Kas ir Award?

Edinburgas hercoga starptautiskā jauniešu pašaudzināšanas programma Award ir iespēja ikvienam jaunietim vecumā no 14 līdz 24 gadiem līdzsvarotā veidā attīstīt savu prātu, ķermeni un garu.  Programmas Award koncepcija paredz, ka jaunietis izvirza sev konkrētus jomu mērķus un izstrādā individuālo programmu, lai šos mērķus sasniegtu. Jaunietim, viņa pašizaugsmes ceļā, palīdz īpaši apmācīts un sertificēts Award vadītājs, jomu uzraugi, konsultanti un novērtētāji. Veiksmīgi izpildījis uzdevumus, ko paredz paša izstrādātā programma, jaunietis saņem attiecīgā līmeņa – bronzas, sudraba vai zelta – apbalvojumu.

Programmas Award bronzas un sudraba līmenī ir četras jomas, bet zelta līmenī – piecas jomas.

Brīvprātīgais darbs ir joma, kuras mērķis ir sniegt palīdzību citiem cilvēkiem un darīt sabiedrībai lietderīgu darbu. Brīvprātīgā darba iespējas ir daudzveidīgas, tās var būt saistītas, piemēram, ar:

 • darbu ar atsevišķiem sabiedrības locekļiem vai grupām;
 • darbu ar jauniešiem;
 • sabiedrības izglītošanu un veselības mācību;
 • vides aizsardzību;
 • labdarību;
 • neatliekamās palīdzības sniegšanu.

Jaunas prasmes ir joma, kur jaunietis attīsta intereses, radošumu un apgūst praktiskas iemaņas.  Iespējamo aktivitāšu klāstā ietilpst nodarbes, kas saistītas ar, piemēram,:

 • mūziku;
 • mākslu;
 • rokdarbiem;
 • dabu un apkārtējo vidi;
 • komunikāciju;
 • prāta spēlēm;
 • publisko uzstāšanos;
 • tehniskām un amata prasmēm;
 • zinībām, kas noder ikdienas dzīvē.

Fiziskā sagatavotība ir joma, kas palīdz uzturēt labu veselību un formu. Jomas aktivitāšu lokā ietilpst, piemēram:

 • vieglatlētika;
 • sporta veidi ar bumbu;
 • ūdens sporta veidi;
 • ziemas sporta veidi;
 • cīņas sporta veidi;
 • piedzīvojumu sporta veidi;
 • fitnesa nodarbības;
 • citi sporta veidi.

Piedzīvojumu ceļojums ir joma, kas veicina piedzīvojumu garu un atklājumu prieku, veicot ceļojumu grupā, maz pazīstamā vidē. Piedzīvojumu ceļojumu veidi:

 • izpētes jeb pētniecisks ceļojums;
 • ekspedīcija;
 • cits piedzīvojumu ceļojums.

Zelta projekts ir zelta līmeņa joma, kur,  sadarbībā ar citiem cilvēkiem,  mazpazīstamā vidē jāīsteno vietējai sabiedrībai noderīgs pasākums.

Programmas Award pamatnostādnēs ir norādīts minimālais laiks, kas jaunietim jāvelta attiecīgā līmeņa individuālās programmas veikšanai. Nedēļas ietvaros katrai jomai jāvelta vismaz 1 stunda.

Bronzas līmenī (vecums: 14+)

bronza

Sudraba līmenī (vecums: 15+)

sudrabs

Zelta līmenī (vecums: 16+)

zelts

Jānorāda, ka jaunietis attiecīgā līmeņa jomu aktivitātes var pildīt arī ilgāk, līdz brīdim, kamēr viņam sasniedz 25 gadu vecumu.

Programma Award ir bezmaksas un pieejama ikvienam interesentam – lai Jūsu bērns kļūtu par tās dalībnieku, nav jāmaksā dalības maksa. Izmaksas var rasties saistībā ar jaunieša paša izvēlētajām jomu aktivitātēm, tādēļ, lai palīdzētu savam bērnam viņa pašizaugsmes ceļā, tās būs jāsedz Jums pašiem vai jāpiesaista atbalstītāji.

Individuālā programma ir saistāma ar dažādiem riskiem, tādēļ, lai jaunietis varētu gūt vislielāko labumu no līdzdalības programmā Award, vecāku pienākums ir atbalstīt savu bērnu, uzņemties atbildību un sadarboties ar Award vadītājiem, jomu uzraugiem, konsultantiem un novērtētājiem.

Back to Top