• Piesakies Award Latvia nometnei “#WorldReady”
  Piesakies Award Latvia nometnei “#WorldReady”
  Comments Off on Piesakies Award Latvia nometnei “#WorldReady”

  2019. gada 15.-21.jūnijā sporta un atpūtas kompleksā “Mežrozes” (Priekuļu novadā) notiks The Duke of Edinburgh’s International Award Latvia nometne jauniešiem “#WorldReady”.

  Jauni draugi un paziņas, daudzveidīga un piesātināta programma, izaicinājumi, komforta robežu paplašināšana, iedvesma – tie ir tikai daži vārdi, kas raksturo gaidāmo nometni.
  Nometnes programma

  Mērķgrupa: jaunieši vecumā no 14 – 18 gadiem (esošie un potenciālie The Duke of Edinburgh’s International Award Latvia dalībnieki)

  Vai arī tu vēlies būt starp tiem 50 jauniešiem, kas šo visu piedzīvos?
  Vēlies? – Tad līdz 4.jūnijam piesakies, aizpildot anketuej.uz/AwardLatvia_WorldReady

  Dalības maksa vienai personai: 50 eiro

  Nometni organizē: Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Starptautiskās programmas Award Zelta biedrību.

  Nometne tiek organizēta pateicoties Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmai 2019.gadam un British Council pārstāvniecībai Latvijā

  Saite uz šo ziņu..
 • Sasniegumu un Latvijas valsts simtgadei veltīto labo darbu svētki
  Sasniegumu un Latvijas valsts simtgadei veltīto labo darbu svētki
  Comments Off on Sasniegumu un Latvijas valsts simtgadei veltīto labo darbu svētki

  2018. gada 30.novembrī Rīgas Tehniskās universitātes Lielajā aulā notika Valsts izglītības satura centra organizētais Latvijas valsts simtgadei veltītais pasākums “Award vienību labo darbu festivāls”. Pasākuma ietvaros 62 jaunieši no 16 dažādām Latvijas “Award” vienībām saņēma Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu.

  Pirms apbalvojumu pasniegšanas Award vienības ar izstādi “Award vienību Labie darbi” uzskatāmi parādīja, kas paveikts 2018.gadā. Gatavošanās izstādei reizē bija gan pārdomu laiks, kad var atskatīties uz savu ieguldījumu mūsu valsts izaugsmē, gan brīdis, kad sākt domāt par jaunām iniciatīvām. Pati izstāde atklāja, ka jaunieši var lepoties ar paveikto un iedvesmot citus.

  Šogad bronzas, sudraba un zelta līmeņa Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu saņēma programmas “Award” dalībnieki no Annenieku pamatskolas, Auces vidusskolas, Babītes vidusskolas, biedrības “Suitu kultūras mantojums”, Bikstu pamatskolas, Daugavpils 11.pamatskolas, Jaunjelgavas vidusskolas, Kandavas Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Nagla”, Lejasciema jauniešu centra “Pulss”, Lielvārdes pamatskolas, Mežinieku pamatskolas, Rēzeknes 5.vidusskolas, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma, Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas, Smiltenes vidusskolas un Ulbrokas vidusskolas. Apbalvojumus saņēma tie jaunieši, kuri pilnībā pabeiguši pašu izstrādātās bronzas, sudraba vai zelta individuālās izaugsmes programmas un tādējādi sasnieguši individuālos mērķus. Visi programmā iesaistītie jaunieši veikuši brīvprātīgo darbu, apguvuši vai pilnveidojuši kādu prasmi, veltījuši laiku fizikām aktivitātēm un devušies pašu organizētā vairāku dienu piedzīvojumu ceļojumā.

  Pateicības apliecinājumus saņēma visi Award vadītāji, kuru jaunieši šogad saņēma apbalvojumus. Sarkanās Award vadītāju nozīmītes saņēma tie vadītāji, kuri pēc veiksmīgas jauno Award vadītāju kursu apguves šogad ir uzsākuši aktīvās gaitas. Īpašu pateicību par ilgstošo darbu saņēma Mežinieku pamatskolas Award vienības vadītāja Ineta Legzdiņa, kura saņēma titulu “desmitgades cilvēks” un Jaunjelgavas vidusskolas Award vienības vadītāja Sandra Rizga – “piecgades cilvēks”.

  Award Latvia nacionālā patronese Dr. Vaira Vīķe-Freiberga pasākuma dalībniekus uzrunāja ar video starpniecību. Tajā viņa uzsvēra to, kā tieši ikviens no programmas “Award” dalībniekiem veido Latviju: “Katrs pats izvēlas savu programmu, kur viena daļa no šādas pašizaugsmes ceļa gājiena ir jāveltī arī savām sabiedriskām atbildībām un saistībām. Te nu mēs redzam šīs programmas īpašo priekšrocību – katram jaunietim ir iespējams mēģināt sevī atklāt tādas intereses un tādus talantus, kādus varbūt viņš iepriekš nebūtu iedomājies sevī saredzēt. Paplašināt savus garīgos un fiziskos apvāršņus, uzlabot savu veselību, savu sportisko gatavību, bet galvenokārt, domāt par savu nākotni un saprast to, ka katra izvēlētais ceļš un viņa sasniegumi ir tas, kas veido mūsu mīļās Latvijas kopējos sasniegumus un kopējo tēlu. Katrs no jums ir Latvija. Mēs katrs esam Latvija. Es novēlu katram no jums būt lepniem par to, ko jūs varat, spējat un darīsiet vēl nākotnē. Un lūdzu jūs atcerēties, lai viss, ko jūs darāt, nestu arī kopējo labumu Latvijas valstij, tautai un zemei!”

  Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu pasniedza un apsveikuma runas teica VISC Neformālās izglītības departamenta direktore, Award Latvia nacionālā direktore Agra Bērziņa, Lielbritānijas vēstnieks Latvijā Kīts Šenons, Rīgas maratona organizators Aigars Nords, grāmatas “#Fudzi161km” autors Mārtiņš Zvīdriņš, bez-atrunu telpas “SPIIKIIZI” izveidotājs Āris Birze, “X Faktora” mūziķis Roberts Memmēns un dziedātāja Olga Rajecka.

  Award Latvia nacionālā direktore Agra Bērziņa savā uzrunā sveica visus jauniešus, kuriem bija spēks un uzņēmība paveikt iecerētu, teica paldies Award vadītājiem, vecākiem un atbalstītājiem. A.Bērziņa atgādināja, kādēļ 2018.gads ir bijis īpašs. Valsts izglītības satura centrs gada pirmajā pusē ieguva programmas “Award” īstenošanas tiesību pagarinājumu. Oktobrī Latvijā viesojās Veseksas grāfs princis Edvards, kurš kopā ar Latvijas zelta apbalvojumu ieguvējiem iepazīstināja darba devējus ar programmu “Award” un to, kādēļ un cik tā ir noderīga tālākajās darba gaitās. Par īpašu šo gadu padarīja Award vienību labie darbi, tostarp valsts jubilejai veltītā 10.Award rudens talka Likteņdārzā. Kā arī pirmoreiz iespēja zelta līmeņa apbalvojuma saņēmējiem pirms svinīgās ceremonijas piedalīties īpašā pieņemšanā Lielbritānijas vēstniecībā Latvijā.

  Uzrunājot apbalvojumu saņēmējus un visus pasākuma viesus, Lielbritānijas vēstnieks Kīts Šenonons atklāja programmas starptautisko perspektīvi, pateicās Award īstenotājiem un atbalstītājiem un mudināja apbalvojumu saņēmējus dalīties ar saviem stāstiem. “Programma “Award” dibināta pirms 60 gadiem, un šobrīd tā aptver 130 pasaules valstis. Pasaulē ir vairāk nekā 1.3 miljoni Award dalībnieku, un katru dienu šo ceļu uzsāk 1800 jaunieši. Lielbritānijas vēstniecībai Latvijā un British Council Latvia ir prieks sadarboties ar Valsts izglītības satura centru – Nacionālo Award autoritāti Latvijā.  Daudzi mani kolēģi ir šī apbalvojuma saņēmēji, tādēļ viņi labi zina, cik daudz Award devis viņu personīgajā attīstībā un viņu brīvprātīgais darbs – sabiedrībai. [..]Es vēlos aicināt visus šīs dienas apbalvojuma saņēmējus stāstīt citiem par šo programmu. Kļūstiet par programmas vēstniekiem!”

  ***

  Informāciju sagatavoja: Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas nodaļas vecākā referente Katrīna Sprudzāne, tālrunis: 67350959, e-pasts: katrina.sprudzane@visc.gov.lv.

  Saite uz šo ziņu..
 • Veseksas grāfs un Award Latvia tiekas ar darba devējiem
  Veseksas grāfs un Award Latvia tiekas ar darba devējiem
  Comments Off on Veseksas grāfs un Award Latvia tiekas ar darba devējiem

  2018.gada 9.oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika pasākums “#ievēroAWARD”, kura mērķis bija iepazīstināt darba devējus ar The Duke of Edinburgh’s International Award un aicināt viņus darbinieku atlases procesā īpašu vērību pievērst tiem kandidātiem, kuru CV ir norādīts apbalvojuma saņemšanas fakts.

  Savas Latvijas vizītes ietvaros Veseksas grāfs princis Edvards veltīja laiku, lai kopā ar Award Latvia pārstāvjiem – apbalvojuma nacionālo patronesi Dr.Vairu Vīķi-Freibergu, Valsts izglītības satura centra atbildīgajām personām un bronzas, sudraba un zelta apbalvojuma ieguvējiem – vēstītu, kā individuālās Award programmas pildīšana palīdz jauniešiem sagatavoties gan patstāvīgai dzīvei, gan darbam.

  “Tie, kas meklē darbiniekus, kuri ir atbildīgi, godīgi, entuziastiski un ambiciozi, starp šiem jaunajiem cilvēkiem atradīs spožus kandidātus jebkurai pozīcijai,” uzrunā klātesošajiem teica programmas patronese Vaira Vīķe-Freiberga. Viņa arī norādīja, ka, tiecoties kļūt par labākiem cilvēkiem, šie jaunieši reizē kļūst par labākiem pilsoņiem un darba ņēmējiem.

  Ar savu pieredzes stāstu dalījās visu trīs līmeņu apbalvojumu ieguvēja Dārta Ošeniece. Savā runā viņa atklāja: “Mans un citu apbalvojumu ieguvēju stāsts par to, kā dalība programmā Award ir palīdzējusi atrast “aicinājumu”, izvēlēties karjeru un veidot ieradumu nepārtraukti veltīt laiku pašattīstībai, ir diezgan līdzīgs. Kas gan cits varētu būt sagaidāms, ja ir tik pozitīva vide, kurā tu esi uzmanības centrā, kurā tevi iedrošina pieņemt lēmumus – ko, kā, kad, kur, ar ko un kādēļ kaut ko darīt. Tādēļ ir vienkāršāk izdibināt, kas tu esi, un attiecīgi izmantot un pareizi likt lietā savu potenciālu.”

  Lielbritānijas Tirdzniecības kameras valdes loceklis Saimons Bodijs (Simon Boddy) mudināja klātesošos darba devējus investēt Latvijas jaunatnē ar šīs visā pasaulē pieejamās apbalvojuma programmas palīdzību, kā arī veicināt Award atpazīstamību, tādējādi panākot multiplicējošu efektu: “Sākumā jūsu ietekme un ieguldījums dos iespēju apmācīt vairāk entuziastisku Award vadītāju visā Latvijā, tādējādi nodrošinot to, ka arvien vairāk jauniešiem ir iespēja iegūt šo starptautisko apbalvojumu. Šie jaunieši gūs pieredzi un pilnveidos tās iezīmes, kuras novērtē Latvijas darba devēji, – līderību, komandas darbu, komunikāciju, pārliecību, motivāciju un prasmi mācīties. Un drīz personāla nodaļas labprāt saskatīs ierakstu “pabeidzu Award programmu “, kas arvien biežāk tiks uzrādīts CV.”

  Veseksas grāfs princis Edvards, kurš iepriekš Latvijā viesojās 2016. gadā un ar zelta līmeņa The Duke of Edinburgh’s International Award apbalvoja 12 Latvijas jauniešus, bija gandarīts, uzzinot, ka Award Latvia turpina augt. Viņš mudināja apbalvojumu ieguvējus ikdienā lepoties ar saviem sasniegumiem, saņemto godalgu nēsājot ne tikai īpašos gadījumos, bet arī ikdienā, tādā veidā pievēršot uzmanību un rosinot citus, tajā skaitā arī darba devējus, uz sarunu par Award.

  Award Latvia visiem pasākuma dalībniekiem dāvināja simbolisku dāvanu – palielināmo stiklu, kas turpmāk darba devējiem var noderēt, lai kandidātu CV un rekomendācijas vēstulēs saskatītu ierakstu par apbalvojuma saņemšanu.

  Kopš apbalvojuma izveidošanas 1956. gadā Lielbritānijā, 130 pasaules valstīs savas individuālās programmas izveidojuši un veiksmīgi pabeiguši miljoniem jauniešu. Iespēja pretendēt uz šī starptautiskā apbalvojuma saņemšanu Latvijā dzīvojošiem jauniešiem tiek sniegta no 2006. gada. 

  Award Latvia īsteno Valsts izglītības satura centra licencētās skolas, jauniešu centri, pašvaldību struktūrvienības un biedrības. Ikvienam jaunietim (vecumā no 14 – 24 gadiem), kurš vēlas iegūt Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu, ir jāizveido individuāla izaugsmes programma, kuru veido četras jomas – brīvprātīgais darbs, fiziskā sagatavotība, prasmes un piedzīvojumu ceļojums -, bet zelta līmenī papildus četrām pamatjomām ir jāizstrādā un jārealizē projekts. Bronzas, sudraba vai zelta Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu īpašā apbalvošanas pasākumā saņem tie, kas ir sasnieguši visus pašu izvirzītos mērķus.

  *Pasākuma dalībnieku kopfoto. Fotogrāfe Evija Trifanova, LETA

   

  Saite uz šo ziņu..
 • Vējš burās!
  Vējš burās!
  Comments Off on Vējš burās!

  2018.gada 11.-17.augustā Salacgrīvas novadā notika The Duke of Edinburgh’s International Award Latvia nometne jauniešiem “Vējš burās!”. Nometnē piedalījās 52 jaunieši no dažādām Latvijas vietām, Lielbritānijas, Maltas, Nīderlandes, Somijas un Turcijas. Dalībnieku vidū: Award dalībnieki un jaunieši, kuri par Award iepriekš zināja pavisam maz vai neko.

  Valsts izglītības satura centra organizētās nometnes programma tika veidota, balstoties uz Award struktūru un principiem. Katra nometnes diena tika saistīta ar kādu no Award jomām – fizisko sagatavotību, prasmēm, brīvprātīgo darbu vai piedzīvojumu ceļojumu. Visas jauniešu aktivitātes bija kā izaicinājums, kuru pieņemot varēja gan iegūt jaunus draugus, gan kļūt drosmīgākam, pašpārliecinātākam, zinošākam, atvērtākam pret citiem un, protams, izdzīvot jaunu pieredzi.

  Pēc atraktīvas savstarpējās iepazīšanās nometnes pirmajā dienā, 12. augusts tika veltīts jaunizveidoto komandu saliedēšanai un fiziskām aktivitātēm. Nometnes satura vadītāja Una Dreiblate stāsta: “Otrajā nometnes dienā jaunieši spēlēja spēli “Airis – Bura – Spara rats”, kas iekļāva 9 interesantus komandu saliedēšanas uzdevumus dažādos sarežģītības līmeņos. Uzdevumi blokā “Airis” bija saistīti ar sadarbību un komandas garu, “Bura” – gudriem lēmumiem, stratēģisku rīcību un prātīgu uzvedību, savukārt “Spara rats”- izveicību, drosmi un kārtīgu darba dunu. Otrajā spēles līmenī varēja tikt tikai tās komandas, kuras bija veiksmīgi izpildījušas vismaz divus pirmā līmeņa uzdevumus, bet trešajā – tikai tās komandas, kuras tika galā ar vismaz diviem otrā līmeņa uzdevumiem.” Spilgts dienas notikums bija arī pašdarināto kartona laivu parāde.

  Zelta līmeņa Award dalībnieku komanda pilda uzdevumu “TOPS”

  Trešās nometnes dienas programma bija veltīta 21. gadsimta prasmju un zināšanu apguvei un pilnveidei. Teorētiski – praktiskajās nodarbībās dalībnieki kopā ar iedvesmojošiem pasniedzējiem uzzināja ko vairāk par digitālo rīku izmantošanu, videi draudzīgu resursu izmantošanu, kā arī debatēm un improvizāciju. “Jaunieši mācījās efektīvi izmantot digitālos rīkus sociālajā vidē, kā arī analizēja to, vai tas, ko viņi publicē internetā, ir drošs viņu nākotnei. Nodarbībā par “Zero Waste” principiem jauniešiem bija iespēja uzzināt un pašiem veidot idejas par to, kā samazināt cilvēku radīto ietekmi uz apkārtējo vidi. Improvizācijas teātra nodarbībā jaunieši caur spēlēm un dažādām aktivitātēm mācījās prasmes, kas viņiem noderēs, uzstājoties publikas priekšā. Debašu nodarbības laikā viņi saprata kā ātri un efektīvi reaģēt stresa situācijās un kā formulēt un pamatot savu viedokli,” stāsta nometnes grupas līdere Ligita Millere.

  Prasmju dienas nodarbība “Improvizācija”

  Dienas noslēgumā zelta līmeņa dalībnieki no dažādām valstīm bija sagatavojuši kultūru vakara aktivitātes, kur jaunieši varēja iepazīties ar britu, nīderlandiešu, maltiešu, somu un turku kultūru.

  “Nometnes ceturtās dienas rīta pusē jaunieši gatavojās savam pārgājienam no Vecmuižas uz Veczemju klintīm. Pieaicināto ekspertu vadībā tika apgūtas āra dzīvei nepieciešamās prasmes un zināšanas, piemēram, kartes un kompasa izmantošana, līdzi ņemamā ekipējuma izvēle, ugunskura kurināšana, maltīšu plānošana un pirmās palīdzības sniegšana. Pēcpusdienā jauniešu komandas devās uz jūru, mērojot aptuveni 13 kilometrus garu maršrutu caur mežu. Pa ceļam bija izvietoti kontrolpunkti, kuros bija iespēja pārbaudīt iepriekš gūtās zināšanas,” atklāj nometnes grupas līdere Ineta Legzdiņa.

  Devāmies pārgājienā “Vecmuiža – Veczemju klintis – Vecmuiža”

  Vakarā katra komanda gatavoja vakariņas un klausījās zelta līmeņa dalībnieku Award ceļojumu stāstos. Lietainā nakts tika pārlaista teltīs. Nākamajā dienā, atgriežoties viesu namā “Vecmuiža”, dalībniekiem bija iespēja dalīties ar savu pārgājiena pieredzi un analizēt to.

  15. augustā nometnes dalībniekiem bija iespēja piedalīties nodarbībā par pašmotivāciju. Vieslektors Āris Birze caur savu dzīves gājumu un dažādiem praktiskiem uzdevumiem jauniešiem izklāstīja to, kā domas, sajūtas, rīcība un rezultāts ir savstarpēji saistīti, un norādīja uz vides, uzvedības, prasmju, pārliecību un “es” mijiedarbību.

  Nodarbībā par pašmotivāciju, mācījāmies lepoties ar sevi

  “Brīvprātīgā darba dienā visi jaunieši devās uz Tūju un Salacgrīvu, kur veica dažādus labos darbus. Dalībnieki apciemoja veco ļaužu pansionātu, stādīja puķes un krūmus, sakopa jūras piekrasti un apkopa kuģi,” par 16. augusta nometnes aktivitātēm stāsta nometnes grupas līderis Kaspars Bulindžs.

  Mērķu plānošanas nodarbība

  Pēc praktiskās iepazīšanās ar visām četrām Award jomām jauniešiem tika piedāvāta nodarbība par mērķu plānošanu, un uzreiz pēc tās viņi tika aicināti uz individuālām konsultācijām. To laikā Award vadītāji, pieaugušie, kuriem ir attiecīgs sertifikāts, palīdzēja jauniešiem saprast, ko viņi labprāt vēlētos darīt katrā no Award jomām un kādus individuālos mērķus sasniegt.

   

  JAUNIEŠU ATSAUKSMES

  Nadīna, Award bronzas līmeņa dalībniece no Alsungas: “Pēc šīs nometnes atmiņā palika jauniegūtie draugi, interesantās un jautās nodarbības, pozitīvais nometnes personāls un piedzīvojumu ceļojums. Iegūtie draugi – ļoti atvērti un izpalīdzīgi, tādēļ joprojām uzturu ar viņiem kontaktu. Nodarbībās varēja uzzināt daudz jauna, varēja izpausties un izteikt savu viedokli. Nometnes personāls, tāpat kā nometnes draugi, bija atvērti un draudzīgi.

  Vērtīga likās lekcija, ko vadīja Āris Birze. Viņš bija pārliecināts par sevi, stāstīja notikumus no savas dzīves, runāja par tēmu, kas pašam ir sāpīga, bija patiess un ieteica daudz noderīga.”

  Reinis, Award bronzas līmeņa dalībnieks no Alsungas: “Visspilgtāk atmiņā man palicis kāpiens ”Topā”, jo man vajadzēja uzticēties pārējiem, kuri ar striķiem turēja stabu un platformu, uz kuras man bija jāuzrāpjas un jānostājas. Tas tiešām bija pārbaudījums, jo es nevienu tur vēl nepazinu! Atceros momentu no pārgājiena, kad pēc apmaldīšanās beidzot kartē sapratām, kur esam un uz kuru pusi jādodas. Tad komandas biedri uzreiz atslāba un kļuva runīgāki. Vēl man patika vieslektori, kuri mums klāstīja par viņu profesijām. Viņu stāstījumi mani reāli iedvesmoja.”

  Barbara, Award bronzas līmeņa dalībniece no Daugavpils: “Šī nometne bija pirmā, kurā es piedalījos, tādēļ atmiņā palika iepazīšanās diena ar nodarbībām, kuras veicināja nometnes dalībnieku savstarpējo komunicēšanu.

  Pārgājiens man bija izaicinājums. Es cīnījos ar nogurumu, sāpēm mugurā un kājās. Tikai mājās sapratu, ka nākošreiz jāpiedomā pie apģērba un apaviem. Papildu tam – gadījums, kad mūsu komandas biedram mežā iedzēla lapsenes. Bija grūti sniegt pirmo medicīnisko palīdzību, kad cietušais atrodas izmisumā un krīt panikā.

  Visas nometnes aktivitātes man bija vērtīgas. Es esmu/biju tas cilvēks, kurš prot plānot dienai nelielu skaitu aktivitāšu. Nometne deva man pieredzi, jo dienas saturs prasīja ilglaicīgu uzmanību, darbību un aktivitāti. Grūtāk klājās no rītiem! Domāju, ka dienas, nedēļas, mēneša u.t.t. satura plānojums ir ļoti svarīgs manā turpmākajā dzīvē, jo domāju par studijām Latvijas augstskolā.“

  Katrīna, Award sudraba līmeņa dalībniece no Dobeles novada: “Saistībā ar šo nometni atmiņā noteikti paliks aktivitāte ar nosaukumu “TOPS”. Pirms kāpšanas nelielajā tornī, kuru noturēja taisni mani komandas biedri, man bija nelielas bailes tajā kāpt, bet es uzkāpu, sasniedzu torņa galu un pārvarēju savas bailes!

  Šobrīd vērtīgākais, ko esmu ieguvusi no nometnes laikā notikušajām nodarbībām, ir individuālā nodarbība ar vienu no Award vadītājām, ar kuru es runāju par savām interesēm. Viņa man palīdzēja izvēlēties Award zelta līmeņa jomas mērķus.”

  Agnese Keita, Award bronzas līmeņa dalībniece no Gulbenes: “Protams, ka atmiņā palika ekskluzīvais pārgājiens, kas ļāva saprast, kā ir ar visu tikt galā pašiem un cik liela  nozīme ir komandas saliedētībai. Spilgti atceros spēli, kuras laikā pārbaudījām katrs sevi un mūsu komandu. Spēle lika saprast, ka katrs mazais sasniegums vedīs tevi augstāk kalnā! Tāpat atmiņā noteikti paliks iepazītie cilvēki. It īpaši mana māju grupa – viņi bija un ir īpaši!

  Liels ieguvums no dalības šajā nometnē priekš manis noteikti ir iegūtā informācija  no Āra Birzes lekcijas par sevis motivēšanu un novērtēšanu, jo, manuprāt, šīs prasmes noder visur, kā ikdienā, tā mācībās. Āra ieteiktās grāmatas noteikti meklēšu un lasīšu.
  Vēl ieguvums ir prasme strādāt komandā un spēja vienoties dažādos jautājumos. Šīs prasmes man īsti nebija, bet tagad varu teikt, ka tas ir mainījies!”

  Aivis, nometnes dalībnieks no Lielvārdes: “Trīs lietas, kas palikušas no šīs nometnes: pirmkārt, aktivitātes, kurās vajadzēja strādāt komandā. Otrkārt, atceros pārgājienu, kurā es noberzu kājas. Nepadevos un gāju tālāk līdz finišam! Treškārt, veicot brīvprātīgo darbu, ieraudzīju, ka mežā ir tik daudz atkritumu. Nekad nepadomātu, ka to tur var būt tik daudz.

  Uzskatu, ka pagaidām vērtīgākais, ko guvu no dalības nometnē, ir tieši darbs komandā. Tas man parādīja, ka ir cilvēki, kuri var man palīdzēt.”

  Sandis, nometnes dalībnieks no Rēzeknes: “Trīs lietas, kas man paliks atmiņā no šīs nometnes: pirmkārt, tie ir brīži ar jauniegūtajiem draugiem. Otrkārt, vakara dejas un laiks kopā ar ārzemniekiem. Mēs latvieši ārzemniekiem mācījām latviešu tautas dejas kā, piemēram, “Cūkas driķos” un “Ābrama polka”. Kopā ne tikai dejojām, bet arī dziedājām un spēlējām dažādas spēles. Treškārt, spēle “Airis. Bura. Spara rats”. Pateicoties šai spēlei, tika saliedēta mūsu komanda. Spēle atmiņā palika kā ļoti interesanta un aizraujoša.

  Jāatzīst, ka nebiju domājis, ka lekcijas būs tik interesantas! Parasti pēc tādiem pasākumiem cilvēki sūdzas, cik bija garlaicīgi, bet man tās patiešām patika. Visvairāk atmiņā palika Āra Birzes lekcija par pašmotivāciju. Pēc šīm nodarbībām es uz konkrētām situācijām un vispār dzīvi kopumā skatos pavisam citām acīm un daru lietas citādāk nekā biju darījis iepriekš.”

  Ieva, Award bronzas līmeņa dalībniece no Stopiņu novada: “Vienas no spilgtākajām atmiņām saistās ar piedzīvojuma pārgājienu, super labu pieredzi, jautrību, kā arī manām emocijām tā laikā. Man ļoti patika “māju” un “krāsu” grupu nodarbības un kopīgi padarītie darbi. Tie deva man sapratni, kā veidot komandas darbus, prezentācijas, smelties daudz dažādas idejas vienam no otra, analizēt notiekošo, kā arī sadarboties kā komandai un uzklausīt citu padomus.

  Nometnes laikā es ieguvu pašus jautrākos, labākos un brīnišķīgākos draugus! Šajā nometnē bija paši labākie līderi un nometnes vadītāji. Nekad līdz šim neesmu bijusi tik foršā, jautrā nometnē kā šī!”

  Nometne tika īstenota pateicoties Valsts izglītības satura centra, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam līdzekļiem, British Council pārstāvniecības Latvijā piešķirtajam mērķfinansējumam, privātam S.Boddy ziedojumam un dalībnieku līdzdalības maksai.

  Informāciju sagatavoja: Katrīna Sprudzāne, Valsts izglītības satura centra vecākā referente Tālr.: 67350959, e-pasts: katrina.sprudzane@visc.gov.lv.

  Saite uz šo ziņu..
 • Mērķis: AWARD katrā Latvijas pašvaldībā
  Comments Off on Mērķis: AWARD katrā Latvijas pašvaldībā

  Valsts izglītības satura centrs no 2006.gada 6.jūlija dod iespēju iestādēm un organizācijām, kuru mērķauditorijā ietilpst jaunieši vecumā no 14 līdz 24 gadiem, ikdienas darbā izmantot Edinburgas hercoga starptautisko jauniešu pašaudzināšanas programmu Award – neformālās izglītības rīku, kas palīdz jauniešiem sagatavoties patstāvīgai dzīvei un darbam. Pirmajā desmitgadē sasniegtie rezultāti, Award pieejamība Latvijā un arvien jauni apkārtējās pasaules radītie izaicinājumi, ar kuriem saskaras sabiedrība, liecināja par to, ka otrajā gadu desmitā arvien biežāk jāizskan Award vārdam, arvien vairāk pieaugušajiem vajadzētu apzināties šī rīka izmantošanas iespējas un arvien vairāk jauniešiem būtu jābūt iespējai veidot un pildīt pašu interesēm un spējām atbilstošas izaugsmes programmas.

  Pateicoties British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstam 2016.gada izskaņā VISC uzsāka Award attīstības veicināšanas projekta īstenošanu.

  Projekta pirmā posma ietvaros Award attīstības projektu vadītāja Līvija Uskale darbojās trīs jomās: Award atpazīstamības veicināšana jauniešu un potenciālo īstenotāju vidū, informatīvo materiālu izveide un atbalstītāju/sponsoru piesaiste. Laika posmā no 2016.gada novembra līdz 2017.gada maijam:

  Pirmie informatīvie pasākumi par AWARD Rīgā un Vidzemē.

  #AWARDskrien komanda skrējiena dienā

  Otrajā projekta posmā, no 2017.gada jūnija līdz 2018.gada aprīlim, notika virkne klātienes informatīvo pasākumu Latgales, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģionā, turpinātas atbalstītāju/ziedotāju piesaistes aktivitātes, kā arī izveidots video materiāls, kurā tiek stāstīts par to, kas ir Award un kādēļ jauniešiem ir vērts iesaistīties.

  • Šķērsoti vairāk nekā 4500 kilometri, lai iepazīstinātu 200+ jauniešu centru darbiniekus, jaunatnes lietu speciālistus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus un izglītības iestāžu personālu 30 Latvijas pašvaldībās. Līdzās informācijai par Award un to, kas ir jāizdara, lai iestāde vai organizācija varētu saņemt tiesības īstenot Award, Award vadītāji dalījās ar saviem pieredzes stāstiem.

  Ko par šiem pasākumiem saka apmeklētāji?

  • “Paldies par šo pasākumu! Award ir izaicinājums arī man pašai. Ceru, ka palīdzēšu jauniešiem sasniegt viņu mērķus!” (Preiļi)
  • “Interesanti, iespējami. Prieks, ka Award ienāk arī laukos.” (Vārkava)
  • “Paldies par parādīto iespēju, kā palīdzēt jaunietim realizēt savas ieceres.” (Ilūkste)
  • “Prieks par to, ka jauniešiem tiek mācīts izvirzīt un sasniegt savus mērķus.” (Ludza)
  • “Ļoti interesanta un aizraujoša programma. Paldies, ka devāt iespēju uzzināt par to!” (Zilupe

  Award vēstneši dalās ar informāciju un pieredzes stāstiem

  • #AWARDvizītkarte – 12 Latvijā dzīvojošu jauniešu stāsts par to, kas ir Edinburgas hercoga starptautiskā jauniešu pašaudzināšanas programma Award, un to, kādēļ jauniešiem ir vērts tajā iesaistīties.
  • Nokomplektā #AWARDskrien komanda. gada maijā 27.Rīgas maratonā piedalīsies 87 skrējēji no 9 Award vienībām.

  Projekta aktivitātes notikušas British Council pārstāvniecības Latvijā finansētā projekta ietvaros

  Saite uz šo ziņu..
 • #AWARDvizītkarte
  Comments Off on #AWARDvizītkarte

  Vēlies uzzināt, kas ir Award programma? Tevi interesē tas, ko citi jaunieši dara, lai saņemtu Edinburgas hercoga starptautisko bronzas, sudraba vai zelta apbalvojumu? Domā par to, kādēļ ir vērts kļūt par Award dalībnieku, un ko var iegūt pateicoties dalībai Award?

  Tad skaties video, kurā 12 Latvijā dzīvojoši jaunieši sniegs atbildes uz šiem jautājumiem!

  Lai redzētais un dzirdētais iedvesmo izaicināt uz savu mērķu izvirzīšanu un sasniegšanu! Gaidām Award pulkā!

   

  PALDIES awardiešiem – Kitijai Bergholdei, Artūram Borovojam, Kārlim Štameram, Amandai Bizauskai, Gunai Unai Jāzepai, Henrikam Bērmanim, Selīnai Bogdanovai, Beātei Fabjančikai, Renātei Burakai, Anetei Piļkai, Barbarai Bērziņai un Sintijai Zaičenkovai – par to, ka dalījāties ar saviem Award stāstiem!

  PALDIES British Council Latvia par šīs ieceres finansiālu atbalstīšanu!

  PALDIES Young Media Sharks par vizītkartes veidošanu!

  Saite uz šo ziņu..
 • #apbalvošana2017
  #apbalvošana2017
  Comments Off on #apbalvošana2017

  2017 gada 1. decembrī atjaunotās VEF Kultūras pils Kamerzālē jau 11. reizi Latvijā notika Valsts izglītības satura centra organizētā Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award apbalvojumu pasniegšanas ceremonija.

  Šogad Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu saņēma 53 jaunieši no dažādām Latvijas vietām – Rīgas, Aknīstes, Auces, Dobeles, Gulbenes, Kandavas, Lielvārdes, Ogres, Rojas un Valkas novada. Tie ir jaunieši, kuri pilnībā pabeiguši pašu izstrādātās bronzas, sudraba vai zelta individuālās izaugsmes programmas un tādējādi sasnieguši individuālos mērķus. Visi programmā iesaistītie jaunieši veikuši brīvprātīgo darbu, apguvuši vai pilnveidojuši kādu prasmi, veltījuši laiku fizikām aktivitātēm un devušies pašu organizētā vairāku dienu pārgājienā.

  Programmas Award apbalvojumu pasniegšanas ceremonijā svētku uzrunas teica un balvas aktīvajiem un zinātkārajiem jauniešiem pasniedza Neformālās izglītības departamenta direktore, programmas Award nacionālā direktore Agra Bērziņa, Lielbritānijas vēstnieks Latvijā Kīts Šenons, Kokneses fonda valdes priekšsēdētāja Valda Auziņa, Rīgas “Lattelecom” maratona  organizators Aigars Nords, ceļotājs Kārlis Bardelis, kā arī grupa “Ārzemnieki”. Ar video sveicienu apbalvojumu saņēmējus un viņu Award vadītājus sveica 1.decembra gaviļniece, programmas Award Latvija aizbildne dr.Vaira Vīķe-Freiberga.

  A.Nords, kurš šopavasar bija vadījis iesildīšanās treniņu apvienotajai programmas Award un  Lielbritānijas vēstniecības Latvijā skrējēju komandai, savā uzrunā jauniešiem atklāja formulu, ko izmantot, izvirzot jaunus mērķus: “Pareiziniet savu sākotnējo mērķi ar divi, un jūs iegūsiet īsto mērķi, uz kuru tiekties.” K.Bardelis, ar kuru jaunieši satikās piedzīvojumu ceļojumu apmācību nometnē Lielvārdē, atgādināja: “Nekādu atrunu! Seko savam sapnim!”

  Pasākuma apmeklētājus ar saviem priekšnesumiem iepriecināja un pārsteidza iluzionisti Edžus un Ieva, ielu vingrotāju priekšnesumu komanda “Street Warriors” un deju studija “Gemstones”.

  Pasākuma foto apskatāmi šeit: https://www.facebook.com/pg/awardLATVIA/photos/?tab=album&album_id=1727656517296734

  Saite uz šo ziņu..
 • A-B-A: “Grūtā dzīve”
  Comments Off on A-B-A: “Grūtā dzīve”

  Apvienotā Auces-Bikstu-Annenieku “Award” sudraba līmeņa komanda – Henriks Bērmanis, Sintija Studente, Iluta Marija Vidiņa, Krista Ivanovska un Toms Eglītis – devās ceļā 11. jūlijā ar mērķi apskatīt un iemūžināt ceļojuma maršrutā sastapto ezeru skaistumu .Ceļojums ilga trīs dienas, kuru laikā mēs izpētījām Ružas ezeru, Vipēdes ezeru un Sesavas ezeru.

  Pirmā diena sākās ar komandas dziļāku iepazīšanu, par kuru Iluta saka: “Lai arī šie cilvēki jau nometnēs tika iepazīti, tomēr ceļojuma laikā atklājās daudz kas jauns.” Drīz pēc tam sekoja Ružas ezers. Tas mūs pārsteidza ar savu vēsturisko apkārtni, uzbūvēto laipiņu, kā arī, neskatoties uz tā nelielo izmēru salīdzinājumā ar citiem ezeriem, tā lielo ūdensputnu daudzveidību. Dienas beigas vainagojās ar iespēju izpētīt Kristas mīļāko ūdenstilpni – Vipēdes ezeru. Krista stāsta: “Manuprāt, visskaistākais bija Vipēdes ezers. Vipēdis ir garens, tīrs un skaists un tā apkārtne ir sakopta. Ezeru iecienījuši makšķernieki, par ko liecināja laivas, kuras bija apkārt ezeram.” Vipēdes ezers bija arī pirmās dienas galapunkts un nakšņošanas vieta. Ezera izpētes laikā veiksmīgi tika atrasta dzīva gliemene, kura tika atlaista atpakaļ, taču bija spilgts piemērs tam, ka Vipēdes ezers ir pilns ar dzīvību.

  Pēc jauki gulētas nakts sekoja otrā diena, kuras maršrutā ietilpa mūsu trešais apskatītais un izpētītais Sesavas ezers. Šis ezers bija īpašs ar tā sakopto vidi un labi konstruēto laipu un atpūtas vietu netālu no ezera. Sesavas, tāpat kā Vipēdes ezers, ir iegarens, taču Ziemeļu virzienā un arī pilns ar dzīvību, par ko liecināja uznirstošo zivju muguras. Apskatījuši ezeru devāmies tālāk, un otro dienu noslēdzām Bēnē.

  Trešā diena – 13.jūlijs – pēc daudzu dalībnieku viedokļiem bija visgrūtākā,  jo “laikapstākļi parūpējās par to, ka labās domas ātri vien mainās”, taču pat tas mūs neapstādināja un mēs ar liekām mantām, sāpošām kājām, trijām tulznām uz pēdām, labu kompāniju un pozitīvām emocijām, ar lielu gribasspēku un smaidu sejā pieveicām ekspedīciju, un par to mēs sakām paldies skolotājām, Lindai Vežukai , Lailai Dambei un Renātei Jāzepai.

  Saite uz šo ziņu..
 • Kopējais labais darbs
  Kopējais labais darbs
  Comments Off on Kopējais labais darbs

  2017. gada 9. septembrī jau devīto gadu pēc kārtas notika Valsts izglītības satura centra organizētā Award rudens talka Likteņdārzā, uz kuru bija aicināti Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award dalībnieki un viņu ģimenes, Award vadītāji un ikviens programmas Award labvēlis. Šogad talkā, spītējot rudenim raksturīgajiem laika apstākļiem, piedalījās 94 dalībnieki no 10 Award vienībām. 

  Award rudens talka ir reize, kad individuālo programmu pildītāji – jaunieši vecumā no 14 līdz 24 gadiem – var satikties, savstarpēji iepazīties, apjaust programmas Award vērienu un kopā veikt kādu labo darbu, tādēļ, lai palīdzētu šī gada talkas dalībniekiem no 8 dažādām pašvaldībām uzsākt sarunu, Lielvārdes pamatskolas Award vienība bija sagatavojusi iepazīšanās spēles. Komunicēšana neizmantojot valodu, lietusmēteļu cilāšana un mazie rakstu darbi, kā arī īpašie talkas vingrinājumi uzmundrināja un lika noticēt programmas Award nacionālās koordinatores teiktajam par to, ka šī ir brīnišķīga diena, kad kopā būt un rosīties un ka ikviens smaids palīdzēs izvilināt sauli.

  Šī talka bija īpaša,  jo notika reizē ar Kokneses fonda organizēto Ābolu balli. Tūlīt pēc svinīgās Ābolu balles atklāšanas talkas dalībnieki tika sadalīti vairākās darba grupās – 30 personu grupa gatavoja ābolus ievārījuma vārīšanai un karamelizēšanai un spieda ābolu sulu, bet pārējie palīdzēja sakopt nesenās vētras nedarbus.

  Pasākuma ietvaros ar jauniešiem un Award vadītājiem tikās Lielbritānijas vēstniecības aizsardzības atašejs Latvijā Marks Sapsfords un Lielbritānijas vēstnieka Latvijā vietniece Sāra Hārpere.

  Pēc kopīga piknika talkas dalībnieki no Dobeles novada un Rēzeknes devās ziedot līdzi atvestos laukakmeņus un zemi, ko izmantos Likteņdārza Lielā kalna veidošanai. Talkas programmas noslēgumā – Award vienību ekskursija pa Likteņdārzu Award vadītāju vadībā.

  Paldies ikvienam talkas dalībniekam no Aizupes pamatskolas, Annenieku pamatskolas, Bikstu pamatskolas, Jaunjelgavas vidusskolas, Lielvārdes pamatskolas, Mežinieku pamatskolas, Rēzeknes 5. vidusskolas, Rojupes bērnu un jauniešu iniciatīvu centra, Taurupes pamatskolas, Valkas novada Bērnu un jauniešu centra par aktīvu iesaistīšanos uzticēto darbu veikšanā!

  Paldies Lielvārdes pamatskolas Award vienībai un Award vadītājai Ingai Blumfeldei par iepazīšanās spēļu organizēšanu un vadīšanu!

  Paldies brīvprātīgajiem – Kasparam Bulindžam un Kristapam Smiltniekam – par darbu koordinēšanu!

  Patiesi ceram satikt ikvienu no jums Likteņdārzā arī 2018. gada otrajā septembra sestdienā!

  Saite uz šo ziņu..
 • SloAdventure2017
  SloAdventure2017
  Comments Off on SloAdventure2017

  Raksta autore: Guna Una Jāzepa, programmas Award zelta līmeņa dalībniece

  No 31. jūlija līdz 11. augustam Slovēnijas pašos dienvidos, nelielā ciematā Fara, notika starptautisks The Duke of Edinburg’s International Award Erasmus+ finansēts projekts „SloAdventure2017”, kuras laikā jaunieši no Lietuvas, Somijas, Nīderlandes, Čehijas, Slovēnijas un Latvijas veica savus zelta līmeņa piedzīvojuma ceļojumus.

  No Latvijas mēs bijām pieci jaunieši no dažādām Latvijas Award vienībām – Aleks Krontāls no Annenieku pamatskolas Award vienības, Amanda Bizauska no Mežinieku pamatskolas, Alise Bašķe no Valkas Bērnu un jauniešu centra „Mice” , Jack Sa Nogueira no Rīgas Starptautiskās skolas un es, Guna Una Jāzepa,  no Bikstu pamatskolas Award vienības. Līdzi mums devās Award vadītāja no Balvu Valsts ģimnāzijas Valentīna Pužule un Award zelta apbalvojuma saņēmējs Ilmārs Pužulis, kuri piedzīvojuma ceļojuma laikā bija arī mūsu uzraugi. Paldies viņiem par zināšanām, rūpēm un atbalstu visa ceļojuma laikā!

  Pirmajās nometnes dienās notika dažādas iepazīšanās un saliedēšanās aktivitātes, tostarp mēs devāmies nelielā pārgājienā pa apkārtējo teritoriju. Šī pārgājiena laikā dalībnieki iepazinās ar reljefu un dabu, pa kuru veiks savas ekspedīcijas.

  Turpmākajās dienās tika veidotas starpvalstu komandas, kādās jaunieši dosies savā piedzīvojumu ceļojumā. Savstarpēji tika izvērtētas katras komandas stiprās un vājās puses, veiktas dažādas komandas saliedēšanas aktivitātes, gatavota četru dienu ēdienkarte un maršruts un sagatavots ekipējums. Galvenā sazināšanās valoda nometnē bija angļu valoda, bet noderēja arī vācu valodas prasmes, jo, piemēram, es tiku iedalīta grupā, kurā spēj sazināties arī vācu valodā, jo komandas uzraugs bija Award vadītājs, kurš labāk pārvalda vācu valodu.

  Beidzot klāt bija arī pats piedzīvojuma ceļojums. No rīta visi cēlās jau nedaudz pēc pulksten četriem , lai jau pēc pieciem varētu doties ceļā. Tika solītas karstas dienas, līdz pat + 35 grādiem, tāpēc grupām bija mērķis katru dienu sākt iet pēc iespējas agrāk, lai izvairītos no dienas svelmes. Zelta piedzīvojuma ceļojumā tika pavadītas četras dienas un trīs naktis, kopā noejot apmēram 90 km.

  Kalnainais reljefs daudziem radīja grūtības, īpaši tādu valstu pārstāvjiem kā latviešiem, lietuviešiem un nīderlandiešiem, jo šajās valstīs kalnu nav, ir tikai tādi nelieli pakalniņi. Jo augstāka virsotne bija jāsasniedz, jo lielāks gandarījums bija par nonākšanu tās galā. Katras virsotnes galapunktā bija kastīte ar žurnālu, kurā varēja ierakstīt, ka arī tu esi nonācis šajā virsotnē.

  Visas dienas bija saulains un ļoti karsts laiks,  otrajā naktī piedzīvojām arī negaisu ar lietu, bet, guļot teltīs, tas īsti netraucēja. Mums latviešiem pārsteigums bija lāči. Par tiem bijām brīdināti un apmācīti, kā rīkoties, ja tos redz. Kad reāli mežā ieraudzījām lāča pēdas, sapratām, ka jābūt modriem. Katru vakaru pārtikas krājumi tika ielikti maisos un iekārti kokā, lai lāči nenāktu ēdiena meklējumos pie mums teltīs.

  Protams, skaistie dabas skati, atšķirīgā daba, kalnainais reljefs radīja īpašas sajūtas, īpaši tajos brīžos, kad tu sēdi kāda kalna virsotnē un skaties apkārt plašumos no augšas, un saproti, cik tu cilvēks esi niecīgs uz tā visa fona. Un tad ir gandarījums par paveikto, ka tu spēj pārvarēt karstumu, fiziskās grūtības, kāpjot kalnā ar smagu mugursomu, un sasniegt mērķus kopā ar jaukiem un līdzīgi domājošiem cilvēkiem.

  Pēc piedzīvojuma ceļojuma bija prieks par paveikto un prieks atkal ieraudzīt  citus „senneredzētus” draugus no nometnes. Nākamajā dienā bija laiks ekspedīcijas izvērtēšanai. Katra grupa veidoja prezentācijas, kuras parādīt pārējiem nometnes biedriem un vadītājiem. Katras grupas pieeja bija citāda. Bija gan teatrāli uzvedumi, gan dziesmas, gan bilžu prezentācijas, gan ilustrēti grupas piedzīvojumi.

  Vēl kopā iepazīta citu tautu kultūra, ēdieni, kurus arī pēdējā vakarā nometnes vietā katras valsts komanda pagatavoja un cienāja pārējos. Bet pēdējā dienā devāmies uz Slovēnijas galvaspilsētu Ļubļanu, kur nometnes vadītājs Jaka mums parādīja pilsētas skaistākās vietas un iepazīstināja ar to vēsturi. Vēl pēdējās atvadas, un brīnisķīgais piedzīvojums varēja beigties.

  Šīs nometnes laikā tika iegūta jauna pieredze, jaunas zināšanas un prasmes,  spilgtas emocijas un draugi, kas nekad netiks aizmirsti. Šīs vasaras brīnišķīgais piedzīvojums ir beidzies, bet ar jauniegūtajiem draugiem jau plānojam citus ceļojumus nākotnē.

  Aleka domas par nometni ir šādas: „Man nometne ļoti patika, īpaši tas, cik ātri visi iepazinās un sadraudzējās. Ļoti ātri ieguvu draugus.  Īpašais ir tas, ka es biju viens no jaunākajiem, bet tāpat atradu cilvēkus ar līdzīgām interesēm un izbaudīju sarunas un piedzīvojumus kopā. Bijām ļoti saliedēta komanda. Šie cilvēki man vienmēr paliks atmiņā ar to, ko katrs no viņiem man ir devis. Nevaru nepieminēt smieklīgo atgadījumu naktī. Bija ap diviem naktī, kad pamodos un dzirdēju koku krakšķēšanu un smagus soļus. Nodomāju – tas ir lācis. Tad pēkšņi Award vadītāja un uzraugs Valentīna iesaucās: “Alek, beidz staigāt apkārt un ej gulēt!”, tad arī sāku skaļi smieties, pamodinot teltsbiedru.”

  Amandas domas: „ Viennozīmīgi varu teikt, ka tā bija man ļoti nebijusi, interesanta un piedzīvojumiem bagāta pieredze. Divās nedēļās paspēju iepazīt dažādu valstu cilvēkus, viņu tautas kultūru, un sapratu to, ka šādos projektos satiekas paši labākie, atraktīvākie un neatlaidīgākie jaunieši. No nometnes man visspilgtāk atmiņā ir palikuši vakari pie ugunskura un nakts pastaigas gar upi, jo tieši tur mēs ik vakaru dziedājām, dejojām, stāstījām jokus jeb veidojām tās atmiņas, ko atcerēsimies vēl ilgi.

  Atmiņā visvairāk ir palikuši kalni, kuros nācās kāpt augšā un nedaudz arī lejā. Bija vajadzīga liela fiziskā izturība. Man ļoti paveicās ar komandas biedriem. Katra diena bija smieklu, joku un dziesmu pilna. Spējām pasmieties par mūsu veiksmēm un neveiksmēm. Neskatoties uz to, ka mēs katrs nācām no citas valsts un varējām runāt tikai angļu valodā, mēs iepazinām cits citu, un varu teikt, ka kļuvām par izcilu un saliedētu komandu.

  Šī bija lieliska pieredze, jo pirmo reizi biju starptautiskā nometnē, uzlaboju svešvalodas prasmes, iepazinu citu tautu kultūru, iemīlēju brīnišķīgo dabu, izgāju zelta piedzīvojuma ceļojumu mums latviešiem neraksturīgā vidē(pakalni), bet pats galvenais ir tas, ka ieguvu jaunus draugus no citām valstīm, ar kuriem arī šobrīd uzturu kontaktus un priecājos par iegūto pieredzi un emocijām.”

  Alises domas: „Kas man visvairāk patika Slovēnijā? Tā noteikti ir ekspedīcija, tā bija pati labākā daļa. Četras dienas kalnos, kas pašiem slovēņiem skaitās pakalniņi, četras dienas ar tikko iepazītiem jauniešiem, ejot cauri dažādām situācijām, gan nopietnām gan ne tik nopietnām. No ekspedīcijas noteikti vēl paliks atmiņā redzētie meža zvēri – meža cūkas, vāveres un stirnas. Dienas pirms un pēc ekspedīcijas arī tika ļoti jauki pavadītas, iepazīstot jauniešus no citām zemēm. Tagad ar prieku varu teikt, ka man ir draugi Slovēnijā, Čehijā, Lietuvā, Nīderlandē un Somijā. Tik tiešām – šie vakari pie ugunskura vai sēžot iekšā un runājot par visu un tai pat laikā par neko paliks prātā vēl ilgi .”

  Saite uz šo ziņu..
 • 9. Award rudens talka Likteņdārzā
  9. Award rudens talka Likteņdārzā
  Comments Off on 9. Award rudens talka Likteņdārzā

  Rudens talku sezonā Valsts izglītības satura centrs aicina visus Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award dalībniekus un viņu ģimenes, Award vadītājus un citus labvēļus atlicināt laiku, lai 9. septembrī piedalītos par tradīciju kļuvušajā Award talkā Likteņdārzā. Čakli strādāsim, kopā atvilksim elpu un izmantosim iespēju kopā iepazīties ar Likteņdārzu un tā stāstu.

  Pasākuma programma tiks izziņota septembra pirmajās dienās.

  Saite uz šo ziņu..
 • Recepte: kā kopā mācīties
  Recepte: kā kopā mācīties
  Comments Off on Recepte: kā kopā mācīties

  Raksta autore: Linda Vežuka, Auces vidusskolas Award vienības vadītāja

  Auces un Dobeles novadu Award vienības cieši sadarbojas jau otro gadu. Rīkojam jauniešu tikšanās reizes un iepazīstam cits citu. Katrā tikšanās reizē vadāmies pēc vienota principa –  ir pasākuma dalībnieku saliedēšanas spēles, kurām seko aktivitātēs, kas saistītas ar programmas Award jomām, respektīvi, mūsu pasākumos ir fiziskās aktivitātes, jaunu prasmju apguve, labo darbu veikšana un gatavošanās piedzīvojumu ceļojumam. Tā veidojas jaunas draudzības, pieredzes apmaiņas, labas idejas un nostiprinās pārliecība, ka tas, ko mēs – Award vadītāji – darām, ir jauniešiem interesanti un noderīgi. Tas ir svarīgi arī tādēļ, ka bieži attiecīgā līmeņa (bronzas, sudraba vai zelta) piedzīvojumu ceļojuma grupas izveidei no vienas Award vienības ir nepietiekošs dalībnieku skaits, tādēļ šādi pasākumi lieliski noder tam, lai jaunieši sāktu kooperēties.

  Gatavojoties ikvasaras piedzīvojumu ceļojumam, šogad apmācības 28.-29.aprīlī uzsākām Auces vidusskolā ar projektu “Satikšanās Aucē”, kuram pati personīgi rakstīju projekta pieteikumu pašvaldības izsludinātajam konkursam. Finansējumu projektam piešķīra gan Auces novada pašvaldība, gan dažādi uzņēmēji.

  Pirmo dienu sākām ar iepazīšanos un labo darbu, kurš tika apvienots ar jauno prasmi. Iesniedzot pašvaldībai projektu šim pasākumam, kā pievienoto vērtību norādījām “Zaļās klases” izveidi pie Auces vidusskolas. Tās izveidei bija nepieciešamas koka paletes, kuras laipni uzdāvināja SIA “EK AUCE” un krāsas, kuras bijām kā dāvinājumu saņēmuši no sadraudzības skolas Norvēģijā. Atlika izdomāt un saplānot darbus. Līdz tikšanās reizei tapa skices par mēbeļu izskatu un ar skolas skolēnu palīdzību paletes tika nokrāsotas. Zēnu mājturības skolotājs atbildīgos darbus un skrūvmašīnas uzticēja Henrikam (sudraba līmeņa programmas dalībniekam no Auces vidusskolas) un mēs bijām gatavi darbam. Visiem projekta dalībniekiem bija iespēja pirmo reizi mūžā iemēģināt roku darbā ar skrūvmašīnu. Šo iespēju izmantoja gandrīz visi!

  Iestājoties krēslai, jauniešus salozējām komandās un sākās komandu saliedēšanas akcija “Foto orientēšanās – ekspedīcija” pa Auci. Šo aktivitāti organizēja Tāla un Iluta (sudraba līmeņa programmas dalībnieces no Auces vidusskolas). Jāsaka, ka šī aktivitāte ieguva vislielāko atzinību!

  Tad jau klāt arī nakts un vēl dažas sporta aktivitātes, spēles, sarunas… Un nakts miers mācību klasēs uz līdzi paņemtiem matracīšiem un guļammaisiem.

  Rīts vienmēr atnāk ar rīta vingrošanu. Par to rūpējās Anna (bronzas līmeņa dalībniece) un Baiba (sudraba līmeņa dalībniece). Jāizkustās bija, jo sekoja atbildīga nodarbība – pirmās palīdzības apmācības.  Šoreiz mums prasmes apgūt palīdzēja Ātrās neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta medmāsa I.Jakuboviča. Te bija daudz noderīga un interesanta. Pat skolotāji, kuriem jau šķiet, ka it kā visu jau zina, atkārtoja  un nostiprināja vērtīgās zināšanas.

  Pēcpusdienā vēl nodarbības par ceļojuma kultūru, mugursomu kārtošanu un pirmās iestrādes piedzīvojumu ceļojumu komandu komplektēšanā, kā arī mērķu un maršrutu plānošanā.

  Renāte Jāzepa, Bikstu pamatskolas Award vienības vadītāja: “Ļoti vērtīga bija pirmās palīdzības nodarbība, kuru vadīja Ātrās neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta medmāsa. Tika sniegta ļoti konkrēta, īsa, jauniešiem saprotamā formā informācija, kā rīkoties dažādās situācijās, īpaši akcentējot tos gadījumus, kuri var notikt ekspedīcijas laikā brīvā dabā. Jaunieši praktiski izmēģināja pirmās palīdzības iemaņas, demonstrējot, kā rīkotos konkrētās situācijās.

  Runājot par tādiem jautājumiem kā nepieciešamais ekipējums, kā to izmantot, par meistarību, darbojoties nometnē, tehniskās ceļošanas prasmes, tika akcentēta iepriekšējā piedzīvojumu ceļojumu pieredze, tā jauniešiem liekot saprast, kas patiešām ir svarīgs, gatavojoties piedzīvojumu ceļojumam. Mācoties no savām kļūdām un ieklausoties citu iepriekšējo grupu pieredzē, var veiksmīgāk sagatavoties nākamajam ceļojumam,  jo, kamēr cilvēks īsti nav nonācis kādā problemātiskā situācijā, viņš īsti neapzinās tās svarīgumu.”

  ***

  Piedzīvojumu ceļojumu apmācību otro daļu “uz sevi ņēma” Ineta, Award vadītāja Mežinieku pamatskolā. Lai iegūtu finansējumu 28.jūnija nodarbībām Tērvetē, viņa uzrakstīja projektu un iesniedza tto Dobeles novada izglītības pārvaldei.

  Tērvetes dabas parkā jaunieši satiekoties atkal izspēlēja dažādas sevis un citu iepazīšanas spēles. Tad sekoja navigācijas prasmju apgūšana un  draudzīga orientēšanās Tērvetes “Mammadaba dēkā”, izvēloties vidējo vai garo trasi.  Diena bija kā radīta skriešanai pa mežu un kontrolpunktu meklēšanai.

  Pēc pašgatavotām pusdienām uz dzīvas uguns, sākās maršrutu plānošana. Noskaidrojās, ka sudrabs šogad būs viena, jaukta, grupa. Ar šādu priekšlikumu pie vadītājām vērsās paši jaunieši, jo Krista no Bikstiem jau pagājušajā gadā esot aizrunājusi vietu pie Auceniekiem…

  Maršruta plānošana un laiku rēķināšana prasīja vairāk laika kā domāts un tika nolemts, ka jāturpina Aucē, skolā.

  Renāte: “Otrajā apmācību posmā jaunieši jau konkrēti veidoja komandas, mācījās sastādīt maršrutu, apguva novērošanas un reģistrēšanas prasmes. Daudz laika tika pavadīts, pētot kartes, skaitot kilometrus, meklējot atbilstošākās nakšņošanas vietas.

  Lai saliedētos, kopīgi tika izieta orientēšanās trasīte, kuru bija sagatavojis profesionāls orientierists. Viņa sastādītā  karte ar topogrāfiskajiem apzīmējumiem ļāva praktiski pārbaudīt teorētiskās zināšanas par navigācijas jautājumiem. Šeit svarīgs bija ne tikai kāju ātrums un fiziskā izturība, kura piedzīvojuma ceļojumā arī nav mazsvarīga, bet arī prasme saprast informāciju kartē, prasme, kā veiksmīgāk un saprātīgāk nonākt attiecīgajos kontrolpunktos, arī zināšanas par dabas jautājumiem.

  Pēc  orientēšanās mežā jaunieši pa grupām gatavoja maltītes. Īpaši bronzas grupas dalībniekiem bija svarīgi saprast, ar ko gatavošana dabā atšķiras no gatavošanas mājās virtuvē. Iepriekšējo grupu pieredze,  idejas palīdzēja pareizi iekurt ugunskuru, taupīt resursus, enerģiju, tā ātrāk pagatavojot maltīti.

  Noslēgumā jauniešiem bija iespēja iziet Tērvetes dabas parka gaisa trasi, kurā varēja nostiprināt savu fizisko izturību, gribasspēku, lai izietu trasi līdz galam, pārvarēt bailes un grūtības dažādu šķēršļu priekšā. Tas ir kā rūdījums  pārvarēt grūtības un šķēršļus, kuri var gadīties piedzīvojuma ceļojuma laikā.”

  Turpinājums bija ne mazāk aizraujošs – gaisa takas… Brīžiem skats bija kā Avatara filmā – pilni koki ar jauniešiem un sakliegšanās…

  Diena beidzās ap 17.00 un ceļš mājup jau pilns pārdomu un rūpju.

  Kā jau minēju – ekspedīcijas plānošana turpinājās vēl nākamajās dienās skolā. Tad vēl izmēģinājuma ceļojumi un tikai tad, jaunieši bija pilnībā gatavi savam šīs vasaras izaicinājumam.

  Receptes pirmsākumi

  Ineta Legzdiņa, Mežinieku pamatskolas Award vienības vadītāja: “2010. gada rudenī Mežinieku pamatskolā notika pirmais AWARD pasākums, uz kuru, interesantus piedzīvojumus meklējot un neko nezinot par AWARD programmu, kopā ar savām skolotājām Renāti, Mariku un Aļonu ieradās jauniešu grupas no Dobeles rajona Bikstu un Lejasstrazdu pamatskolām un Jelgavas rajona Aizupes pamatskolas. Visas skolotājas, kuras piedalījās pasākumā, vēlāk kļuva par Award vadītājām. 2010.gada pasākums uzskatāms par Dobeles novada awardiešu sadarbības sākumu. Tolaik ieviesās arī paredzamā kopīgo pasākumu kārtība – darīt kaut ko no katras Award jomas.

  Pirmie divi kopīgie pasākumi Mežinieku pamatskolā pazīstami ar nosaukumu “Nāc AWARD pulkā!” un notika ar pašu jauniešu dalības maksu ēšanas nodrošināšanai. Kad jaunizveidotā Dobeles novada pašvaldība 2014. gadā pieņēma nolikumu „Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību jauniešu un jaunatnes biedrību projektu programmā” (izsludina divas reizes gadā – pavasarī un rudenī), tapa pirmais projekta pieteikums “AWARD mūs vieno” Mežinieku pamatskolā. Guvām cerēto finansiālo atbalstu, un turpmāk projektus rakstījām visas Dobeles novada Award vadītājas pēc kārtas: Renāte Jāzepa (Award vadītāja Bikstu pamatskolā) – “Award prieks Bikstos” un “Dalies mīlestībā”, Ineta – “Award piedzīvojumu ceļā”, vēlāk pievienojās Annenieku jaunieši un Laila Dambe (Award vadītāja Annenieku pamatskolā) ar “Visi kopā ar AWARD”.

  Pirmās vasaras ekspedīcijas apmācības dažādu Award vienību dalībniekiem arī notika Mežiniekos – Award dienas nometnes ietvaros 2014. gadā, kad uz ceļojuma sadaļu pieaicinājām biksteniekus, jo bija labi vietējie resursi – medmāsa, orientēšanās speciālists. Iesākto turpinājām arī divās nākamajās vasarās.

  2016.gadā sākās starpnovadu Award vienību sadarbība, kad jaunieši no Auces un trim Dobeles novada Award vienībām  kopīgi apguva piedzīvojumu ceļojumu plānošanai un īstenošanai nepieciešamās prasmes.

  Kā tradīcija iedibināti “Award vasaras ekspedīciju stāsti” rudens pasākumos – ekspedīciju grupas atrāda savas prezentācijas un stāsta par piedzīvoto, izdara secinājumus un dalās pieredzē. Arī ekspedīciju uzraugi un novērtētāji piedalās šajās sarunās, analizējot vasarā redzēto.

  Šogad ekspedīcijām sākām gatavoties jau laicīgi, turklāt apmācības organizējām vairākos piegājienos. “Stafeti” pārņēma Linda Vežuka, kura rūpējās par 28.-29.aprīļa posmu, par 28.jūnija posmu gādāju es, bet rudens pasākumam projektu gatavojas rakstīt Laura Janševska (Award vadītāja Mežinieku pamatskolā). 2018.gadā par projektu un jaunām idejām ekspedīcijas prasmju apmācībām domāšot Renāte.”

  Award vadītāju kopfoto. No kreisās: Linda, Renāte, Laura, Ineta un Laila

  Saite uz šo ziņu..
 • Pirmā pieredze
  Pirmā pieredze
  Comments Off on Pirmā pieredze

  Rīgas Ostvalda vidusskolas programmas Award zelta līmeņa dalībniece Diāna Bondareva: “Uzsākot pedagoģes gaitas, vēlējos pamēģināt darbu vasaras nometnē, un šovasar mans sapnis piepildījās! Sava zelta projekta ietvaros 1.-8.jūlijā deju treneres lomā piedalījos vasaras sporta nometnē “Esperansa”. Mana projekta mērķis – iepazīstināt nometnes dalībniekus ar sociālo deju. Engurē pasniedzu nosacīti jauno virzienu sociālajās dejās – Zouk (Zuks).

  Zouk ir skaists, mūsdienīgs brazīliešu dejas stils, kas cēlies no Lambadas un radies 1990. gados Dienvidamerikā. Tā ir lēna un jutekliska deja, ar daudziem soļiem un pagriezieniem, kura spēj uzlabot stāju, nostiprināt muskuļus, attīstīt ķermeņa plastiskumu un elastību. Zouk deja ir īpaša ar to, ka to var dejot ar partneri pie jebkuras mūzikas un tā dod pārsteidzošu brīvību mūzikas un kustību interpretācijai, salīdzinot ar citām pāru dejām.

  Novadīju 5 nodarbības. Sākām ar teoriju, ritma izprašanu, bāzes soļiem un beidzām ar Zouk nodarbībām pāros, kuru laikā mēs mēģinājām salikt kopā visus iemācītos soļus un figūras. Nodarbības sastāvēja no vairākiem posmiem: iesildīšanās, strečings, bāzes soļi, iepriekšējā materiāla atkārtošana, jauna materiāla apgūšana un minitrenings. Nodarbības ilga 1,5-2 stundas.

  Gatavojos un plānoju deju nodarbību programmu pat naktī, sapnī redzot kādā veidā iedot jauno materiālu, kā labāk paskaidrot jaunus soļus, kad dot iespēju bērniem padejot pāros u.t.t. Gatavojoties nodarbībām, neapšaubāmi man palīdzēja iepriekš iegūtās zināšanas un prasmes no treniņiem ar saviem treneriem, deju pieredze kā tāda, video no Youtube un, protams, kolēģu uzslava un atbalsts.

  Nometnes sākumā mēģināju strādāt ar pilnīgi visiem nometnes dalībniekiem, bet drīz nonācu pie secinājuma, ka labāk būtu strādāt tikai ar vecāko skolēnu grupu. Mans pieņēmums attaisnojās un ļāva sasniegt labus rezultātus. Paši vecākās grupas skolēni bija ļoti ieinteresēti un motivēti piedalīties deju apmācībās.

  Man tas bija personīgais izaicinājums, jo, pirmkārt, tā bija vispār mana pirmā pieredze nometnē, otrkārt, pirmā pieredze deju pasniegšanā, neskatoties uz to, manuprāt, man izdevās sasniegt savus mērķus un gūt no procesa un sasniegtā rezultāta gandarījumu!

  Nometnes dalībnieku atsauksmes:

  Toms (9. klase): ”Es labprāt pamēģināju kaut-ko jauno, jaunas dejas, jo agrāk nekad vispār nedejoju.”

  Ļevs (7. klase): “Man patika dejot ar meitenēm. Zouk deju nodarbību pieredze palīdzēja man justies drošāk gan vakara diskotēkās, gan uzstājoties nometnes noslēguma gala koncertā.”

  Anna (8. klase): “Bija ļoti interesanti iepazīties ar tādu deju kā Zouk, bija ļoti izzinoši iepazīt radoši sevi un reizē arī jautri! Paldies deju skolotājai Diānai!”

  Marija (9. klase): “Man patīk dejot, tādā veidā es varu gūt pozitīvu noskaņu. Zouk nodarbībās ar skolotāju Diānu attīstījās plastiskums, muzikalitāte un ritma izjūta.”

  Saite uz šo ziņu..
 • Skrējiens ar mērķi
  Skrējiens ar mērķi
  Comments Off on Skrējiens ar mērķi

  14. maijā Rīgas Lattelecom maratona ietvaros notika Valsts izglītības satura centra organizētais pasākums “Skrien ar mērķi!”. Saulainajā svētdienā Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award vārdu Rīgas ielās nesa Award skrējēju komanda, kuru šogad veidoja 33 dalībnieki – programmas Award dalībnieki un Award vadītāji no Auces, Gulbenes, Jaunjelgavas un Dobeles novada.

  Gandrīz katrs piektais programmas Award dalībnieks savu fiziskās sagatavotības jomas individuālo mērķi saista ar kādu no skriešanas disciplīnām. Dažiem jauniešiem ir svarīgi sasniegt personisko rekordu sprintā, bet citi pievēršas garo distanču skriešanai. Raugoties uz šo situāciju, tika pieņemts lēmums pirmo reizi programmas Award Latvija pastāvēšanas vēsturē izveidot vienotu Award skrējēju komandu, kas pulcinātu gan tos, kas maratona dienā tieksies sasniegt savu individuālo mērķi, gan skrējējus – atbalstītājus. Programmas Award fiziskās sagatavotības jomu simbolizē dzeltenā krāsa, tādēļ arī komandas krekliņi izvēlēti atbilstošā tonī.

  Pirms maratona starta visi komandas dalībnieki – gan 6 km, gan 10 km distances skrējēji – pulcējās viesnīcā “Radi un Draugi”, kur kopā pildīja iesildīšanās aktivitātes. Tūlīt pēc tam septiņi drosmīgie 10 km skrējēji tika pavadīti līdz starta vietai. Atgriežoties no 10 kilometru skrējiena, sajūsminātie dalībnieki jau izteica savus plānus nākamajā gadā piedalīties Rīgas maratona 21 km distancē.

  Arī visi 6 km skrējēji veiksmīgi pievarēja izvēlēto distanci. Pirmā finišēja Krista Siliņa, Edinburgas hercoga starptautiskā zelta apbalvojuma ieguvēja no Jaunjelgavas vidusskolas Award vienības. Krista atklāja, ka karstumā skriet bija grūti, bet palīdzēja uzmundrinātāji un muzicētāji skriešanas trases punktos.

  Skrējēju vidū bija 3 tādi programmas Award dalībnieki – 1 zelta līmeņa dalībniece no Mežinieku pamatskolas, 1 bronza līmeņa dalībniece no Auces vidusskolas un 1 bronza līmeņa dalībniece no Lejasciema jauniešu centra “Pulss”, kuri sasniedza vai daļēji izpildīja savu fiziskās sagatavotības mērķi. Apsveicam viņus, kā arī pārējos programmas Award dalībniekus, Award vadītājus un programmas Award nacionālo koordinatori Katrīnu Sprudzāni, kuri noskrēja kādu no maratona distancēm!

  Paldies pasākuma atbalstītājiem: SIA Anglijas Daugavas Vanagu fonda viesnīcai “Radi un draugi”, reklāmas un digitālās drukas uzņēmumam “Digitālā Pele” par saulainajiem skrējēju krekliņiem, kā arī BritCham Charity Fund par finansiālo atbalstu un Lielbritānijas vēstniecībai Rīgā par iespēju piedalīties maratona iesildīšanas pasākumā š.g. 7.aprīlī.

  Saite uz šo ziņu..
 • Gatavi piedzīvojumiem dabā
  Comments Off on Gatavi piedzīvojumiem dabā

  2017.gada aprīļa izskaņā Lielvārdes pamatskolā noritēja Valsts izglītības satura centra organizētā Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award piedzīvojumu ceļojumu apmācību nometne. Četru dienu laikā programmas Award dalībniekiem no dažādām Latvijas vietām – Aizkraukles, Dobeles novada, Lejasciema, Lielvārdes, Rīgas, Skrīveriem un Taurupes – bija iespēja apgūt ceļojuma plānošanai un tā drošai un videi draudzīgai īstenošanai nepieciešamās prasmes un zināšanas.
  Piedzīvojumu ceļojums ir viena no četrām programmas Award pamatjomām, kura paredz to, ka jaunietim, kurš vēlas saņemt bronzas, sudraba vai zelta līmeņa Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu ir jāizplāno un atkarībā no individuālās programmas izpildes līmeņa jādodas divu, trīs vai četru dienu nemotorizētā ceļojumā. Atšķirībā no brīvprātīgā darba, fiziskās sagatavotības un prasmju jomas, kurās programmas dalībniekiem ir jāsasniedz pašu izvirzītie individuālie mērķi, piedzīvojumu ceļojums jāīsteno grupā, kuru veido četri līdz septiņi cilvēki.

  28.aprīlī jaunieši iepazinās un veidoja mūsdienīgas indiāņu ciltis. Darbs jauktajās komandās ļāva programmas dalībniekiem no dažādām Award vienībām ne tikai savstarpēji iepazīties, bet arī deva iespēju mācīties sadarboties ar iepriekš nezināmiem cilvēkiem. “Žubīši” (cilts virsaite – Taurupes pamatskolas Award vienības vadītāja Ligita Millere), “Ugunīgie vilki”(cilts virsaitis – zelta apbalvojuma ieguvējs Kristaps Smiltnieks), “Knapilna”(cilts virsaite – Lejasciema jauniešu centra Award vienības vadītāja Anna Žīgure), “Trakie vilki” (cilts virsaite – Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Award vienības vadītaja Laila Gabrāne) un “Zelta spārni” (cilts virsaite – zelta apbalvojuma ieguvēja un Award piedzīvojumu ceļojumu uzraudze un novērtētāja Līva Legzdiņa), pirmajā apmācību nometnes dienā meklēja atbildes uz to, kas ir programmas Award piedzīvojumu ceļojums un iekštelpu piknika laikā runāja par kultūru piedzīvojumu ceļojumu norises vietās.


  Otrā nometnes diena sākās ar pirmās palīdzības sniegšanas apmācību, ko vadīja sertificētā pirmās palīdzības pasniedzēja Sanita Upeniece (“Latvijas Samariešu apvienība”). Dienas otrajā daļā ar Lielvārdes novada jaunsargu vienības instruktora Mārtiņa Ruģēna un viņa brīvprātīgā palīga – jaunā jaunsarga – palīdzību 42 programmas Award dalībnieki apguva kartes lasīšanas un kompasa lietošanas prasmes. Tāpat nometnes dalībnieki ar savu grupu audzinātāju atbalstu izveidoja vienas dienas pārgājiena maršruta un ēdienreižu plānu un lēma par nākamās dienas ceļojuma grupas mērķi.


  30.aprīlis – diena, kuras lielākā daļa tika pavadīta svaigā gaisā, – sākās ar lielu rosību; nometnes dalībnieki krāmēja somas un meklēja laikapstākļiem piemērotu apģērbu. Pēc tam, kad Rīgas 155. vienības skautu vadītājs Nils Klints bija pastāstījis par “Leave no trace” principiem, kā arī individuālo un grupas vajadzību nodrošināšanai nepieciešamo lietu izvēles kritērijiem, “Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas” pārstāvju vadībā katra cilts veica somu satura revīziju. Īsu brīdi pirms pusdienlaika, visas grupas bija devušās mērot iepriekš ieplānoto maršrutu. Atpūtas vietās, kurās “Latvijas valsts meži” bija ļāvuši iekurt ugunskurus, jaunieši, liekot lietā skautu vadītāju padomus, praktiski mācījās sagādāt malku, kurt ugunskuru, pagatavot iepriekšējā vakarā pašu izvēlētos un nopirktos produktus un veidot vienkāršas nojumes. Atgriežoties nometnes bāzes vietā, jauniešu grupas izvērtēja savu pieredzi, kas ļāva saprast to, kas paveikts labi un ko citreiz vajadzētu darīt citādāk.


  Katra cilts bija aicināta prezentēt pārējiem savu veikumu. “Žubīši” atrādīja savu gleznu, “Ugunīgie vilki” stāstīja par to, kā viņiem veicās ar kartes un kompasa izmantošanu, “Knapilna” sniedza statistikas datu pārskatu par to, kādas automašīnu markas visbiežāk bija redzamas attiecīgajā ceļa posmā, “Ugunīgie vilki” ar bilžu palīdzību atrādīja to, kā dienas gaitā bija sakopuši apkārtējo vidi un “Zelta spārni”, kuru mērķis bija komandas saliedēšana, dalījās ar sava veikuma rezultātiem.


  Apmācību nometnes noslēgumā jauniešiem bija iespēja veidot tādus komandu sastāvus, kādos viņi labprāt būtu gatavi plānot un īstenot savu ieskaites ceļojumu. Jaunās grupas kopīgi lēma par gaidāmo ceļojumu norises laikiem un vietām. Iedvesmu ceļot, atklāt un piedzīvot jauniešiem sniedza arī Kārlis Bardelis, kurš stāstīja par saviem līdzšinējiem un gaidāmajiem piedzīvojumiem. Pirms Sasniegumu grāmatu saņemšanas, jaunieši bija aicināti pārbaudīt savas zināšanas un prasmes noslēguma eksāmenā. Katrs eksaminācijas kontrolpunkts bija saistīts ar kādu no apmācību nometnes ietvaros aplūkotajām tēmām.

  Paldies Lielvārdes novada domei, Lielvārdes pamatskolai, Award vadītājai Ingai Blumfeldei, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrai un Jaunsardzes un informācijas centram par sniegto atbalstu apmācību nometnes organizēšanā un nometnes programmas īstenošanā!

  Saite uz šo ziņu..
 • Simtozolu meži Simtgadu Latvijai Lielā talka arī mūsu pilsētā
  Simtozolu meži Simtgadu Latvijai Lielā talka arī mūsu pilsētā
  Comments Off on Simtozolu meži Simtgadu Latvijai Lielā talka arī mūsu pilsētā

  Tuvojoties Latgales kongresa un Latvijas valsts simtgadei, sestdien, 22. aprīlī plkst. 9.00 gar jauno gājēju celiņu gar upes krastu no N. Rancāna ielas līdz Stacijas ielai, rēzeknieši tika aicināti stādīt ozolus – spēka, izturības un ilgmūžības simbolu.

  Neskatoties uz vējaino. sniegoto un lietaino laiku Lielajā ozolu stādīšanas talkā piedalījās arī mūsu skolas awardietes. Kopā vēl ar citiem astoņiem pilsētas un viesu talciniekiem, kuru vidū bija arī Simtozolu meži Simtgadu Latvijai koordinators, Award zelta līmeņa ieguvējs un akcijas ozolu audzētājs Ilmārs Pužulis un Award vadītāja no Balviem Valentīna Pužule, upes krastā pavisam iestādījām 138 ozolus!!!

  Awardiete Anete Piļka atzīmēja: ,,Tas ir nozīmīgi un simboliski. Tie ozoli izaugs, un atgriežoties atpakaļ mājās būs ļoti emocionāls brīdis man. Es jutīšos laimīga un pārliecināta, ka es esmu izdarījusi kaut ko labu savai pilsētai.”

  (Skat. sižetu https://www.youtube.com/watch?v=Lf1foBEeelE )

  Rēzeknes 5. vsk. Award vadītāja Iveta Gaile

  Saite uz šo ziņu..
 • Atskats uz Award vadītāju pieredzes apmaiņas semināru
  Atskats uz Award vadītāju pieredzes apmaiņas semināru
  Comments Off on Atskats uz Award vadītāju pieredzes apmaiņas semināru

  2017.gada 3.-4.februārī Ānes Jauniešu iniciatīvu centrā, Ozolnieku novadā, notika Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award vadītāju pieredzes apmaiņas seminārs. Award vadītāji no dažādām Latvijas vietām semināra ietvaros dalījās ar stāstiem par to, kas paveikts 2016.gada ietvaros, apsprieda sadarbības iespējas piedzīvojumu ceļojumu organizēšanā un meklēja atbildes uz aktuāliem jautājumiem par brīvprātīgā darba iespējām, piedzīvojumu ceļojumu un ar tiem saistīto apmācību organizēšanu, zelta līmeņa projektu izstrādi un īstenošanu un atbalsta piesaisti dažādu ar programmu Award saistītu aktivitāšu realizēšanai.

  Valsts izglītības satura centra organizētā pasākuma ietvaros Award vadītāji apmeklēja Ānes kultūras nama jauniešu amatierteātra izrādi, kas veidota pēc Annas Brigaderes lugas “Sprīdītis” motīviem, “Uz laimīgo zemi!”, apmeklēja Jauniešu akadēmijas “Pacelt Pasauli” dibinātājas Daces Briedes-Zālītes lekciju “Mērķu plānošana” un viesojās Latvijas Republikas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes dzimtas mājās “Auči”.

  “Pacelt Pasauli” piedāvā Award vadītājiem darbā ar jauniešiem, kuri vēl tikai plāno uzsākt kādu no programmas Award bronzas, sudraba vai zelta jomām, izmantot dažādus bezmaksas rīkus:

  Saite uz šo ziņu..
 • Zelta līmeņa dalībnieki tiek aicināti piedalīties projektā
  Zelta līmeņa dalībnieki tiek aicināti piedalīties projektā
  Comments Off on Zelta līmeņa dalībnieki tiek aicināti piedalīties projektā

  2017.gada 9.–15.aprīlī Funchal (Madeirā, Portugālē) notiks Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award zelta līmeņa projekts, kuru organizē Premio Infante D. Henrique (programmas Award nacionālais operators Portugālē). Iespēja piedalīties šajā projektā tiek dota 100 programmas Award Eiropas, Vidusjūras un Arābu valstu reģiona dalībniekiem.

  Projekts saistīts ar ekosistēmas atjaunošanu, tādēļ tā ietvaros jaunieši varēs stādīt un aprūpēt stādus, sakopt takas un ravēt nezāles. Ar šī projekta palīdzību organizatori vēlas iespējami drīz atjaunot mežu vietās, kur iepriekš tas ir nodedzis.

  Sīkāka informācija: http://www.premio-idh.pt/?page_id=662

  Latviju šajā projektā var pārstāvēt maksimums 10 programmas Award zelta līmeņa dalībnieki. Dalībai projektā var pieteikties arī individuālā kārtā! Nepilngadīgām personām dalība šajā projektā atļauta tikai gadījumā, ja to pavada pilngadīga persona.

  Dalības maksa: 285 eiro

  Pieteikšanās: līdz 2017.gada 5.februārim aizpildot pieteikumu – https://goo.gl/forms/7FqrmfJqeMZwzBWC3

  Saite uz šo ziņu..
 • 2016. gada Zelta awardiešu stāsti – 2.daļa
  Comments Off on 2016. gada Zelta awardiešu stāsti – 2.daļa

  1. Pastāstiet, jūsuprāt, būtiskāko par sevi!

  2

  2. Cik sen esat programmas Award dalībnieki?
  Laura Viktorija: Jau kopš 2012. gada.

  Līva: Programmā AWARD darbojos kopš tās pirmsākumiem Latvijā, kad vēl “legāli” vecuma ziņā nevarēju būt dalībnieks, piedalījos pirmajā nometnē “Lejās” Sakas novadā.

  Mairis: Savas Award gaitas kopā ar Signi un Robertu sāku pirms sešiem gadiem.

  Niks: Kopš 2014. gada 3.marta.

   

  3. Kas jūs pamudināja iesaistīties programmā Award?

  Laura Viktorija: Mūsu vadītāja, Inguna Juhņeviča, skolā stāstīja par programmu un tā mer ar Ievu Cederi piekritām un gājām visam kopā cauri.

  Līva: Iesaistīties pamudināja mana mamma Ineta Legzdiņa, kura arī var lepoties ar Award vadītājas statusu. Sākumā piedalījos tikai kā nometņu dalībniece, skatoties kā citi darbojas, nolēmu, ka arī es vēlos darboties, izaicināt un attīstīt sevi.

   Mairis: Award programmā iesaistījos, jo tajā bija arī mani draugi.

  Niks: Pirms trim gadiem Lielvārdes pamatskolā mana mamma Inga, kura ir AWARD vadītāja, uzsāka dalību šajā starptautiskajā programmā. Manas mammas iedvesmoti, sākām darboties piecpadsmit vecāko klašu skolēni. Tie bija draugi, paziņas un jauki klasesbiedri. Tādā jautrā, draudzīgā pulciņā pildījām savus pirmos mērķus.

   

  4. Kādas bija jūsu zelta līmeņa aktivitātes – kādus mērķus ar tām saistījāt un kādēļ tas jums bija izaicinājums?

  Laura Viktorija: Vislielākais izaicinājums bija ekspedīcijas un brīvprātīgais darbs bērnu dārzā. Nezināju,ka bērni prasa tik daudz uzmanības un,ka viss ir sīki un smalki jāizplāno, bet tajā pašā laikā jāatceras,ka bērni nav prognozējami un plāni var pāris sekunžu laikā mainīties. Ekspedīcijas bija ļoti liels cīniņš ar savu ego. 91 km 4dienās bez iespējām sazināties ar tuvajiem,bez sociālās dzīves, bez draugiem- bet 4dienas sarunāties tikai angļu valodā,kāpt kalnos un šķērsot purvus, ar cilvēkiem,ko tu pazīsti tikai nedēļu ,manuprāt, ir liels izaicinājums. Uzskatu,ka to apzinas tikai tas, kurš pats tam ir gājis cauri.

  Līva: Prasmju jomā izvēlējos cept gardos un tajā pašā laikā sarežģītos franču gardumus – macaroons cepumus. Vēlējos izprast to “kulta” statusu Francijā un nu jau visā pasaulē, iemācīties tos gatavot mājās, kas man arī izdevās vairākās reizes, eksperimentējot virtuvē un mainot receptes.

  Fiziskās sagatavotības jomā izvēlējos riteņbraukšanu, jo man jau kopš bērnības ir paticis braukt ar riteni un tajā laikā kopā ar citiem Award dalībniekiem vēlējāmies būt pirmie, kas savu zelta ekspedīciju veiktu, izmantojot šo braucamrīku. Plāns par zelta ekspedīciju ar divriteni neīstenojās, bet es uzlaboju savu veselību un izturību braucot lielus attālumus.

  Labā darba ietvaros palīdzēju dažādos darbos Mežinieku pamatskolas Award vienībai, mans mērķis bija uzlabot savas komunikācijas prasmes un spēju sadarboties ar dažāda vecuma jauniešiem un palīdzēt viņiem sasniegt savus Award mērķus.

  Projekta ietvaros man bija unikāla iespēja darboties, kā brīvprātīgajam kristīgajā nometnē Somijā, kur vadījām dažādas radošas aktivitātes jauniešiem.

  Ekspedīcijas sadaļā, kopā ar citām šogad zelta apbalvojumu ieguvušajām meitenēm, devāmies ekspedīcijā gar Baltijas jūru posmā no Ventspils līdz Kolkas ragam. Man pašai gribējās pārbaudīt vai varu izturēt un noiet minimālos 80 kilometrus (kopumā nogājām >110 kilometrus), vai varu psiholoģiski izturēt. Lai gan daudz, kas negāja kā plānots un laikapstākļi nebija mums labvēlīgi, no šīs ekspedīcijas ieguvu gandarījumi un vēlmi piedalīties vēl šāda tipa piedzīvojumos.

  kolk

  Piedzīvojumu ceļojums, Ventspils – Kolka, 2016.gads

  Mairis: Mans fiziskās sagatavotības jomas mērķis bija pāriet no 2.līgas uz 1.līgu. Esmu  to sasniedzis, jo tagad Rubene -1 komandas sastāvā spēlēju 1.līgā, kur turpinu attīstīt savas prasmes florbola spēlē.

  Pateicoties brīvprātīgajam darbam zemnieku saimniecībā, esmu iemācījies, kā pareizi sagatavot zemi graudaugu sēšanai, kā sēt un pēc tam novākt ražu.

  Prasmju jomā par savu mērķi izvirzīju dalību XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Virzoties uz mērķa sasniegšanu, esmu atklājis to balss tembru, kādā mana balss skan vislabāk. Protu dziedāt pēc notīm un varu nodziedāt daudzas latviešu skanīgākās dziesmas. Dalība dziesmu svētkos man sagādāja ļoti daudz patriotisku emociju.

  Piedzīvojumu ceļojuma norisei izvēlējāmies Gaujas upi, jo vēlējāmies iepazīties ar tās floru un faunu. Pateicoties šim pašu plānotajam un organizētajam ceļojumam, esmu ieguvis jaunas zināšanas par upi, par airēšanu un laivas kontroli, kā arī prasmi tikt galā ar tulznām, kas radušās pēc vairāku dienu airēšanas. Liels pārbaudījums, kā izrādās, ir arī sadarbība ar otru cilvēku, kas atrodas tajā pašā kanoe laivā.

  2

  Niks: Brīvprātīgā darba jomā veicu privātmāju kvartāla ielas uzkopšanas darbus. Īpaši daudz darba bija pēc dažādiem svētkiem pilsētā, kā arī ziemā. Manu veikumu atzinīgi novērtējuši kaimiņi. Kaut gan šo jomu esmu jau pabeidzis, vēl joprojām nepaeju garām, ja redzams kāds papīrs vai jāiet palīgā attīrot kaimiņu māju iebrauktuvi no sniega vaļņa. Mans izaicinājums bija šo darbu veikt ne tikai siltā un saulainā laikā, bet arī lietainās un sniegotās dienās.

  Jaunajās prasmēs līdzdarbojos skolas ārpusstundu pasākumu organizēšanā – gatavoju un izvietoju dekorācijas, sakārtoju telpas pasākumiem. Īpaši patika un veiksmīgi sanāca darbošanās dīdžeja lomā. Ieguvu jaunas prasmes līdzdarbojoties pasākumu organizēšanā un apstrādājot mūziku īpašās programmās, kuru vēlāk atskaņoju skolas diskotēkās. Mans izaicinājums bija labi un laikā padarīt man uzticētos pienākumus.

  2

  Pildot zelta līmeņa mērķus, mans izaicinājums bija nokoncentrēties, lai teicami izdarītu visus darbus. Mans mērķis bija ZELTS.

  sport

   

  5. Lūdzu, dalieties ar spilgtāko momentu no indiviudālās programmas izpildes laikiem!

  Laura Viktorija: 4 dienu pārgājiens Somijā. Tas bija emociju piesātināts gan ar asarām, gan smiekliem. Sāpošām kājām, bet līdz galam. Liels darbs ar sevi, ar domām. Prasīja daudz zināšanu un koncentrēšanās spēju, lai spētu rīkoties jebkurā situācijā. Spēja pielāgoties laikapstākļiem un  vadīties pēc kartes un kompasa. Esmu lepna par sevi, ka tiku galā ar sevi ekspedīcijas laikā un spēju sadarboties ar pārējiem komandas biedriem no Lietuvas, Čehijas, Nīderlandes un Slovēnijas.

  Līva: Mans spilgtākais moments bija dotā iespēja piedalīties ziemas nometnē Kemi pilsētā Somijā 2011. gadā. Biju ļoti priecīga piedalīties, jo togad Latvijā sniega daudz nebija, bet Kemi sniega bija daudz un varējām izbaudīt ziemu. Devāmies pārgājienos ar sniega kurpēm, slēpēm, braukājām no kalna lejā ar kamaniņām, iepazinām Somu pirts kultūru, puiši arī izmēģināja peldi āliņģī! Nometnē piedalījās jaunieši no Latvijas, Somijas un Izraēlas. Tā bija neatsverama pieredze, ko citādāk nebūtu ieguvusi, ja nebūtu piedalījusies Award programmā. No tā laika man ir palikušas siltas atmiņas par tur piedzīvoto un cilvēkiem ko satiku.

  Otrs spilgts moments vairāk ir saistīts ar cilvēkiem, ko satiku. Pēc vidusskolas beigšanas devos mācīties uz Daugavpili. Galīgi nobēdājusies un viena pati svešā/jaunā pilsētā. Nekad nebūtu gaidījusi, ka 1. septembra svinīgajā pasākumā, zālē pilnā ar man nezināmiem cilvēkiem, apsēdīšos turpat blakus citai Award dalībniecei! Biju diezgan lielā šokā un sirdi piepildīja siltums un prieks, ka tomēr neesmu viena. Ne velti daudzi saka, ka Award ir viena liela ģimene un jūtos laimīga, ka esmu daļa no tās.

  Niks: Visvairāk atmiņā palikuši mirkļi pirms individuālās programmas finiša. Ir ļoti, ļoti liels prieks par padarīto.

   

  6. Ko esat ieguvuši, pateicoties dalībai programmā Award (bronzas, sudraba, zelta līmenī)?

  Laura Viktorija: Esmu iepazinu ļoti daudz cilvēkus gan Latvijā, gan ārpus robežām. Ieguvu pieredzi sadarbībā un attiecībās ar cilvēkiem. Uzlaboju savas komunikācijas spējas. Noteikti iemācījos piespiest sevi izdarīt lietas līdz galam un nekad neapstāties,bet iet uz priekšu tikai ar lielāku sparu.

  Līva: Neatsveramu pieredzi, emocijas! Esmu kļuvusi atvērtāka un drošāka, pārliecinātāka par sevi. Protams, iepazinu jauniešus no citiem Latvijas novadiem un arī ārpus Latvijas, daļa no tiem ir kļuvuši par labiem draugiem man un uzturam kontaktus arī šobrīd. Sapratu, ka ne visi ceļi var būt rozēm kaisīt, bet ja dari un nepadodies – agrāk vai vēlāk viss izdosies.

  Mairis: Esmu ieguvis jaunus draugus, ar kuriem esmu piedzīvojis lieliskus savas dzīves momentus.

   Niks: Esmu ieguvis pacietību un mērķtiecīgu motivāciju. Garajos un nogurdinošajos ekspedīcijas gājienos esmu trenējis izturību un rūdījis raksturu.

   

  7. Pastāstiet, kā dalība programmā Award ir ietekmējusi jūsu dzīvi!

  Laura Viktorija: Iepazinu daudz cilvēkus gan no Latvijas, gan ārvalstīm. Izmēģināju savus spēkus tādās nozarēs, kurās pirms tam nebiju savu roku mēģinājusi un pārliecinājos, kur varu savu dalību turpināt un to darīt vēl padziļinātāk.

  Līva: Ņemot vērā, ka savu dalību programmā uzsāku 12 gadu vecumā, Award ir bijis ar mani gandrīz pusi manas dzīves, esam auguši kopā. Tāpēc daļēji Award ir veidojis mani tādu, kāda esmu šodien.

  Mairis: Tagad zinu, kā un kādi ir jāuzstāda mērķi, lai es sasniegtu iecerēto.

  Niks: Esmu kļuvis izpalīdzīgāks un pašpārliecinātāks. Esmu veicis daudzus darbus, kurus bez iesaistīšanās AWARD noteikti nebūtu darījis.

   

  8. Ko jums nozīmē zelta apbalvojuma saņemšana?

  Laura Viktorija: Viens no mērķiem ir sasniegts, tagad jāizdara izvēlē vai doties tālāk vai nē. Noteikti viens no svarīgiem punktiem un sasniegumiem dzīvē.

  Līva: 10 gadu cikla noslēgumu, jūtos gandarīta par paveikto un sasniegto – galvenokārt pilnveidojot sevi, kas, manuprāt, ir svarīgākais Award devums. Esmu gatava darboties tālāk, kā pilntiesīga Award “absolvente”. Tā kā mana izvēlētā profesija ir cieši saistīta dabu un tieši tikpat saistīta ar dabu, ir arī ekspedīcijas joma, vēlos turpināt attīstīt sevi kā piedzīvojuma ceļojuma uzraugu un novērtētāju.

  Niks: Apbalvojums man nozīmē ļoti daudz. Esmu pierādījis sev, ka varu sasniegt izvirzītos mērķus. Saņemot šo apbalvojumu, jūtos lepns par savu darbu un dalību AWARD. Esmu pateicīgs savai mammai, ka viņa mani un citus jauniešus ir mudinājusi un iesaistījusi tik iespējām bagātā programmā. Esmu pagodināts apbalvošanas ceremonijā būt kopā ar karaļģimenes pārstāvi un AWARD patronesi Latvijā Vairu-Vīķi Freibergu.

  beck

  Mairis un Signe savus The Duke of Edinburgh’s International Award Gold Standard saņēma 2016.gada 16.maijā Bakingemas pils dārzā

   

  Saite uz šo ziņu..
 • 2016. gada Zelta awardiešu stāsti – 1.daļa
  Comments Off on 2016. gada Zelta awardiešu stāsti – 1.daļa

  Pastāstiet, jūsuprāt, būtiskāko par sevi!

  dal

  2. Cik sen esat programmas Award dalībnieki?

  Agris: Šajā programmā darbojos 3 gadus.

  Evita: Award saimei pievienojos pirms trīs gadiem.

  Ieva: Parasti, kad man uzdod šo jautājumu es samulstu, jo laiks ir paskrējis tik ātri, ka bez nopietnas atmiņu pārskatīšana gadu nosaukt nevaru. Taču jūsu dēļ esmu pacentusies to atcerēties.  Savu dalību šajā programma sāku 2012.gadā, tiklīdz biju sasniegusi  14 gadu vecumu, kas ir vecums no kura tu vari sākt savas gaitas AWARD.  Sanāk jau četrus gadus esmu programmas dalībniece.

  Jana: Award bronzas līmeni sāku, manuprāt, 2012. gadā.

   

  3. Kas jūs pamudināja iesaistīties programmā Award?

  Agris: Lielvārdes pamatskolas skolotāja Inga Blumfelde mums, vecāko klašu skolēniem, piedāvāja iespēju piedalīties šajā jauniešu kustībā. Tas bija kas jauns gan mums, gan skolotājai. Ilgi nedomādams pieteicos un jau nākamajā nedēļā sāku darboties un iepazīt šo programmu.

  Evita: Iesaistījos pateicoties mīļajai skolotājai Inetai Legzdiņai, kura uzrunāja mani iesaistīties šajā programmā. Mani pamudināja arī draugi, kuri stāstīja neaizmirstamiem Award piedzīvojumiem.

  Ieva: Programmā iesaistīties mani pamudināja mana AWARD vadītāja no Skrīveriem Inguna Juhņeviča. Godīgi sakot nebūtu viņas, es par šādu iespēju nemaz neuzzinātu. Sākumā pat nesapratu kam biju piekritus, taču tas, ko programma uzsver – izvirzīto mērķu sasniegšana – mani patiesi uzrunāja. Jau tajā laikā biju aktīvs un mērtiecīgs topošais pieaugušais, kurš sev meta jaunus izaicinājumus katru dienu, tāpēc iesaistīšanās AWARD kļuva par vienu no maniem izaicinājumiem. Jāteic, ka tobrīd es gan nedomāju, ka tas nebūs izaicinājums, jo tas likās tik pašsaprotami – izvirzīt mērķus un tos sasniegt.

  Jana: Togad Salaspils novada domē parādījās jauna vakance – jaunatnes lietu speciālists, šos pienākumus drīz vien sāka pildīt Eva Agafonova. Izrādījās, ka Eva ir arī Award vadītāja. Tā nu lietas un apstākļi salikās – ārkārtīgi dabiski – bija vadītāja, bija lielisks draugu četrinieks un jauns izaicinājums un piedzīvojums, kurā iesaistīties.

   
  4. Kādas bija jūsu zelta līmeņa aktivitātes – kādus mērķus ar tām saistījāt un kādēļ tas jums bija izaicinājums?
  Agris: Fiziskā sagatavotība – pilnveidoju sevi florbola laukumā spēlējot otrajā spēcīgākajā florbola līgā Latvijā. Mans izaicinājums bija regulāri uzlabot savu izturību, fizisko formu un spēku.

  untitled

  Prasmes – izvēlējos izveidot vienu robotu, kas pildot zelta līmeni man izvērtās par vislielāko izaicinājumu. Tā kā darbojos individuāli, tad spēcīgi uzlaboju savas prasmes elektronikā, kas man ļoti noderēs turpmākajā profesijas apguvē. Ieguvu pamatiemaņas robotikā, iepazinos ar shēmu zīmēšanu, lodēšanu, gatavošanu. Ieguvu atziņu, ka pacietība ir liels virzītājspēks.

  Ekspedīcija – foto stāsta veidošana laivojot pa Gauju. Lielākais izaicinājums visās ekspedīcijās bija ierobežotā pārtika. Pārnākot mājās vispirms mamma mani cienāja ar gaļas ēdieniem.

  Zelta projekts – projektu īstenoju kopā ar vēl četriem mūsu vienības dalībniekiem. Zelta projekta mērķis bija stiprināt mūsu organizatoriskās prasmes skolēnu vasaras nometnē.  Kaut ko tādu es vēl nebiju darījis, tāpēc man tas bija liels izaicinājums. Esmu piedalījies nometnēs , bet nekādas aktivitātes neesmu vadījis. Man ļoti patika, ka mūsu idejas noderēja un arī citiem patika. Zinu, ka šī pieredze  man noderēs nākotnē.

  Evita: Zelta līmenī es pilnveidoju savas krievu valodas zināšanas, pārtulkojot bērnu uzdevumu grāmatiņu latviešu valodā, nodarbojos ar rokdarbiem, kā, piemēram, adīju cimdus, zeķes, izšuvu dažādās tehnikās, kas tiešām bija liels izaicinājums man, kā arī attīstīju savu fizisko izturību, skrienot garās distances.

  Ieva: Vēlētos vairāk izcelt aktivitātes, kuras man sagādāja zināmas grūtības un lika uz lietām paraudzīties no cita skatu punkta. Pirmais un iespējams visnozīmīgākais – labais darbs veco ļaužu aprūpes centrā.

  Sākotnēji bija visai grūti izvēlēties sev piemērotu Labo darbu, jo viss likā pārāk vienkāršs un viegli sasniedzams, tuvojoties jau tam brīdi, kad iestājas izmisums un ideju deficīts likās ir pārņēmis mani, mana AWARD vadītāja ieminējās, ka  varētu regulāri doties apciemot vecos ļaudis un padarīt viņu dienas labākas. Iedvesma bija rokā un es teicu’’jā!’’ Sākumā likās, ka tā būs pozitīva laika pavadīšana un izprieca, taču realitāte bija nedaudz savādāka, tā man piedāvāja arī pāris negaidītus melnās krāsas pilienus. Atceros, ka pirmie apmeklējumi bija ļoti viegli un pozitīvi, taču dodoties pie cilvēkiem regulāri tie sāk tev atvērties un stāstīt savus dzīvesstāstus, kuri nereti nemaz nebija tik rožaini. Šie stāsti bija pamācoši un mani patiesi aizrāva, daudzi centās, lai arī stāsts bija uz melanholiskas nots, galu gala to padarīt krāsainu, citi, savukārt pretēji. Tas, ko šie ļaudis man stāstija lika man saprast, cik ļoti man ir paveicies un cik daudz lietas sev apkārt ikdienā es nemaz neievēroju. Izaicinājums bija saprast, ieklausītes un sasaistīt šīs pārdomas ar savu dzīvi, jo ikdienā ar šādām lietām nesaskaros.

  untitled

  Jana: Prasmju sadaļā es mācījos spēlēt klavieres. Tas bija milzīgs izaicinājums un ļoti ilgu gadu sapņa piepildījums vienlaikus. Izaicinājums, jo man nav nekādu iemaņu šajā jomā, es vispār esmu ļoti nosacīti muzikāla (lai gan tas nemazina manu mūzikas mīlestību). Otrs izaicinājuma faktors slēpās tajā, ka man arī līdz tam diennaktī  vienmēr ir bijis nedaudz par maz stundu.

  untitled

  Brīvprātīgais darbs bija veltīts manai visu laiku mīļākajai organizācijai – Salaspils jauniešu klubam ZIBSNIS. Daudzu gadu garumā (kopš organizācijas dibināšanas dienas) es biju organizācijas biedrs, pēdējo pusotru gadu (līdz 2016. gada janvārim) pildīju arī organizācijas valdes priekšsēdētājas pienākumus. Tas bija mans „sirds-darbiņš”, jo es darīju to, ko vislabāk protu un to, kas man vislabāk piestāv – biju jaunietis, kas vēlas savu un domubiedru dzīvi padarīt interesantāku pašu spēkiem. Organizēti daudz, daudz pasākumi. Kā vienu no spilgtākajiem gribētos minēt 2015. gada 12. septembrī notikušo pasākumu „Nakts nav šķērslis”, kad uzrakstījām projektu, ko paši arī īstenojām – nakts orientēšanās šķēršļu trase, kas nebeidzās tikai ar nakts piedzīvojumiem. Dalības maksa bija ziedojums, ko vēlāk „uzdāvinājām” „Salaspils Dienas Centra personām ar funkcionāliem traucējumiem” apmeklētājiem. Arī šī diena izvērtās par pasākumu, jo šajā pēcpusdienā bijām uz Salaspili uzaicinājuši Latvijā iemīļotus aktierus Zani Daudziņu un Aldi Siliņu. Tā bija ļoti sirsnīga pēcpusdiena.

  durvis

  Projekts – Award vadītāju pieredzes apmaiņas seminārs, Amatas novads, 2016.gads

  5. Lūdzu, dalieties ar spilgtāko momentu no indiviudālās programmas izpildes laikiem!

  Agris: Visspilgtāk manā atmiņā noteikti paliks sudraba līmeņa desmit dienu nometne – apmācības un pārgājiens Lietuvā Erasmus+ ietvaros. Iepazināmies un sadarbojāmies ar AWARD dalībniekiem no Čehijas un Lietuvas.

  Ieva: Nav pārāk viegli atcerēties, jo noticis tik daudz, taču viens notikums man pavisam noteikti paliks atmiņā uz visu mūžu – AWARD Zelta ekspedīcija Somijā.

  Savu zelta ekspedīciju man bija iespēja veikt Somijā, konkrētāk, Lapzemē.  Lapzeme ir vieta, kur mīt viens no visvairāk leģendām apvītajiem tēliem – Ziemassvētku vecītis. Mans sapnis jau no mazām dienām bija tur nokļūt, gan jāteic, ka vasarā šai pasaku zemei piemīt nedaudz cita burvība. Viss projekts kopumā un ekspedīcija bija viens liels piedzīvojums, taču, ja man jāmin spilgtākais moments, tad pavisam droši varu teikt, ka tas bija brīdis, kad sasniedzām Lapzemes augstāko virsotni. Tā bija ekspedīcijas pēdējā diena, noguruši un jau ar acu kaktiņu redzot mājas, mana komanda nolēmām pievarēt vēl pēdējos 2,5 km, lai sasniegtu pašu virsotni. Kāpt nebija viegli, taču apņēmības pilni sasniedzām virsotni, man tas bija prātam neaptverošu emociju pildīts mirklis un sajūsma. Es to izdarīju! Tieši to māca AWARD – nepadoties savu mērķu sasniegšanā.

  Jana: Atceros, ka tieši todien kopā ar draudzeni bijām kinoteātrī „Splendid Palace”, gājām skatīties latviešu spēlfilmu „Džimlai Rūdi Rallallā”. Iegājām zālē, apsēdāmies un atskanēja īsziņas signāls, sāku lasīt. Eva Agafonova man bija atsūtījusi sekojošu tekstu: „Čau! Negribi lidot uz Dienvidkoreju?” … Pēc dažiem mēnešiem es devos galvu reibinošā piedzīvojumā…

  korea

  International Gold Event, Dienvidkoreja, 2014.gads

  6. Ko esat ieguvuši, pateicoties dalībai programmā Award (bronzas, sudraba, zelta līmenī)?
  Agris: Viennozīmīgi, tie jauni paziņas, jauni piedzīvojumi un daudz, daudz jauku atmiņu.

  Evita: Award man ir devis citu skatu uz lietām un dažādām iespējām, jaunas prasmes, izturību, ejot piedzīvojumu ceļojumos, jaunus draugus, kuri raisīja manī tiešām ļoti daudz dažādu emociju. Award lika man pārkāpt pāri sev un iepazīt visu no cita skatu punkta, esmu kļuvusi daudz komunikablāka, drošāka un pats svarīgākais, ka iemācījos nepamest iesākto un sekot saviem mērķiem bez nekādām atrunām – šīs lietas man turpmāk dzīvē noteikti noderēs.

  Ieva: Nevienam nebūs pārsteigums, ja kā pirmo minēšu draugus. Viennozīmīgi es ieguvu daudz jaunu draugu ar kuriem pavadīju lielisku laiku. Draugi no visām pasaules malām – izklausās pārak labi? Nē, tā ir realitāte.

  Apguvusi jaunas prasmes, piemēram, iemācījusies šūt. Labāk iepazinus sevi, uzlabojusi savas angļu valodas prasmes un daudz ko citu. Galvenais ieguvums slēpjas sajūtās, kuras diemžēl nav tik viegli aprakstīt, kā arī esmu no cilvēkiem, kurs tās labāk patur pie sevis.

  stone

  Tunturi:Lapland adventure, Somija, 2016.gads

  Jana: Es satiku daudz un dažādus cilvēkus un nedaudz vairāk iepazinu pati sevi no daudzām un dažādām pusēm.

   

   7. Pastāstiet, kā dalība programmā Award ir ietekmējusi jūsu dzīvi!
  Agris: Spēju labāk darboties komandā, vairāk novērtēju iespējas kas man ir dotas. Pirmo reizi sēdos laivā, pateicoties AWARD zelta piedzīvojumu ceļojumam. Ieguvu prasmes pasākuma organizēšanā. Esmu ieguvis pieredzi, jaunus draugus, jaunas idejas, kā arī tikt galā ar izaicinājumu.

  Evita: Award, precīzāk, Awardieši man iemācīja būt pašai sev, ar saviem mērķiem un sapņiem, kā arī atstāja spilgtas atmiņas  par nometnēm un talkām Likteņdārzā, zelta projektu, kuru es pārdzīvoju gan ar asarām, gan smaidu sejā, bet tomēr gandarījums par to bija milzīgs, piedzīvojumu ceļojumiem, it īpaši ceļojums no Ventspils līdz Kolkai, kas bija īsta “izdzīvošanas skola”.

  sea

  Ieva: Esmu iemācījusies daudz jauna par citu tautu kultūru,kas lika paskatīties uz pasauli nu jau caur globāla skatījuma brillēm. Esmu kļuvusi par labu organizatori, kā arī guvusi pieredzi organizatoriskajā darbā. Mācījusies un vērojusi citus un guvusi lielisku pieredzi, kura man pavisam noteikti noderēs turpmākajā darbībā.

  Jana: Es nezinu, vai tas ir ir tikai Award nopelns, bet šajā laikā es sapratu, ka talants var aizvest līdz virsotnei, tomēr tikai raksturs ļaus tur palikt (Džons Vudens, amerikāņu basketbolists un treneris)

   

  8. Ko jums nozīmē zelta apbalvojuma saņemšana?
  Agris: Tas ir liels ieraksts manā CV, ar kuru es lepojos. Nenožēloju, ka iesaistījos šajā programmā. Ieguvums ir patiešām liels!

   Ieva: Man tas ir kā kāda dzīves posma noslēgšana. AWARD Zelta apbalvojumu saņemu savā pēdējā vidusskolas gadā, varētu teikt, ka tas mani ieved pieaugušo dzīvē. Tas ir mans šā brīža augstākais apbalvojums. Jūtos ļoti lepna un gandarīta par padarīto un ar gaišu skatu raugos nākotnē. Saņemt augstāko novērtējumu tā ir atbildība un gods. Vēl šodien atceros, kā pirmo reizi ierados AWARD apbalvošanā, trīcošām rokām saņēmu savu pirmo nozīmīti. Atceros ar kādu lepnumu man garām pagāja jaunieši, kuru tērpus rotāja visas trīs nozīmītes, es sev teicu „Reiz es būšu viena no viņiem!’’ Un tas notika!

  Jana: Es nekad nedaru apbalvojuma dēļ… droši vien tam apliecinājums ir arī tas, cik ilgs laiks pagājis līdz es saņemu zeltu. Vēl viena lieta, ko es parasti nedaru – es nepametu pusceļā. Starp šīm abām „vājībām” otrā tomēr ņēma virsroku – es pabeidzu iesākto!

  Saite uz šo ziņu..

Back to Top