Jomas

Brīvprātīgais darbs ir joma, kuras mērķis ir sniegt palīdzību citiem cilvēkiem un darīt sabiedrībai lietderīgu darbu. Brīvprātīgā darba iespējas ir daudzveidīgas, tās var būt saistītas, piemēram, ar:

 • darbu ar atsevišķiem sabiedrības locekļiem vai grupām;
 • darbu ar jauniešiem;
 • sabiedrības izglītošanu un veselības mācību;
 • vides aizsardzību;
 • labdarību;
 • neatliekamās palīdzības sniegšanu.

JOMAS_brivpratigais_darbs

Jaunas prasmes ir joma, kur jaunietis attīsta intereses, radošumu un apgūst praktiskas iemaņas.  Iespējamo aktivitāšu klāstā ietilpst nodarbes, kas saistītas ar, piemēram,:

 • mūziku;
 • mākslu;
 • rokdarbiem;
 • dabu un apkārtējo vidi;
 • komunikāciju;
 • prāta spēlēm;
 • publisko uzstāšanos;
 • tehniskām un amata prasmēm;
 • zinībām, kas noder ikdienas dzīvē.

Fiziskā sagatavotība ir joma, kas palīdz uzturēt labu veselību un formu. Jomas aktivitāšu lokā ietilpst, piemēram:

 • vieglatlētika;
 • sporta veidi ar bumbu;
 • ūdens sporta veidi;
 • ziemas sporta veidi;
 • cīņas sporta veidi;
 • piedzīvojumu sporta veidi;
 • fitnesa nodarbības;
 • citi sporta veidi.

JOMAS_Fiziska_sagatavotiba

Piedzīvojumu ceļojums ir joma, kas veicina piedzīvojumu garu un atklājumu prieku, veicot ceļojumu grupā, maz pazīstamā vidē. Piedzīvojumu ceļojumu veidi:

 • izpētes jeb pētniecisks ceļojums;
 • ekspedīcija;
 • cits piedzīvojumu ceļojums

piedzcel

Zelta projekts ir joma, kur,  sadarbībā ar citiem cilvēkiem,  mazpazīstamā vidē jāīsteno vietējai sabiedrībai noderīgs pasākums.

proj

Back to Top