Kāpēc un kā atbalstīt?

Jaunieša nākotne ir atkarīga no viņa zināšanām, prasmēm, iemaņām un spējām to visu izmantot, vispārējā veselības stāvokļa, gatavības uzņemties atbildību pašam par savu dzīvi un spējas dzīvot pozitīvā mijiedarbībā ar citiem cilvēkiem un vidi. Edinburgas hercoga starptautiskā jauniešu pašaudzināšanas programma Award sniedz jaunietim iespēju pilnveidot sevi, attīstot  dzīves un darba prasmes, uzturot ķermeni labā formā, rast atbildības sajūtu pret sabiedrību un apkārtējo vidi. Programmas Award ietvaros jaunietis, apzinoties savus sapņus un spējas to sasniegšanai, izvirza sev mērķus, kurus pieredzējušu cilvēku vadībā cenšas sasniegt paša spēkiem.

Bieži vien iesaistīties programmā Award un piepildīt sapņus kavē vajadzīgo resursu, piemēram, informācijas, Award vadītāju, jomu treneru vai finanšu trūkums. Lai ieguvēju lokā varētu būt iespējami daudzi Latvijas jaunieši, aicinām fiziskas un juridiskas personas sniegt atbalstu.

Programmu Award var atbalstīt:

  • iesaistoties un darbojoties programma kā brīvprātīga persona;
  • kļūstot par Award vadītāju savā pilsētā vai novadā;
  • kļūstot par Award jomas treneri;
  • sniedzot bezmaksas pakalpojumus;
  • ziedojot programmai Award.

Gadījumā, ja Jums ir nepieciešama sīkāka informācija, lūdzu, sazinieties ar programmas Award attīstības projektu vadītāju Līviju Uskali, zvanot uz tālruņa numuru 67350964 vai 26137373, vai rakstot uz e-pastu livija.uskale@visc.gov.lv

Programmas Award īstenotāji patiesi cer, ka jauniešiem visā Latvijā, pateicoties Jūsu sniegtajam atbalstam, būs iespēja izaicināt sevi un sasniegt izvirzītos mērķus!

Back to Top