Struktūra

Starptautiskā Edinburgas hercoga jauniešu pašizaugsmes programma Award ir pieejama vairāk nekā 140 pasaules valstīs, kur to Starptautiskā Award fonda (International Award Foundation) pārraudzībā administrē Award nacionālie operatori (National Award Operators) vai Neatkarīgie Award centri (Independent Award Centres). Award nacionālo operatoru un Neatkarīgo Award centru kopums, kurus ir apstiprinājusi Starptautiskā padome (International Council) veido Starptautisko Award asociāciju (International Award Association).

Ērtākai pārvaldes sistēmai Starptautiskais Award fonds ir ieviesis reģionu sadalījumu:

  • Amerikas reģions (Americas);
  • Āfrikas reģions (Africa);
  • Āzijas un Klusā okeāna valstu reģions (Asia Pacific);
  • Eiropas, Vidusjūras un Arābu valstu reģions (Europe, Mediterranean and Arab States – EMAS).

Valde (Trustees) nosaka visus svarīgos programmas Award politikas aspektus, kā arī pārskata Starptautiskā Award fonda darbību un stratēģiju.

2013.gadā Valsts izglītības satura centrs, izpildot virkni prasību, saņēma Award nacionālā operatora licenci un pievienojās Eiropas, Vidusjūras un Arābu valstu reģiona nacionālo operatoru pulkam. Programmas Award Latvijā darbību uzrauga un atbalsta konsultatīvā padome.

Lai programma Award būtu pieejama dažādās valsts vietās, tās īstenošanai nepieciešams izveidot Award vienību, kuras darbībā iesaistās iestāžu/organizāciju/nevalstisko organizāciju vadītāji, darbinieki, brīvprātīgie un, protams, Award vadītāji. Valsts izglītības satura centram, kopš tam ir uzticētas tiesības administrēt programmu Award Latvijas teritorijā, jau ir noslēgts  sadarbības līgumus ar Starptautiskās programmas Award Zelta biedrību, Salaspils novada domi, Jaunjelgavas vidusskolu, Balvu Valsts ģimnāziju, Lielvārdes pamatskolu, Mežinieku pamatskolu un Valkas bērnu un jauniešu centru „Mice”.  Pārējās Award vienības tuvākajā laikā tiks licencētas.

Jaunieša tiešā saskarsme ar programmu Award notiek grupas ietvaros. Award grupu veido programmas dalībnieki, Award vadītājs un jomu treneri.

Back to Top