programmu pat naktī, sapnī redzot kādā veidā iedot jauno materiālu, kā labāk paskaidrot jaunus soļus, kad dot iespēju bērniem padejot pāros u.t.t. Gatavojoties nodarbībām, neapšaubāmi man palīdzēja iepriekš iegūtās zināšanas un prasmes no treniņiem ar saviem treneriem, deju pieredze kā tāda, video no Youtube un, protams, kolēģu uzslava un atbalsts.

  Nometnes sākumā mēģināju strādāt ar pilnīgi visiem nometnes dalībniekiem, bet drīz nonācu pie secinājuma, ka labāk būtu strādāt tikai ar vecāko skolēnu grupu. Mans pieņēmums attaisnojās un ļāva sasniegt labus rezultātus. Paši vecākās grupas skolēni bija ļoti ieinteresēti un motivēti piedalīties deju apmācībās.

  Man tas bija personīgais izaicinājums, jo, pirmkārt, tā bija vispār mana pirmā pieredze nometnē, otrkārt, pirmā pieredze deju pasniegšanā, neskatoties uz to, manuprāt, man izdevās sasniegt savus mērķus un gūt no procesa un sasniegtā rezultāta gandarījumu!

  Nometnes dalībnieku atsauksmes:

  Toms (9. klase): ”Es labprāt pamēģināju kaut-ko jauno, jaunas dejas, jo agrāk nekad vispār nedejoju.”

  Ļevs (7. klase): “Man patika dejot ar meitenēm. Zouk deju nodarbību pieredze palīdzēja man justies drošāk gan vakara diskotēkās, gan uzstājoties nometnes noslēguma gala koncertā.”

  Anna (8. klase): “Bija ļoti interesanti iepazīties ar tādu deju kā Zouk, bija ļoti izzinoši iepazīt radoši sevi un reizē arī jautri! Paldies deju skolotājai Diānai!”

  Marija (9. klase): “Man patīk dejot, tādā veidā es varu gūt pozitīvu noskaņu. Zouk nodarbībās ar skolotāju Diānu attīstījās plastiskums, muzikalitāte un ritma izjūta.”

  Saite uz šo ziņu..
 • Treniņš treneriem
  Treniņš treneriem
  Comments Off on Treniņš treneriem

  Tiek meklēti cilvēki, kuri vēlas palīdzēt Valsts izglītības satura centram padarīt Edinburgas hercoga starptautisko jauniešu pašaudzināšanas programmu Award pieejamāku Latvijā dzīvojošiem jauniešiem vecumposmā no 14 līdz 24 gadiem!

  Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Starptautiskās programmas Award zelta biedrību 2017.gada 17.-20.augustā Gulbenes novada Jauniešu centrā “Bāze” organizē apmācības jaunajiem programmas Award apmācību vadītājiem. “Treniņš treneriem” ietvaros apmācību dalībnieki tiks sagatavoti tam, lai turpmāk varētu organizēt un vadīt Award jauno vadītāju apmācības un Piedzīvojumu ceļojumu uzraugu un novērtētāju apmācības dažādās Latvijas vietās.

  Ja vēlies kļūt par brīvprātīgo programmas Award apmācību vadītāju, līdz 31.07.2017. piesakies apmācībām, aizpildot un iesniedzot elektronisko pieteikuma anketu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlE3RgPHnlCp4Mid9WgJuDvOzYu54dmhuJ210w7b6hV5GLsw/viewform

  Mērķauditorija: pilngadīgas personas, kuras atbalsta ideju – mudināt un atbalstīt jauniešus uz aktīvu mācīšanos caur pašu pieredzi. Iepriekšējā pieredze un saskarsme ar programmu Award vēlama, bet ne obligāta
  Norises vieta: Gulbenes novada jauniešu centrs “Bāze”
  Norises laiks: 17.-20.augusts
  Dalības maksa: 25 eiro
  Darba valoda: latviešu
  Apmācības vadīs: programmas Award EMAS reģiona treneri – Jānis Supe un Valentīna Pužule

  Jautājumu gadījumā sazināties ar programmas Award nacionālo koordinatori Katrīnu Sprudzāni, rakstot uz e-pastu: katrina.sprudzane@visc.gov.lv

  ***

  Programma Award ir neformālās izglītības rīks, ko izmanto, lai palīdzētu jauniešiem sagatavoties patstāvīgai dzīvei un darbam. Šī programma kopš tās pirmsākumiem 1956.gadā ir iedvesmojusi vairāk nekā astoņus miljonus jauniešu vecumā no 14 līdz 24 gadiem izaicināt pašiem sevi sasniegt savus mērķus.

  Programmu Award veido trīs progresīvi līmeņi – bronzas, sudraba un zelta. Katrā līmenī jaunietim, kurš vēlas saņemt The Duke of Edinburgh’s International Award apbalvojumu, ir jāizvirza sev četri mērķi (zelta līmenī – pieci), kas nodrošina daudzpusīgu un harmonisku personības veidošanos. Jaunietim, programmas Award dalībniekam, ir jāveic brīvprātīgais darbs, jānodarbojas ar fiziskām aktivitātēm, jāapgūst vai jāpadziļina prasmes un jādodas piedzīvojumu ceļojumā, bet zelta līmenī, papildu iepriekš minētajām aktivitātēm, ir jāīsteno projekts. Jaunietim izvirzīt un sasniegt mērķus palīdz īpaši apmācīti cilvēki – Award vadītāji (pedagogi, jauniešu centru darbinieki, jaunatnes lietu speciālisti, pilngadīgi nevalstisko organizāciju pārstāvji un citas personas, kuru ikdienas darbs saistīts ar jauniešiem).  

  Saite uz šo ziņu..
 • Skrējiens ar mērķi
  Skrējiens ar mērķi
  Comments Off on Skrējiens ar mērķi

  14. maijā Rīgas Lattelecom maratona ietvaros notika Valsts izglītības satura centra organizētais pasākums “Skrien ar mērķi!”. Saulainajā svētdienā Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award vārdu Rīgas ielās nesa Award skrējēju komanda, kuru šogad veidoja 33 dalībnieki – programmas Award dalībnieki un Award vadītāji no Auces, Gulbenes, Jaunjelgavas un Dobeles novada.

  Gandrīz katrs piektais programmas Award dalībnieks savu fiziskās sagatavotības jomas individuālo mērķi saista ar kādu no skriešanas disciplīnām. Dažiem jauniešiem ir svarīgi sasniegt personisko rekordu sprintā, bet citi pievēršas garo distanču skriešanai. Raugoties uz šo situāciju, tika pieņemts lēmums pirmo reizi programmas Award Latvija pastāvēšanas vēsturē izveidot vienotu Award skrējēju komandu, kas pulcinātu gan tos, kas maratona dienā tieksies sasniegt savu individuālo mērķi, gan skrējējus – atbalstītājus. Programmas Award fiziskās sagatavotības jomu simbolizē dzeltenā krāsa, tādēļ arī komandas krekliņi izvēlēti atbilstošā tonī.

  Pirms maratona starta visi komandas dalībnieki – gan 6 km, gan 10 km distances skrējēji – pulcējās viesnīcā “Radi un Draugi”, kur kopā pildīja iesildīšanās aktivitātes. Tūlīt pēc tam septiņi drosmīgie 10 km skrējēji tika pavadīti līdz starta vietai. Atgriežoties no 10 kilometru skrējiena, sajūsminātie dalībnieki jau izteica savus plānus nākamajā gadā piedalīties Rīgas maratona 21 km distancē.

  Arī visi 6 km skrējēji veiksmīgi pievarēja izvēlēto distanci. Pirmā finišēja Krista Siliņa, Edinburgas hercoga starptautiskā zelta apbalvojuma ieguvēja no Jaunjelgavas vidusskolas Award vienības. Krista atklāja, ka karstumā skriet bija grūti, bet palīdzēja uzmundrinātāji un muzicētāji skriešanas trases punktos.

  Skrējēju vidū bija 3 tādi programmas Award dalībnieki – 1 zelta līmeņa dalībniece no Mežinieku pamatskolas, 1 bronza līmeņa dalībniece no Auces vidusskolas un 1 bronza līmeņa dalībniece no Lejasciema jauniešu centra “Pulss”, kuri sasniedza vai daļēji izpildīja savu fiziskās sagatavotības mērķi. Apsveicam viņus, kā arī pārējos programmas Award dalībniekus, Award vadītājus un programmas Award nacionālo koordinatori Katrīnu Sprudzāni, kuri noskrēja kādu no maratona distancēm!

  Paldies pasākuma atbalstītājiem: SIA Anglijas Daugavas Vanagu fonda viesnīcai “Radi un draugi”, reklāmas un digitālās drukas uzņēmumam “Digitālā Pele” par saulainajiem skrējēju krekliņiem, kā arī BritCham Charity Fund par finansiālo atbalstu un Lielbritānijas vēstniecībai Rīgā par iespēju piedalīties maratona iesildīšanas pasākumā š.g. 7.aprīlī.

  Saite uz šo ziņu..
 • Gatavi piedzīvojumiem dabā
  Comments Off on Gatavi piedzīvojumiem dabā

  2017.gada aprīļa izskaņā Lielvārdes pamatskolā noritēja Valsts izglītības satura centra organizētā Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award piedzīvojumu ceļojumu apmācību nometne. Četru dienu laikā programmas Award dalībniekiem no dažādām Latvijas vietām – Aizkraukles, Dobeles novada, Lejasciema, Lielvārdes, Rīgas, Skrīveriem un Taurupes – bija iespēja apgūt ceļojuma plānošanai un tā drošai un videi draudzīgai īstenošanai nepieciešamās prasmes un zināšanas.
  Piedzīvojumu ceļojums ir viena no četrām programmas Award pamatjomām, kura paredz to, ka jaunietim, kurš vēlas saņemt bronzas, sudraba vai zelta līmeņa Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu ir jāizplāno un atkarībā no individuālās programmas izpildes līmeņa jādodas divu, trīs vai četru dienu nemotorizētā ceļojumā. Atšķirībā no brīvprātīgā darba, fiziskās sagatavotības un prasmju jomas, kurās programmas dalībniekiem ir jāsasniedz pašu izvirzītie individuālie mērķi, piedzīvojumu ceļojums jāīsteno grupā, kuru veido četri līdz septiņi cilvēki.

  28.aprīlī jaunieši iepazinās un veidoja mūsdienīgas indiāņu ciltis. Darbs jauktajās komandās ļāva programmas dalībniekiem no dažādām Award vienībām ne tikai savstarpēji iepazīties, bet arī deva iespēju mācīties sadarboties ar iepriekš nezināmiem cilvēkiem. “Žubīši” (cilts virsaite – Taurupes pamatskolas Award vienības vadītāja Ligita Millere), “Ugunīgie vilki”(cilts virsaitis – zelta apbalvojuma ieguvējs Kristaps Smiltnieks), “Knapilna”(cilts virsaite – Lejasciema jauniešu centra Award vienības vadītāja Anna Žīgure), “Trakie vilki” (cilts virsaite – Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Award vienības vadītaja Laila Gabrāne) un “Zelta spārni” (cilts virsaite – zelta apbalvojuma ieguvēja un Award piedzīvojumu ceļojumu uzraudze un novērtētāja Līva Legzdiņa), pirmajā apmācību nometnes dienā meklēja atbildes uz to, kas ir programmas Award piedzīvojumu ceļojums un iekštelpu piknika laikā runāja par kultūru piedzīvojumu ceļojumu norises vietās.


  Otrā nometnes diena sākās ar pirmās palīdzības sniegšanas apmācību, ko vadīja sertificētā pirmās palīdzības pasniedzēja Sanita Upeniece (“Latvijas Samariešu apvienība”). Dienas otrajā daļā ar Lielvārdes novada jaunsargu vienības instruktora Mārtiņa Ruģēna un viņa brīvprātīgā palīga – jaunā jaunsarga – palīdzību 42 programmas Award dalībnieki apguva kartes lasīšanas un kompasa lietošanas prasmes. Tāpat nometnes dalībnieki ar savu grupu audzinātāju atbalstu izveidoja vienas dienas pārgājiena maršruta un ēdienreižu plānu un lēma par nākamās dienas ceļojuma grupas mērķi.


  30.aprīlis – diena, kuras lielākā daļa tika pavadīta svaigā gaisā, – sākās ar lielu rosību; nometnes dalībnieki krāmēja somas un meklēja laikapstākļiem piemērotu apģērbu. Pēc tam, kad Rīgas 155. vienības skautu vadītājs Nils Klints bija pastāstījis par “Leave no trace” principiem, kā arī individuālo un grupas vajadzību nodrošināšanai nepieciešamo lietu izvēles kritērijiem, “Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas” pārstāvju vadībā katra cilts veica somu satura revīziju. Īsu brīdi pirms pusdienlaika, visas grupas bija devušās mērot iepriekš ieplānoto maršrutu. Atpūtas vietās, kurās “Latvijas valsts meži” bija ļāvuši iekurt ugunskurus, jaunieši, liekot lietā skautu vadītāju padomus, praktiski mācījās sagādāt malku, kurt ugunskuru, pagatavot iepriekšējā vakarā pašu izvēlētos un nopirktos produktus un veidot vienkāršas nojumes. Atgriežoties nometnes bāzes vietā, jauniešu grupas izvērtēja savu pieredzi, kas ļāva saprast to, kas paveikts labi un ko citreiz vajadzētu darīt citādāk.


  Katra cilts bija aicināta prezentēt pārējiem savu veikumu. “Žubīši” atrādīja savu gleznu, “Ugunīgie vilki” stāstīja par to, kā viņiem veicās ar kartes un kompasa izmantošanu, “Knapilna” sniedza statistikas datu pārskatu par to, kādas automašīnu markas visbiežāk bija redzamas attiecīgajā ceļa posmā, “Ugunīgie vilki” ar bilžu palīdzību atrādīja to, kā dienas gaitā bija sakopuši apkārtējo vidi un “Zelta spārni”, kuru mērķis bija komandas saliedēšana, dalījās ar sava veikuma rezultātiem.


  Apmācību nometnes noslēgumā jauniešiem bija iespēja veidot tādus komandu sastāvus, kādos viņi labprāt būtu gatavi plānot un īstenot savu ieskaites ceļojumu. Jaunās grupas kopīgi lēma par gaidāmo ceļojumu norises laikiem un vietām. Iedvesmu ceļot, atklāt un piedzīvot jauniešiem sniedza arī Kārlis Bardelis, kurš stāstīja par saviem līdzšinējiem un gaidāmajiem piedzīvojumiem. Pirms Sasniegumu grāmatu saņemšanas, jaunieši bija aicināti pārbaudīt savas zināšanas un prasmes noslēguma eksāmenā. Katrs eksaminācijas kontrolpunkts bija saistīts ar kādu no apmācību nometnes ietvaros aplūkotajām tēmām.

  Paldies Lielvārdes novada domei, Lielvārdes pamatskolai, Award vadītājai Ingai Blumfeldei, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrai un Jaunsardzes un informācijas centram par sniegto atbalstu apmācību nometnes organizēšanā un nometnes programmas īstenošanā!

  Saite uz šo ziņu..
 • Simtozolu meži Simtgadu Latvijai Lielā talka arī mūsu pilsētā
  Simtozolu meži Simtgadu Latvijai Lielā talka arī mūsu pilsētā
  Comments Off on Simtozolu meži Simtgadu Latvijai Lielā talka arī mūsu pilsētā

  Tuvojoties Latgales kongresa un Latvijas valsts simtgadei, sestdien, 22. aprīlī plkst. 9.00 gar jauno gājēju celiņu gar upes krastu no N. Rancāna ielas līdz Stacijas ielai, rēzeknieši tika aicināti stādīt ozolus – spēka, izturības un ilgmūžības simbolu.

  Neskatoties uz vējaino. sniegoto un lietaino laiku Lielajā ozolu stādīšanas talkā piedalījās arī mūsu skolas awardietes. Kopā vēl ar citiem astoņiem pilsētas un viesu talciniekiem, kuru vidū bija arī Simtozolu meži Simtgadu Latvijai koordinators, Award zelta līmeņa ieguvējs un akcijas ozolu audzētājs Ilmārs Pužulis un Award vadītāja no Balviem Valentīna Pužule, upes krastā pavisam iestādījām 138 ozolus!!!

  Awardiete Anete Piļka atzīmēja: ,,Tas ir nozīmīgi un simboliski. Tie ozoli izaugs, un atgriežoties atpakaļ mājās būs ļoti emocionāls brīdis man. Es jutīšos laimīga un pārliecināta, ka es esmu izdarījusi kaut ko labu savai pilsētai.”

  (Skat. sižetu https://www.youtube.com/watch?v=Lf1foBEeelE )

  Rēzeknes 5. vsk. Award vadītāja Iveta Gaile

  Saite uz šo ziņu..
 • Notiks Award jauno vadītāju apmācības
  Notiks Award jauno vadītāju apmācības
  Comments Off on Notiks Award jauno vadītāju apmācības

  2017.gada 18.-19.maijā notiks Valsts izglītības satura centra un Starptautiskās programmas Award zelta biedrības organizētās Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award jauno vadītāju apmācības.

  Mērķauditorija: izglītības iestāžu darbinieki, jauniešu centru darbinieki, jaunatnes lietu speciālisti, pilngadīgie nevalstisko organizāciju pārstāvji un personas, kas saņēmušas bronzas, sudraba vai zelta Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu.

  Par piedalīšanos apmācībās tiks izsniegts starptautiskais Award vadītāja sertifikāts un Valsts izglītības satura centra apliecība par pedagogu profesionālās pilnveides programmas „Jauniešu pašizaugsmes un profesionālo un sociālo prasmju pilnveidošanas sekmēšana” (16 stundas) apgūšanu.

  Norises vieta: Valsts izglītības satura centrs (Strūgu iela 4, Rīga)

  Darba valoda: latviešu

  Dalības maksa:   15 eiro (Dalības maksā nav iekļauti dalībnieku transporta, ēdināšanas un nakšņošanas izdevumi!)

  Pieteikšanās: līdz 21.aprīlim

  Grupas lielums: 8 – 16 personas

  Kontaktpersona: Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Katrīna Sprudzāne: katrina.sprudzane@visc.gov.lv

  Apmācību programma
  Pieteikuma anketa

  Saite uz šo ziņu..
 • Iespēja pieteikties dalībai piedzīvojumu ceļojumu apmācību nometnē
  Iespēja pieteikties dalībai piedzīvojumu ceļojumu apmācību nometnē
  Comments Off on Iespēja pieteikties dalībai piedzīvojumu ceļojumu apmācību nometnē

  2017.gada 28.aprīlī – 1.maijā Valsts izglītības satura centrs Lielvārdes pamatskolā (Lielvārdē, Avotu ielā 2) organizē Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award piedzīvojumu ceļojumu apmācību nometni. Kopumā 60 jauniešiem – esošajiem programmas Award bronzas, sudraba vai zelta līmeņa dalībniekiem – tiks dota iespēja piedalīties četru dienu nometnē, kuras ietvaros varēs gūt zināšanas un prasmes, kas turpmāk noderēs ieskaites piedzīvojumu ceļojumu plānošanai un drošai laika pavadīšanai brīvā dabā.

  Apmācību nometnes programma

  Lai nometnes dalībnieki gūtu pieredzi, kas līdzīga nakšņošanai teltī, gultasvietas netiek nodrošinātas, tādēļ nometnes dalībnieki un viņu vecāki tiek aicināti savlaicīgi parūpēties par matračiem, guļammaisiem un citām komforta lietām, kas padarīs gulēšu uz grīdas ērtāku.

  Pieturēsimies pie pārliecības, ka vislabāk ir mācīties caur aktīvu darbošanos, tādēļ trešās apmācību dienas lielāko daļu pavadīsim svaigā gaisā. Šajā dienā katram apmācību dalībniekam savā mugursomā būs jāņem lietas, kas būs vajadzīgas pārgājiena laikā gan individuālām, gan grupas vajadzībām. Atšķirībā no pārējām dienām, kad ēdināšanu nodrošinās ēdināšanas uzņēmums, trešās dienas pusdienas katra grupa gatavos pati. Ja uzskatāt par vajadzīgu, lūdzam, savlaicīgi veikt poti pret ērču encefalītu.

  Dalības maksa: 60 eiro (šajā summā nav iekļauti dalībnieka transporta izdevumi!)

  Lai pieteiktos dalībai apmācību nometnē, līdz 2017.gada 4.aprīlim jāaizpilda un jāiesniedz elektroniskā veidlapa: https://goo.gl/forms/H3XG3Z2YcsZq6bau1

  Saite uz šo ziņu..
 • 2017. gada informatīvais seminārs Nr.1
  2017. gada informatīvais seminārs Nr.1
  Comments Off on 2017. gada informatīvais seminārs Nr.1

  13.martā Valsts izglītības satura centrā notika Informatīvs seminārs Award vadītājiem. Tā ietvaros semināra dalībnieces programmas Award nacionālās koordinatores vadībā, kopā izskatot programmas Award dalībnieku un Award vadītāju anketēšanas rezultātu kopsavilkumus, ziņojumu par Award vienībām, programmas pieejamību Latvijā un statistiku par programmas Award dalībniekiem un viņu aktivitātēm, atskatījās uz paveikto 2016.gadā un apsprieda 2017.gada Valsts izglītības satura centra plānotos notikumus, kas saistīti ar programmu Award.

  Reaģējot uz Award vadītāju un programmas dalībnieku ieteikumiem, semināra ietvaros tika veltīta uzmanība jautājuma, kas saistīts ar programmas Award atpazīstamības veicināšanu, izskatīšanai.

  Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Evija Pelša informēja par Valsts izglītības satura centra organizēto “Labo darbu maratonu”.

  Sandra Rizga, Award vadītāja Jaunjelgavā, dalījās ar pieredzi, kas gūta organizējot pasākumu “Spicā nakts Jaunjelgavā”, uz kuru parasti tiek aicinātas Award vienību komandas no visas Latvijas. Award vadītājas no Dobeles novada – Ineta Legzdiņa (Mežinieku pamatskola), Laila Dambe (Annenieku pamatskola) un Renāte Jāzepa (Bikstu pamatskola) – stāstīja par savu līdzšinējo pieredzi dažādu ar programmas Award jomām saistītu pasākumu, kas paredzēti novadā dzīvojošiem jauniešiem, organizēšanu un īstenošanu. Valentīna Pužule, Award vadītāja Balvu Valsts ģimnāzijā, iepazīstināja ar akciju “Simtozolu meži simtgadu Latvijai!”. Informācija par akciju atrodama www.simtozolumezi.lv

  Laikā, kas atvēlēts dažādu Award vadītājiem aktuālu jautājumu izskatīšanai: tika meklētas atbildes uz jautājumiem par to, kāda rakstura un cik lieli finansiāli izdevumi rodas programmas Award īstenošanas laikā; tāpat Award vadītājas dalījās pieredzē par to, kā viņu Award vienības ir organizējušas piedzīvojumu ceļojumus – kā tika izvēlētas ceļojumu norises vietas un kā piesaistīti piedzīvojumu ceļojumu novērtētāji.

  Pārskats par programmas Award darbību Latvijā 2016.gadā

  Programmas Award pasākumi 2017.gadā

  Programmas Award atpazīstamības veicināšana

  “Labo darbu maratons”

  Saite uz šo ziņu..
 • Atskats uz Award vadītāju pieredzes apmaiņas semināru
  Atskats uz Award vadītāju pieredzes apmaiņas semināru
  Comments Off on Atskats uz Award vadītāju pieredzes apmaiņas semināru

  2017.gada 3.-4.februārī Ānes Jauniešu iniciatīvu centrā, Ozolnieku novadā, notika Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award vadītāju pieredzes apmaiņas seminārs. Award vadītāji no dažādām Latvijas vietām semināra ietvaros dalījās ar stāstiem par to, kas paveikts 2016.gada ietvaros, apsprieda sadarbības iespējas piedzīvojumu ceļojumu organizēšanā un meklēja atbildes uz aktuāliem jautājumiem par brīvprātīgā darba iespējām, piedzīvojumu ceļojumu un ar tiem saistīto apmācību organizēšanu, zelta līmeņa projektu izstrādi un īstenošanu un atbalsta piesaisti dažādu ar programmu Award saistītu aktivitāšu realizēšanai.

  Valsts izglītības satura centra organizētā pasākuma ietvaros Award vadītāji apmeklēja Ānes kultūras nama jauniešu amatierteātra izrādi, kas veidota pēc Annas Brigaderes lugas “Sprīdītis” motīviem, “Uz laimīgo zemi!”, apmeklēja Jauniešu akadēmijas “Pacelt Pasauli” dibinātājas Daces Briedes-Zālītes lekciju “Mērķu plānošana” un viesojās Latvijas Republikas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes dzimtas mājās “Auči”.

  “Pacelt Pasauli” piedāvā Award vadītājiem darbā ar jauniešiem, kuri vēl tikai plāno uzsākt kādu no programmas Award bronzas, sudraba vai zelta jomām, izmantot dažādus bezmaksas rīkus:

  Saite uz šo ziņu..
 • Zelta līmeņa dalībnieki tiek aicināti piedalīties projektā
  Zelta līmeņa dalībnieki tiek aicināti piedalīties projektā
  Comments Off on Zelta līmeņa dalībnieki tiek aicināti piedalīties projektā

  2017.gada 9.–15.aprīlī Funchal (Madeirā, Portugālē) notiks Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award zelta līmeņa projekts, kuru organizē Premio Infante D. Henrique (programmas Award nacionālais operators Portugālē). Iespēja piedalīties šajā projektā tiek dota 100 programmas Award Eiropas, Vidusjūras un Arābu valstu reģiona dalībniekiem.

  Projekts saistīts ar ekosistēmas atjaunošanu, tādēļ tā ietvaros jaunieši varēs stādīt un aprūpēt stādus, sakopt takas un ravēt nezāles. Ar šī projekta palīdzību organizatori vēlas iespējami drīz atjaunot mežu vietās, kur iepriekš tas ir nodedzis.

  Sīkāka informācija: http://www.premio-idh.pt/?page_id=662

  Latviju šajā projektā var pārstāvēt maksimums 10 programmas Award zelta līmeņa dalībnieki. Dalībai projektā var pieteikties arī individuālā kārtā! Nepilngadīgām personām dalība šajā projektā atļauta tikai gadījumā, ja to pavada pilngadīga persona.

  Dalības maksa: 285 eiro

  Pieteikšanās: līdz 2017.gada 5.februārim aizpildot pieteikumu – https://goo.gl/forms/7FqrmfJqeMZwzBWC3

  Saite uz šo ziņu..
 • Gaidāma Award vadītāju satikšanās Ozolnieku novadā
  Comments Off on Gaidāma Award vadītāju satikšanās Ozolnieku novadā

  2017. gada 3.- 4. februārī notiks Award vadītāju pieredzes apmaiņas seminārs. Uz semināru aicināti visi Award vadītāji – gan praktiskās pieredzes bagātie, gan tie, kas tik tikko ir iesaistījušies aktīvā programmas Award darba organizēšanā vai vēl tikai gatavojas uzsākt programmas Award īstenošanu.

  Apmācību norises vieta: Ānes Jauniešu iniciatīvu centrs (Celtnieku iela 12, Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku novads).

  Dalības maksa: 20 eiro (ēdināšanas izdevumu segšanai) Tiek nodrošināta dalībnieku izmitināšana Ānes Jauniešu iniciatīvu centrā.

  Pieteikšanās: līdz 20.janvārim, aizpildot Dalībnieku aptauju un iesūtot to programmas Award nacionālajai koordinatorei Latvijā Katrīnai Sprudzānei, e-pasts: katrina.sprudzane@visc.gov.lv

  Pieredzes apmaiņas semināra programma

  Saite uz šo ziņu..
 • Iespēja pieteikties dalībai projektā “SloAdventure 2017”
  Iespēja pieteikties dalībai projektā “SloAdventure 2017”
  Comments Off on Iespēja pieteikties dalībai projektā “SloAdventure 2017”

  5 zelta līmeņa programmas Award dalībniekiem no Latvijas ir iespēja piedalīties starptautiskā jauniešu apmaiņas projektā, ko finansē Erasmus+. Multinacionālās grupās projekta dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar kočevarji – vāciešu diaspora, kas aptuveni no 1300. gada līdz Otrajam pasaules karam apdzīvoja Kočevje reģionu Slovēnijā – vēsturi un vēstījumu, ko tā nes mūsdienās.

  Projekta ietvaros būs iespēja doties zelta līmeņa piedzīvojumu ceļojumā. Grupas dalībnieki paši varēs vienoties par to, kāda veida – pētnieciskais vai ekspedīcija – piedzīvojumu ceļojums būs. Projekta dalībniekiem netiks dota iespēja īstenot zelta līmeņa programmas Award projektu!

  Projekta norises vieta: Fara (Slovēnija)

  Projekta norises laiks: 2017. gada 30. jūlijs – 11. augusts

  Dalības maksa: 100 eiro

  Projekta galvenie organizatori: Slovēnijas Edinburgas hercoga starptautiskā zelta apbalvojuma ieguvēji

  Projektā piedalīsies: čehi, latvieši, lietuvieši, nīderlandieši, slovēņi un somi

  Pieteikšanās: līdz 2017. gada 3. februārim aizpildot pieteikuma anketu, kas pieejama šeit: https://goo.gl/forms/KbP5UzRlORGaKhNa2

  Saite uz šo ziņu..
 • Notiks Award jauno vadītāju apmācības
  Notiks Award jauno vadītāju apmācības
  Comments Off on Notiks Award jauno vadītāju apmācības

  2017. gada 2. -3. februārī notiks Valsts izglītības satura centra un Starptautiskās programmas Award zelta biedrības organizētās Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award jauno vadītāju apmācības.

  Apmācību norises vieta: Ānes Jauniešu iniciatīvu centrs (Celtnieku iela 12, Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku novads)
  Dalības maksa:  30 eiro (informācija par samaksas kārtību tiks nosūtīta pēc 25. janvāra) Tiek nodrošināta dalībnieku izmitināšana Ānes Jauniešu iniciatīvu centrā un 4 kafijas pauzes un 4 ēdienreizes. Dalības maksā nav iekļautas transporta izmaksas! Aicinājums, piesakoties apmācībām, norādīt, vai plānojat ierasties ar privāto auto un vai būsiet gatavs palīdzēt citiem apmācību dalībniekiem ar nokļūšanu līdz Ānes Jauniešu iniciatīvu centram.
  Pieteikšanās: līdz 20.janvārim. Grupas lielums ir limitēts, tādēļ grupas komplektēšana notiek pēc principa – kas pirmais piesakās, tas pirmais tiek.
  Kontaktpersona: Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Katrīna Sprudzāne: katrina.sprudzane@visc.gov.lv

  Apmācību programma
  Pieteikuma anketa

  Saite uz šo ziņu..
 • Notiks Award vadītāju resertifikācijas seminārs
  Notiks Award vadītāju resertifikācijas seminārs
  Comments Off on Notiks Award vadītāju resertifikācijas seminārs

  Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Starptautiskās programmas Award Zelta biedrību, pamatojoties uz Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award Latvijā īstenošanas kārtības* 25. pantu 2017. gada 27. janvārī organizē Award vadītāju resertifikācijas semināru.

  Resertifikācijas semināra programma

  Award vadītāji, kuri savu sertifikātu ieguva laika posmā no 2005. gada līdz 2012. gada 3. novembrim un kuri vēlas palīdzēt jauniešiem viņu pašizaugsmes ceļā, ir aicināti pieteikties resertifikācijas semināram līdz 2017. gada 13. janvārim. Aizpildītā un parakstītā pieteikuma anketa jāsūta uz katrina.sprudzane@visc.gov.lv

  Pieteikuma anketa

  Resertifikācijas seminārs 27. janvārī notiks Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4; tas sāksies plkst. 10.00 un ilgs līdz plkst. 16.00. Dalības maksa: 5 eiro.

  *Programmas Award Latvijā īstenošanas kārtība, ko izstrādāja Award Latvijā konsultatīvā padome, paredz to, ka ikvienam Award vadītājam ik pēc pieciem gadiem jāpiedalās Award vadītāju resertifikācijas seminārā, tādējādi nodrošinot, ka starptautiskā programma tiek īstenota atbilstoši The Duke of Edinburgh’s International Award Foundation noteiktajiem nosacījumiem.

  Saite uz šo ziņu..
 • 2016. gada Zelta awardiešu stāsti – 2.daļa
  Comments Off on 2016. gada Zelta awardiešu stāsti – 2.daļa

  1. Pastāstiet, jūsuprāt, būtiskāko par sevi!

  2

  2. Cik sen esat programmas Award dalībnieki?
  Laura Viktorija: Jau kopš 2012. gada.

  Līva: Programmā AWARD darbojos kopš tās pirmsākumiem Latvijā, kad vēl “legāli” vecuma ziņā nevarēju būt dalībnieks, piedalījos pirmajā nometnē “Lejās” Sakas novadā.

  Mairis: Savas Award gaitas kopā ar Signi un Robertu sāku pirms sešiem gadiem.

  Niks: Kopš 2014. gada 3.marta.

   

  3. Kas jūs pamudināja iesaistīties programmā Award?

  Laura Viktorija: Mūsu vadītāja, Inguna Juhņeviča, skolā stāstīja par programmu un tā mer ar Ievu Cederi piekritām un gājām visam kopā cauri.

  Līva: Iesaistīties pamudināja mana mamma Ineta Legzdiņa, kura arī var lepoties ar Award vadītājas statusu. Sākumā piedalījos tikai kā nometņu dalībniece, skatoties kā citi darbojas, nolēmu, ka arī es vēlos darboties, izaicināt un attīstīt sevi.

   Mairis: Award programmā iesaistījos, jo tajā bija arī mani draugi.

  Niks: Pirms trim gadiem Lielvārdes pamatskolā mana mamma Inga, kura ir AWARD vadītāja, uzsāka dalību šajā starptautiskajā programmā. Manas mammas iedvesmoti, sākām darboties piecpadsmit vecāko klašu skolēni. Tie bija draugi, paziņas un jauki klasesbiedri. Tādā jautrā, draudzīgā pulciņā pildījām savus pirmos mērķus.

   

  4. Kādas bija jūsu zelta līmeņa aktivitātes – kādus mērķus ar tām saistījāt un kādēļ tas jums bija izaicinājums?

  Laura Viktorija: Vislielākais izaicinājums bija ekspedīcijas un brīvprātīgais darbs bērnu dārzā. Nezināju,ka bērni prasa tik daudz uzmanības un,ka viss ir sīki un smalki jāizplāno, bet tajā pašā laikā jāatceras,ka bērni nav prognozējami un plāni var pāris sekunžu laikā mainīties. Ekspedīcijas bija ļoti liels cīniņš ar savu ego. 91 km 4dienās bez iespējām sazināties ar tuvajiem,bez sociālās dzīves, bez draugiem- bet 4dienas sarunāties tikai angļu valodā,kāpt kalnos un šķērsot purvus, ar cilvēkiem,ko tu pazīsti tikai nedēļu ,manuprāt, ir liels izaicinājums. Uzskatu,ka to apzinas tikai tas, kurš pats tam ir gājis cauri.

  Līva: Prasmju jomā izvēlējos cept gardos un tajā pašā laikā sarežģītos franču gardumus – macaroons cepumus. Vēlējos izprast to “kulta” statusu Francijā un nu jau visā pasaulē, iemācīties tos gatavot mājās, kas man arī izdevās vairākās reizes, eksperimentējot virtuvē un mainot receptes.

  Fiziskās sagatavotības jomā izvēlējos riteņbraukšanu, jo man jau kopš bērnības ir paticis braukt ar riteni un tajā laikā kopā ar citiem Award dalībniekiem vēlējāmies būt pirmie, kas savu zelta ekspedīciju veiktu, izmantojot šo braucamrīku. Plāns par zelta ekspedīciju ar divriteni neīstenojās, bet es uzlaboju savu veselību un izturību braucot lielus attālumus.

  Labā darba ietvaros palīdzēju dažādos darbos Mežinieku pamatskolas Award vienībai, mans mērķis bija uzlabot savas komunikācijas prasmes un spēju sadarboties ar dažāda vecuma jauniešiem un palīdzēt viņiem sasniegt savus Award mērķus.

  Projekta ietvaros man bija unikāla iespēja darboties, kā brīvprātīgajam kristīgajā nometnē Somijā, kur vadījām dažādas radošas aktivitātes jauniešiem.

  Ekspedīcijas sadaļā, kopā ar citām šogad zelta apbalvojumu ieguvušajām meitenēm, devāmies ekspedīcijā gar Baltijas jūru posmā no Ventspils līdz Kolkas ragam. Man pašai gribējās pārbaudīt vai varu izturēt un noiet minimālos 80 kilometrus (kopumā nogājām >110 kilometrus), vai varu psiholoģiski izturēt. Lai gan daudz, kas negāja kā plānots un laikapstākļi nebija mums labvēlīgi, no šīs ekspedīcijas ieguvu gandarījumi un vēlmi piedalīties vēl šāda tipa piedzīvojumos.

  kolk

  Piedzīvojumu ceļojums, Ventspils – Kolka, 2016.gads

  Mairis: Mans fiziskās sagatavotības jomas mērķis bija pāriet no 2.līgas uz 1.līgu. Esmu  to sasniedzis, jo tagad Rubene -1 komandas sastāvā spēlēju 1.līgā, kur turpinu attīstīt savas prasmes florbola spēlē.

  Pateicoties brīvprātīgajam darbam zemnieku saimniecībā, esmu iemācījies, kā pareizi sagatavot zemi graudaugu sēšanai, kā sēt un pēc tam novākt ražu.

  Prasmju jomā par savu mērķi izvirzīju dalību XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Virzoties uz mērķa sasniegšanu, esmu atklājis to balss tembru, kādā mana balss skan vislabāk. Protu dziedāt pēc notīm un varu nodziedāt daudzas latviešu skanīgākās dziesmas. Dalība dziesmu svētkos man sagādāja ļoti daudz patriotisku emociju.

  Piedzīvojumu ceļojuma norisei izvēlējāmies Gaujas upi, jo vēlējāmies iepazīties ar tās floru un faunu. Pateicoties šim pašu plānotajam un organizētajam ceļojumam, esmu ieguvis jaunas zināšanas par upi, par airēšanu un laivas kontroli, kā arī prasmi tikt galā ar tulznām, kas radušās pēc vairāku dienu airēšanas. Liels pārbaudījums, kā izrādās, ir arī sadarbība ar otru cilvēku, kas atrodas tajā pašā kanoe laivā.

  2

  Niks: Brīvprātīgā darba jomā veicu privātmāju kvartāla ielas uzkopšanas darbus. Īpaši daudz darba bija pēc dažādiem svētkiem pilsētā, kā arī ziemā. Manu veikumu atzinīgi novērtējuši kaimiņi. Kaut gan šo jomu esmu jau pabeidzis, vēl joprojām nepaeju garām, ja redzams kāds papīrs vai jāiet palīgā attīrot kaimiņu māju iebrauktuvi no sniega vaļņa. Mans izaicinājums bija šo darbu veikt ne tikai siltā un saulainā laikā, bet arī lietainās un sniegotās dienās.

  Jaunajās prasmēs līdzdarbojos skolas ārpusstundu pasākumu organizēšanā – gatavoju un izvietoju dekorācijas, sakārtoju telpas pasākumiem. Īpaši patika un veiksmīgi sanāca darbošanās dīdžeja lomā. Ieguvu jaunas prasmes līdzdarbojoties pasākumu organizēšanā un apstrādājot mūziku īpašās programmās, kuru vēlāk atskaņoju skolas diskotēkās. Mans izaicinājums bija labi un laikā padarīt man uzticētos pienākumus.

  2

  Pildot zelta līmeņa mērķus, mans izaicinājums bija nokoncentrēties, lai teicami izdarītu visus darbus. Mans mērķis bija ZELTS.

  sport

   

  5. Lūdzu, dalieties ar spilgtāko momentu no indiviudālās programmas izpildes laikiem!

  Laura Viktorija: 4 dienu pārgājiens Somijā. Tas bija emociju piesātināts gan ar asarām, gan smiekliem. Sāpošām kājām, bet līdz galam. Liels darbs ar sevi, ar domām. Prasīja daudz zināšanu un koncentrēšanās spēju, lai spētu rīkoties jebkurā situācijā. Spēja pielāgoties laikapstākļiem un  vadīties pēc kartes un kompasa. Esmu lepna par sevi, ka tiku galā ar sevi ekspedīcijas laikā un spēju sadarboties ar pārējiem komandas biedriem no Lietuvas, Čehijas, Nīderlandes un Slovēnijas.

  Līva: Mans spilgtākais moments bija dotā iespēja piedalīties ziemas nometnē Kemi pilsētā Somijā 2011. gadā. Biju ļoti priecīga piedalīties, jo togad Latvijā sniega daudz nebija, bet Kemi sniega bija daudz un varējām izbaudīt ziemu. Devāmies pārgājienos ar sniega kurpēm, slēpēm, braukājām no kalna lejā ar kamaniņām, iepazinām Somu pirts kultūru, puiši arī izmēģināja peldi āliņģī! Nometnē piedalījās jaunieši no Latvijas, Somijas un Izraēlas. Tā bija neatsverama pieredze, ko citādāk nebūtu ieguvusi, ja nebūtu piedalījusies Award programmā. No tā laika man ir palikušas siltas atmiņas par tur piedzīvoto un cilvēkiem ko satiku.

  Otrs spilgts moments vairāk ir saistīts ar cilvēkiem, ko satiku. Pēc vidusskolas beigšanas devos mācīties uz Daugavpili. Galīgi nobēdājusies un viena pati svešā/jaunā pilsētā. Nekad nebūtu gaidījusi, ka 1. septembra svinīgajā pasākumā, zālē pilnā ar man nezināmiem cilvēkiem, apsēdīšos turpat blakus citai Award dalībniecei! Biju diezgan lielā šokā un sirdi piepildīja siltums un prieks, ka tomēr neesmu viena. Ne velti daudzi saka, ka Award ir viena liela ģimene un jūtos laimīga, ka esmu daļa no tās.

  Niks: Visvairāk atmiņā palikuši mirkļi pirms individuālās programmas finiša. Ir ļoti, ļoti liels prieks par padarīto.

   

  6. Ko esat ieguvuši, pateicoties dalībai programmā Award (bronzas, sudraba, zelta līmenī)?

  Laura Viktorija: Esmu iepazinu ļoti daudz cilvēkus gan Latvijā, gan ārpus robežām. Ieguvu pieredzi sadarbībā un attiecībās ar cilvēkiem. Uzlaboju savas komunikācijas spējas. Noteikti iemācījos piespiest sevi izdarīt lietas līdz galam un nekad neapstāties,bet iet uz priekšu tikai ar lielāku sparu.

  Līva: Neatsveramu pieredzi, emocijas! Esmu kļuvusi atvērtāka un drošāka, pārliecinātāka par sevi. Protams, iepazinu jauniešus no citiem Latvijas novadiem un arī ārpus Latvijas, daļa no tiem ir kļuvuši par labiem draugiem man un uzturam kontaktus arī šobrīd. Sapratu, ka ne visi ceļi var būt rozēm kaisīt, bet ja dari un nepadodies – agrāk vai vēlāk viss izdosies.

  Mairis: Esmu ieguvis jaunus draugus, ar kuriem esmu piedzīvojis lieliskus savas dzīves momentus.

   Niks: Esmu ieguvis pacietību un mērķtiecīgu motivāciju. Garajos un nogurdinošajos ekspedīcijas gājienos esmu trenējis izturību un rūdījis raksturu.

   

  7. Pastāstiet, kā dalība programmā Award ir ietekmējusi jūsu dzīvi!

  Laura Viktorija: Iepazinu daudz cilvēkus gan no Latvijas, gan ārvalstīm. Izmēģināju savus spēkus tādās nozarēs, kurās pirms tam nebiju savu roku mēģinājusi un pārliecinājos, kur varu savu dalību turpināt un to darīt vēl padziļinātāk.

  Līva: Ņemot vērā, ka savu dalību programmā uzsāku 12 gadu vecumā, Award ir bijis ar mani gandrīz pusi manas dzīves, esam auguši kopā. Tāpēc daļēji Award ir veidojis mani tādu, kāda esmu šodien.

  Mairis: Tagad zinu, kā un kādi ir jāuzstāda mērķi, lai es sasniegtu iecerēto.

  Niks: Esmu kļuvis izpalīdzīgāks un pašpārliecinātāks. Esmu veicis daudzus darbus, kurus bez iesaistīšanās AWARD noteikti nebūtu darījis.

   

  8. Ko jums nozīmē zelta apbalvojuma saņemšana?

  Laura Viktorija: Viens no mērķiem ir sasniegts, tagad jāizdara izvēlē vai doties tālāk vai nē. Noteikti viens no svarīgiem punktiem un sasniegumiem dzīvē.

  Līva: 10 gadu cikla noslēgumu, jūtos gandarīta par paveikto un sasniegto – galvenokārt pilnveidojot sevi, kas, manuprāt, ir svarīgākais Award devums. Esmu gatava darboties tālāk, kā pilntiesīga Award “absolvente”. Tā kā mana izvēlētā profesija ir cieši saistīta dabu un tieši tikpat saistīta ar dabu, ir arī ekspedīcijas joma, vēlos turpināt attīstīt sevi kā piedzīvojuma ceļojuma uzraugu un novērtētāju.

  Niks: Apbalvojums man nozīmē ļoti daudz. Esmu pierādījis sev, ka varu sasniegt izvirzītos mērķus. Saņemot šo apbalvojumu, jūtos lepns par savu darbu un dalību AWARD. Esmu pateicīgs savai mammai, ka viņa mani un citus jauniešus ir mudinājusi un iesaistījusi tik iespējām bagātā programmā. Esmu pagodināts apbalvošanas ceremonijā būt kopā ar karaļģimenes pārstāvi un AWARD patronesi Latvijā Vairu-Vīķi Freibergu.

  beck

  Mairis un Signe savus The Duke of Edinburgh’s International Award Gold Standard saņēma 2016.gada 16.maijā Bakingemas pils dārzā

   

  Saite uz šo ziņu..
 • 2016. gada Zelta awardiešu stāsti – 1.daļa
  Comments Off on 2016. gada Zelta awardiešu stāsti – 1.daļa

  Pastāstiet, jūsuprāt, būtiskāko par sevi!

  dal

  2. Cik sen esat programmas Award dalībnieki?

  Agris: Šajā programmā darbojos 3 gadus.

  Evita: Award saimei pievienojos pirms trīs gadiem.

  Ieva: Parasti, kad man uzdod šo jautājumu es samulstu, jo laiks ir paskrējis tik ātri, ka bez nopietnas atmiņu pārskatīšana gadu nosaukt nevaru. Taču jūsu dēļ esmu pacentusies to atcerēties.  Savu dalību šajā programma sāku 2012.gadā, tiklīdz biju sasniegusi  14 gadu vecumu, kas ir vecums no kura tu vari sākt savas gaitas AWARD.  Sanāk jau četrus gadus esmu programmas dalībniece.

  Jana: Award bronzas līmeni sāku, manuprāt, 2012. gadā.

   

  3. Kas jūs pamudināja iesaistīties programmā Award?

  Agris: Lielvārdes pamatskolas skolotāja Inga Blumfelde mums, vecāko klašu skolēniem, piedāvāja iespēju piedalīties šajā jauniešu kustībā. Tas bija kas jauns gan mums, gan skolotājai. Ilgi nedomādams pieteicos un jau nākamajā nedēļā sāku darboties un iepazīt šo programmu.

  Evita: Iesaistījos pateicoties mīļajai skolotājai Inetai Legzdiņai, kura uzrunāja mani iesaistīties šajā programmā. Mani pamudināja arī draugi, kuri stāstīja neaizmirstamiem Award piedzīvojumiem.

  Ieva: Programmā iesaistīties mani pamudināja mana AWARD vadītāja no Skrīveriem Inguna Juhņeviča. Godīgi sakot nebūtu viņas, es par šādu iespēju nemaz neuzzinātu. Sākumā pat nesapratu kam biju piekritus, taču tas, ko programma uzsver – izvirzīto mērķu sasniegšana – mani patiesi uzrunāja. Jau tajā laikā biju aktīvs un mērtiecīgs topošais pieaugušais, kurš sev meta jaunus izaicinājumus katru dienu, tāpēc iesaistīšanās AWARD kļuva par vienu no maniem izaicinājumiem. Jāteic, ka tobrīd es gan nedomāju, ka tas nebūs izaicinājums, jo tas likās tik pašsaprotami – izvirzīt mērķus un tos sasniegt.

  Jana: Togad Salaspils novada domē parādījās jauna vakance – jaunatnes lietu speciālists, šos pienākumus drīz vien sāka pildīt Eva Agafonova. Izrādījās, ka Eva ir arī Award vadītāja. Tā nu lietas un apstākļi salikās – ārkārtīgi dabiski – bija vadītāja, bija lielisks draugu četrinieks un jauns izaicinājums un piedzīvojums, kurā iesaistīties.

   
  4. Kādas bija jūsu zelta līmeņa aktivitātes – kādus mērķus ar tām saistījāt un kādēļ tas jums bija izaicinājums?
  Agris: Fiziskā sagatavotība – pilnveidoju sevi florbola laukumā spēlējot otrajā spēcīgākajā florbola līgā Latvijā. Mans izaicinājums bija regulāri uzlabot savu izturību, fizisko formu un spēku.

  untitled

  Prasmes – izvēlējos izveidot vienu robotu, kas pildot zelta līmeni man izvērtās par vislielāko izaicinājumu. Tā kā darbojos individuāli, tad spēcīgi uzlaboju savas prasmes elektronikā, kas man ļoti noderēs turpmākajā profesijas apguvē. Ieguvu pamatiemaņas robotikā, iepazinos ar shēmu zīmēšanu, lodēšanu, gatavošanu. Ieguvu atziņu, ka pacietība ir liels virzītājspēks.

  Ekspedīcija – foto stāsta veidošana laivojot pa Gauju. Lielākais izaicinājums visās ekspedīcijās bija ierobežotā pārtika. Pārnākot mājās vispirms mamma mani cienāja ar gaļas ēdieniem.

  Zelta projekts – projektu īstenoju kopā ar vēl četriem mūsu vienības dalībniekiem. Zelta projekta mērķis bija stiprināt mūsu organizatoriskās prasmes skolēnu vasaras nometnē.  Kaut ko tādu es vēl nebiju darījis, tāpēc man tas bija liels izaicinājums. Esmu piedalījies nometnēs , bet nekādas aktivitātes neesmu vadījis. Man ļoti patika, ka mūsu idejas noderēja un arī citiem patika. Zinu, ka šī pieredze  man noderēs nākotnē.

  Evita: Zelta līmenī es pilnveidoju savas krievu valodas zināšanas, pārtulkojot bērnu uzdevumu grāmatiņu latviešu valodā, nodarbojos ar rokdarbiem, kā, piemēram, adīju cimdus, zeķes, izšuvu dažādās tehnikās, kas tiešām bija liels izaicinājums man, kā arī attīstīju savu fizisko izturību, skrienot garās distances.

  Ieva: Vēlētos vairāk izcelt aktivitātes, kuras man sagādāja zināmas grūtības un lika uz lietām paraudzīties no cita skatu punkta. Pirmais un iespējams visnozīmīgākais – labais darbs veco ļaužu aprūpes centrā.

  Sākotnēji bija visai grūti izvēlēties sev piemērotu Labo darbu, jo viss likā pārāk vienkāršs un viegli sasniedzams, tuvojoties jau tam brīdi, kad iestājas izmisums un ideju deficīts likās ir pārņēmis mani, mana AWARD vadītāja ieminējās, ka  varētu regulāri doties apciemot vecos ļaudis un padarīt viņu dienas labākas. Iedvesma bija rokā un es teicu’’jā!’’ Sākumā likās, ka tā būs pozitīva laika pavadīšana un izprieca, taču realitāte bija nedaudz savādāka, tā man piedāvāja arī pāris negaidītus melnās krāsas pilienus. Atceros, ka pirmie apmeklējumi bija ļoti viegli un pozitīvi, taču dodoties pie cilvēkiem regulāri tie sāk tev atvērties un stāstīt savus dzīvesstāstus, kuri nereti nemaz nebija tik rožaini. Šie stāsti bija pamācoši un mani patiesi aizrāva, daudzi centās, lai arī stāsts bija uz melanholiskas nots, galu gala to padarīt krāsainu, citi, savukārt pretēji. Tas, ko šie ļaudis man stāstija lika man saprast, cik ļoti man ir paveicies un cik daudz lietas sev apkārt ikdienā es nemaz neievēroju. Izaicinājums bija saprast, ieklausītes un sasaistīt šīs pārdomas ar savu dzīvi, jo ikdienā ar šādām lietām nesaskaros.

  untitled

  Jana: Prasmju sadaļā es mācījos spēlēt klavieres. Tas bija milzīgs izaicinājums un ļoti ilgu gadu sapņa piepildījums vienlaikus. Izaicinājums, jo man nav nekādu iemaņu šajā jomā, es vispār esmu ļoti nosacīti muzikāla (lai gan tas nemazina manu mūzikas mīlestību). Otrs izaicinājuma faktors slēpās tajā, ka man arī līdz tam diennaktī  vienmēr ir bijis nedaudz par maz stundu.

  untitled

  Brīvprātīgais darbs bija veltīts manai visu laiku mīļākajai organizācijai – Salaspils jauniešu klubam ZIBSNIS. Daudzu gadu garumā (kopš organizācijas dibināšanas dienas) es biju organizācijas biedrs, pēdējo pusotru gadu (līdz 2016. gada janvārim) pildīju arī organizācijas valdes priekšsēdētājas pienākumus. Tas bija mans „sirds-darbiņš”, jo es darīju to, ko vislabāk protu un to, kas man vislabāk piestāv – biju jaunietis, kas vēlas savu un domubiedru dzīvi padarīt interesantāku pašu spēkiem. Organizēti daudz, daudz pasākumi. Kā vienu no spilgtākajiem gribētos minēt 2015. gada 12. septembrī notikušo pasākumu „Nakts nav šķērslis”, kad uzrakstījām projektu, ko paši arī īstenojām – nakts orientēšanās šķēršļu trase, kas nebeidzās tikai ar nakts piedzīvojumiem. Dalības maksa bija ziedojums, ko vēlāk „uzdāvinājām” „Salaspils Dienas Centra personām ar funkcionāliem traucējumiem” apmeklētājiem. Arī šī diena izvērtās par pasākumu, jo šajā pēcpusdienā bijām uz Salaspili uzaicinājuši Latvijā iemīļotus aktierus Zani Daudziņu un Aldi Siliņu. Tā bija ļoti sirsnīga pēcpusdiena.

  durvis

  Projekts – Award vadītāju pieredzes apmaiņas seminārs, Amatas novads, 2016.gads

  5. Lūdzu, dalieties ar spilgtāko momentu no indiviudālās programmas izpildes laikiem!

  Agris: Visspilgtāk manā atmiņā noteikti paliks sudraba līmeņa desmit dienu nometne – apmācības un pārgājiens Lietuvā Erasmus+ ietvaros. Iepazināmies un sadarbojāmies ar AWARD dalībniekiem no Čehijas un Lietuvas.

  Ieva: Nav pārāk viegli atcerēties, jo noticis tik daudz, taču viens notikums man pavisam noteikti paliks atmiņā uz visu mūžu – AWARD Zelta ekspedīcija Somijā.

  Savu zelta ekspedīciju man bija iespēja veikt Somijā, konkrētāk, Lapzemē.  Lapzeme ir vieta, kur mīt viens no visvairāk leģendām apvītajiem tēliem – Ziemassvētku vecītis. Mans sapnis jau no mazām dienām bija tur nokļūt, gan jāteic, ka vasarā šai pasaku zemei piemīt nedaudz cita burvība. Viss projekts kopumā un ekspedīcija bija viens liels piedzīvojums, taču, ja man jāmin spilgtākais moments, tad pavisam droši varu teikt, ka tas bija brīdis, kad sasniedzām Lapzemes augstāko virsotni. Tā bija ekspedīcijas pēdējā diena, noguruši un jau ar acu kaktiņu redzot mājas, mana komanda nolēmām pievarēt vēl pēdējos 2,5 km, lai sasniegtu pašu virsotni. Kāpt nebija viegli, taču apņēmības pilni sasniedzām virsotni, man tas bija prātam neaptverošu emociju pildīts mirklis un sajūsma. Es to izdarīju! Tieši to māca AWARD – nepadoties savu mērķu sasniegšanā.

  Jana: Atceros, ka tieši todien kopā ar draudzeni bijām kinoteātrī „Splendid Palace”, gājām skatīties latviešu spēlfilmu „Džimlai Rūdi Rallallā”. Iegājām zālē, apsēdāmies un atskanēja īsziņas signāls, sāku lasīt. Eva Agafonova man bija atsūtījusi sekojošu tekstu: „Čau! Negribi lidot uz Dienvidkoreju?” … Pēc dažiem mēnešiem es devos galvu reibinošā piedzīvojumā…

  korea

  International Gold Event, Dienvidkoreja, 2014.gads

  6. Ko esat ieguvuši, pateicoties dalībai programmā Award (bronzas, sudraba, zelta līmenī)?
  Agris: Viennozīmīgi, tie jauni paziņas, jauni piedzīvojumi un daudz, daudz jauku atmiņu.

  Evita: Award man ir devis citu skatu uz lietām un dažādām iespējām, jaunas prasmes, izturību, ejot piedzīvojumu ceļojumos, jaunus draugus, kuri raisīja manī tiešām ļoti daudz dažādu emociju. Award lika man pārkāpt pāri sev un iepazīt visu no cita skatu punkta, esmu kļuvusi daudz komunikablāka, drošāka un pats svarīgākais, ka iemācījos nepamest iesākto un sekot saviem mērķiem bez nekādām atrunām – šīs lietas man turpmāk dzīvē noteikti noderēs.

  Ieva: Nevienam nebūs pārsteigums, ja kā pirmo minēšu draugus. Viennozīmīgi es ieguvu daudz jaunu draugu ar kuriem pavadīju lielisku laiku. Draugi no visām pasaules malām – izklausās pārak labi? Nē, tā ir realitāte.

  Apguvusi jaunas prasmes, piemēram, iemācījusies šūt. Labāk iepazinus sevi, uzlabojusi savas angļu valodas prasmes un daudz ko citu. Galvenais ieguvums slēpjas sajūtās, kuras diemžēl nav tik viegli aprakstīt, kā arī esmu no cilvēkiem, kurs tās labāk patur pie sevis.

  stone

  Tunturi:Lapland adventure, Somija, 2016.gads

  Jana: Es satiku daudz un dažādus cilvēkus un nedaudz vairāk iepazinu pati sevi no daudzām un dažādām pusēm.

   

   7. Pastāstiet, kā dalība programmā Award ir ietekmējusi jūsu dzīvi!
  Agris: Spēju labāk darboties komandā, vairāk novērtēju iespējas kas man ir dotas. Pirmo reizi sēdos laivā, pateicoties AWARD zelta piedzīvojumu ceļojumam. Ieguvu prasmes pasākuma organizēšanā. Esmu ieguvis pieredzi, jaunus draugus, jaunas idejas, kā arī tikt galā ar izaicinājumu.

  Evita: Award, precīzāk, Awardieši man iemācīja būt pašai sev, ar saviem mērķiem un sapņiem, kā arī atstāja spilgtas atmiņas  par nometnēm un talkām Likteņdārzā, zelta projektu, kuru es pārdzīvoju gan ar asarām, gan smaidu sejā, bet tomēr gandarījums par to bija milzīgs, piedzīvojumu ceļojumiem, it īpaši ceļojums no Ventspils līdz Kolkai, kas bija īsta “izdzīvošanas skola”.

  sea

  Ieva: Esmu iemācījusies daudz jauna par citu tautu kultūru,kas lika paskatīties uz pasauli nu jau caur globāla skatījuma brillēm. Esmu kļuvusi par labu organizatori, kā arī guvusi pieredzi organizatoriskajā darbā. Mācījusies un vērojusi citus un guvusi lielisku pieredzi, kura man pavisam noteikti noderēs turpmākajā darbībā.

  Jana: Es nezinu, vai tas ir ir tikai Award nopelns, bet šajā laikā es sapratu, ka talants var aizvest līdz virsotnei, tomēr tikai raksturs ļaus tur palikt (Džons Vudens, amerikāņu basketbolists un treneris)

   

  8. Ko jums nozīmē zelta apbalvojuma saņemšana?
  Agris: Tas ir liels ieraksts manā CV, ar kuru es lepojos. Nenožēloju, ka iesaistījos šajā programmā. Ieguvums ir patiešām liels!

   Ieva: Man tas ir kā kāda dzīves posma noslēgšana. AWARD Zelta apbalvojumu saņemu savā pēdējā vidusskolas gadā, varētu teikt, ka tas mani ieved pieaugušo dzīvē. Tas ir mans šā brīža augstākais apbalvojums. Jūtos ļoti lepna un gandarīta par padarīto un ar gaišu skatu raugos nākotnē. Saņemt augstāko novērtējumu tā ir atbildība un gods. Vēl šodien atceros, kā pirmo reizi ierados AWARD apbalvošanā, trīcošām rokām saņēmu savu pirmo nozīmīti. Atceros ar kādu lepnumu man garām pagāja jaunieši, kuru tērpus rotāja visas trīs nozīmītes, es sev teicu „Reiz es būšu viena no viņiem!’’ Un tas notika!

  Jana: Es nekad nedaru apbalvojuma dēļ… droši vien tam apliecinājums ir arī tas, cik ilgs laiks pagājis līdz es saņemu zeltu. Vēl viena lieta, ko es parasti nedaru – es nepametu pusceļā. Starp šīm abām „vājībām” otrā tomēr ņēma virsroku – es pabeidzu iesākto!

  Saite uz šo ziņu..
 • Latvijā viesosies Veseksas grāfs, princis Edvards
  Comments Off on Latvijā viesosies Veseksas grāfs, princis Edvards

  Novembra izskaņā Latvijā viesosies Veseksas grāfs, princis Edvards. Darba vizītes centrā būs Edinburgas hercoga starptautiskā jauniešu pašaudzināšanas programma Award.

  Veseksas grāfs, princis Edvards piedalīsies virknē pasākumu, kas saistīti ar programmas Award Latvijā 10. jubileju. Līdzīgi kā citviet pasaulē, viņš pasniegs zelta The Duke of Edinburgh’s International Award tiem jauniešiem, kas sasnieguši savus individuālos programmas Award mērķus, un satiksies ar dažādu Award vienību un iestāžu pārstāvjiem.

  Veseksas grāfs, princis Edvards ir Lielbritānijas karalienes Elizabetes II un Edinburgas hercoga, prinča Filipa jaunākais dēls, izglītojies Kembridžā, kur ieguvis mākslas maģistra grādu. Ilgus gadus viņa darbība bija saistīta ar dažādām kultūras organizācijām, bet šobrīd viņš ir vairāku sporta un mākslas organizāciju patrons. Prinča Edvarda darbības galvenais fokuss ir atbalstīt un attīstīt starptautisko jauniešu pašaudzināšanas programmu Award, ko 1956. gadā dibināja viņa tēvs Edinburgas hercogs princis Filips un vācu pedagogs Kurts Hāns.

  Saite uz šo ziņu..

Saņem jaunākās Award ziņas:

Back to Top