Iespējas atbalstīt

Jaunietim, lai viņš varētu sasniegt paša izvirzītos mērķus, ir nepieciešams ģimenes atbalsts, tādēļ mēs aicinām Jūs:

  • iedrošināt savu bērnu darīt to, kas viņam patīk, neskatoties uz dažādām grūtībām;
  • vajadzības gadījumā sniegt padomu;
  • palīdzēt atrast programmas Award jomu trenerus;
  • sadarboties ar Award vadītāju un jomu treneriem, piemēram, sniedzot par savu bērnu informāciju, kas varētu ietekmēt viņa aktivitāšu izvēli;
  • rūpēties par bērna veselību un drošību, piemēram, apdrošinot viņu;
  • iespēju robežās sniegt finansiālu un materiālu atbalstu, lai Jūsu bērns varētu piedalīties dažādās Award aktivitātēs, piemēram, doties piedzīvojumu ceļojumā, apmeklēt tematiskos Award jauniešiem paredzētos pasākumus, piedalīties nometnē tepat Latvijā vai ārzemēs.

Kļūstot par brīvprātīgo, Jūs variet palīdzēt ne tikai savam bērnam, bet arī citiem jauniešiem. Vecāki, apzinoties savas spējas, zināšanas, kompetences un pieejamos resursus, ir aicināti kļūt par jomu treneriem. Tāpat, lai stiprinātu programmas Award vienības darbu, Jūs variet kļūt par Award vadītāju, piedzīvojumu ceļojuma uzraugu vai novērtētāju.

Starptautiskās programmas Award Latvijā administrācija aicina Jūs sniegt bezmaksas pakalpojumus vai ziedot naudu:

  • jauniešu izglītojošo un saturīga laika pavadīšanas pasākumu rīkošanai;
  • programmas Award īstenošanā iesaistīto cilvēkresursu atbalstīšanai;
  • informatīvo materiālu izgatavošanai;
  • programmas Award atpazīstamības veicināšanai.

Gadījumā, ja Jūs vēlieties atbalstīt programmu Award Latvijā, vai arī Jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar savas pilsētas vai novada Award vadītāju vai programmas Award nacionālo koordinatori Katrīnu Sprudzāni, rakstot uz e-pasta adresi katrina.sprudzane@visc.gov.lv

Ikviena Jūsu atsauksme un ieteikums par programmu Award palīdzēs turpmākai programmas attīstībai Latvijā.

Back to Top