Nometnes

Vējš burās!

2018.gada 11.-17.augustā Salacgrīvas novadā notika The Duke of Edinburgh’s International Award Latvia nometne jauniešiem “Vējš burās!”. Nometnē piedalījās 52 jaunieši no dažādām Latvijas vietām, Lielbritānijas, Maltas, Nīderlandes, Somijas un Turcijas. Dalībnieku vidū: Award dalībnieki un jaunieši, kuri par Award iepriekš zināja pavisam maz vai neko. Valsts izglītības satura centra organizētās nometnes programma tika veidota, balstoties…

Posted in Ziņas | Tagged | Comments Off on Vējš burās!

Gatavi piedzīvojumiem dabā

2017.gada aprīļa izskaņā Lielvārdes pamatskolā noritēja Valsts izglītības satura centra organizētā Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award piedzīvojumu ceļojumu apmācību nometne. Četru dienu laikā programmas Award dalībniekiem no dažādām Latvijas vietām – Aizkraukles, Dobeles novada, Lejasciema, Lielvārdes, Rīgas, Skrīveriem un Taurupes – bija iespēja apgūt ceļojuma plānošanai un tā drošai un videi draudzīgai īstenošanai…

Posted in Ziņas | Tagged | Comments Off on Gatavi piedzīvojumiem dabā

Starptautiskās Award vasaras nometnes Taurupē apskats

Sestdien Taurupē no dažādām Latvijas vietām, ASV, Filipīnām, Luksemburgas, Nīderlandes un Somijas ieradās 50 Starptautiskās programmas Award vasaras nometnes dalībnieki. Pēc tam, kad visi jaunieši bija reģistrējušies un iekārtojušies, sākās iepazīšanās aktivitātes, kuru laikā varēja iepazīties ar ne tikai ar pārējiem jauniešiem, bet arī ar nometnes vadītājiem. Pirmās nometnes dienas programma bija izveidota tā, lai…

Posted in Ziņas | Tagged | Leave a comment

Nometnes noslēgums

Origami veidošana, zīmēšana, gleznošana, valodu mācīšanās – to visu apguva nometnes dalībnieki nometnes 5.dienā un vakarā izklaidēja viens otru un audzinātājus ar burvīgiem priekšnesumiem. Savukārt nometnes pēdējo dienu ar atvadu spēlēm un nometnes izvērtējumu vadīja programmas Award zelta līmeņa dalībniece Zelma Sergejeva. Nometnes dalībnieki izvērtējumā stāstīja, ka lieliski pavadīja nedēļu, priecājas par apgūtajām prasmēm un…

Posted in Ziņas | Tagged | Leave a comment

Nometnes 4.diena

Nometnes dalībnieki šodien turpināja labos darbus Apšuciemā un Engurē. Apšuciemā jaunieši strādāja mājās „Caunes” un „Veckalniņi”. Engurē jaunieši palīdzēja senioriem, daudzbērnu ģimenēm un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Darbi notika Bērzu ielā 13, Dārzniecības ielā 8, Ostas ielā 18a, Skolas 9 un jūras piekrastē. Tika pļauta zāle, griezti nokaltušie zari, labiekārtoti celiņi, uzrakti dārzi, līdzināta zeme,…

Posted in Ziņas | Tagged | Leave a comment

Projekta „Sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācija Starptautiskās pašizaugsmes programmas Award aktivitātēs” nometnes „Mans labais darbs” 3.diena

Šodien no rīta Award nometnes dalībnieki devās palīdzēt mājas un lauku darbos Engures un Apšuciema vietējiem iedzīvotājiem. Veicamo darbu sarakstā bija: malkas kraušana, logu mazgāšana, ābolu un plūmju novākšana, krūmu izzāģēšana, zāles pļaušana, celiņu labiekārtošana un jūras piekrastes sakopšana. Visvairāk darba tika paveikts Apšuciemā, palīdzot veciem cilvēkiem – tika nopļauta zāle, izzāģēti krūmi, veikti jūras…

Posted in Ziņas | Tagged | Leave a comment

Sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācija Starptautiskās pašizaugsmes programmas Award aktivitātēs

40 programmas Award dalībnieki no Kokneses, Jaunjelgavas, Dobeles, Ludzas, Kandavas un Valkas augustā organizēja seminārus 20 jauniešiem, kuros stāstīja par programmu Award un labo darbu veikšanu. 26.augustā Engures vidusskolas internāts sagaidīja visus šos 60 jaunos jauniešus – 40 programmas Award esošos dalībniekus un 20 programmas topošos dalībniekus, kas ieradās uz nometni “Mans labais darbs” projekta…

Posted in Ziņas | Tagged | Leave a comment

Award pašizaugsmes programmas jauniešu apmācība darbam ar sociālā riska jauniešiem

29.-31.jūlijā 40 programmas Award dalībnieki no Valkas, Jaunjelgavas, Kokneses, Dobeles, Kandavas un Ludzas piedalījās seminārā Apšuciema skolā Nodibinājuma „Radošā Instance” seminārā „Award pašizaugsmes programmas jauniešu apmācība darbam ar sociālā riska jauniešiem”, kas tiek īstenots Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta 2009.-2013.gada perioda programmas „NVO fonda“ apakšprogrammas „NVO projektu programma” projekta Nr. 2012.EEZ./PP/1/MIC/049/002 „Sociālajam riskam pakļauto bērnu…

Posted in Ziņas | Tagged | Leave a comment

Projekts

Ir apstiprināts Nodibinājuma „Radošā Instance” projekts Nr. 2012.EEZ./PP/1/MIC/049/002 „Sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācija Starptaustiskās pašizaugsmes programmas Award aktivitātēs”, kuru finansē Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta 2009.-2013.gada perioda programmas „NVO fonda“ apakšprogrammas „NVO projektu programma”. Īstenošanai piešķirti 14 305,53 LVL (EEZ projekta finansējums- 12645,53 LV apmērā, projekta iesniedzēja līdzfinansējums- 1660 LV apmārā). Projekta īstenošanas…

Posted in Ziņas | Tagged | Leave a comment

Back to Top